Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Eurogruppen enades om ett 500 miljarders paket för att stöda ekonomin - Kulmuni: Finland accepterar inte gemensamma skulder

Från 2020
Katri Kulmuni
Bildtext Finansminister Katri Kulmuni, Eurogruppens ordförande Mário Centeno och Tysklands finansminister Olaf Scholz (t.v.) vid eurogruppens sammanträde i januari. I dag möttes finansministrarna via videolänk.
Bild: EPA

EU:s finansministrar har enats om åtgärder för att stimulera den europeiska ekonomin. En kompromiss nåddes efter flera dagar av förhandlingar.

Sammanlagt kommer man att lösgöra 500 miljarder euro för att stöda euroområdets ekonomi.

Via sysselsättningsfonden SURE kommer man att delegera upp till 100 miljarder euro till medlemsländer för att stöda arrangemang som förhindrar att företag säger upp anställda.

Vidare kommer man att öka på borgensförbindelserna för Europeiska investeringsbanken till ett värde av 200 miljarder euro för att stöda små och medelstora företag.

Via den europeiska stabilitetsmekanismen ESM har euroländer i sin tur möjlighet att ansöka om nödlån till ett värde av upp till två procent av BNP.

Lånen kan beviljas villkorslöst under förutsättning att pengarna användas för att tackla direkta eller indirekta hälsovårdskostnader som förorsakas av coronapandemin.

Om länder behöver lån för andra ändamål gäller ESM:s regler som utgår från att de hjälpbehövande länder förbinder sig vid ett ekonomiskt anpassningsprogram.

Fond för återuppbyggnad inrättas senare

Ministrarna kom också överens om att inrätta en återuppbyggnadsfond. Fonden ska vara tillfällig och bidra till att sprida kostnaderna för eurokrisen över en längre tid.

Tanken är att fonden ska vara tillgänglig så snabbt ekonomin tar fart igen. Dess storlek kommer ändå att vara "ansenlig" säger ekonomikommissionären Paolo Gentiloni.

En del medlemsländer anser att återuppbyggnadsfonden kunde finansieras via gemensamma lån som euroländerna utfärdar. Andra länder motsätter sig i sin tur detta.

Finansieringen av återuppbyggnadsfonden klarnar senare efter diskussioner med stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet.

Euroledare berömmer modiga beslut

Eurogruppens ordförande Mário Centeno säger att man nu kommit överens om modiga beslut som man inte hade kunnat tänka sig för några veckor sedan.

Enligt Centeno har man lärt sig från den föregående finanskrisen då man gjorde för lite för sent. Han säger att EU-länderna måste samarbeta för att klara av coronakrisen.

- Det är nödvändigt att vi växer ihop och inte isär.

Bruno Le Maire.
Bildtext Frankrikes finansminister Bruno Le Maire är nöjd med kompromissen.
Bild: All Over Press/ALEXANDROS MICHAILIDIS/Alamy

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire talar om ett "en utmärkt överenskommelse" som att man nu levt upp till situationens allvar.

- Det här är ett bra budskap för medborgarna i vårt EU då de vet att staterna agerar tillsammans och att EU fungerar, säger i sin tur Tysklands finansminister Olaf Scholz.

Intensiva förhandlingar föregick kompromissen

Kompromissen föregicks av flera dagars intensiva förhandlingar mellan euroländerna.

Finansministrarna var bland annat oeniga om de villkor som ska gälla för nödlån ur krisfonden ESM. Framför Nederländerna krävde att nödlån inte ska beviljas villkorslöst via ESM.

En grupp sydeuropeiska länder med Frankrike, Italien och Spanien i spetsen ansåg att euroområdet borde ha gått in för att utfärda gemensamma obligationer.

Det här förslaget avstyrdes emellertid av en grupp nordliga medlemsländer, bland den Finland.

Kulmuni: Ingen gemensam låmtagning

Finland företräddes i eurogruppen av finansminister Katri Kulmuni (C). Kulmuni säger att det var viktigt för Finland att försäkra sig om att dagens beslut inte kommer att resultera i gemensam låntagning för euroländerna.

- Jag konstaterade själv mycket tydligt att gemensam låntagning inte kan accepteras av Finland.

Enligt Kulmuni kräver det överenskomna stödpaketet cirka 700 miljoner euro i nya satsningar av Finland.

Cirka 400 miljoner euro skulle fungera som garantier för sysselsättningsfonden SURE och 300 miljoner riktas till att finansiera Europeiska investeringsbanken.

Kulmuni fick efter mötet även frågan om hur hon ställer sig till uppgifter om att det funnits oenighet i regeringen om Finlands inställning till gemensamma obligationer.

Kulmuni säger att Finland endast haft en linje som hon i egenskap av finansminister företrätt. Finlands linje består enligt Kulmuni i att vara ett aktivt euroland som är villig att hitta gemensamma lösningar.

Däremot stöder Finland inte gemensam skuldsättning och kräver att varje medlemsländerna ska ansvara för sin egen finanspolitik.

Diskussion om artikeln