Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Företag i Åbo stads lokaler föreslås slippa betala hyra i april och i maj

Från 2020
Saluhallen i Åbo.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Åbo stad ska skona hyresgäster och föreslår att sommarens evenemang inhiberas. Bland annat Saluhallens företagare slipper betala hyra i april och maj.

Åbo stadsstyrelse föreslås godkänna att stadens hyresgäster slipper betala hyra i april och maj. Det här skulle underlätta för företag och tredje sektorn. Gesten skulle kosta staden 84 000 euro i månaden.

Befrielse från hyra skulle gälla restaurangers uteserveringar och restaurangbåtar. Åbo upptar hyra för 62 sådana områden.

Också företag i Saluhallen och kafé- och restaurangföretagare i Åbo stads utrymmen skulle befrias från hyresbetalning för den tid då deras verksamhet begränsas av undantagstillståndet.

Dessutom skulle också de restauranger vars verksamhet Åbo stad förbjudit med hänvisning till beredskapslagens förordningar, och som inte hör till ovanstående grupper, också de slippa betala hyra. För dem skulle befrielsen gälla under den tid som verksamheten är avbruten på grund av stadens förbud.

Även om hyresgästen befriats från att betala hyra skulle det vara tillåtet att idka verksamhet i lokalen, så länge den är sådan som myndigheter nu tillåter, och restaurangen inte är en av dem som staden bestämt att stänga.

Enligt förslaget skulle befrielsen från att betala hyra kunna förlängas på stadsdirektörens beslut. Stadsdirektören skulle också få besluta om befrielse från hyra för enskilda företagare till och med 31 augusti, ifall vissa kriterier uppfylls.

Åbo stad rekommenderar att evenemang på stadens område i juni och juli inhiberas. De som inhiberar sitt evenemang behöver inte betala hyra eller andra avgifter kopplade till evenemanget.

Diskussion om artikeln