Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Daglig motion bra för Parkinsonpatienter

Från 2020
En man och en kvinna står på en snötäckt strand.
Bildtext John Nordblad och Hjördis Förars.
Bild: Yle/Pia Lagus

Att motionera en halvtimme varje dag är bättre än två långa träningspass i veckan. Det framkommer i ett forskningsprojekt gjort i samarbete mellan Åbo Akademi och Botnia Parkinsonförening.

I Finland finns idag 16 000 parkinsonsjuka och sjukdomsbilden är mycket individuell. Botnia Parkinsonförening verkar på området Sideby - Karleby. Det är den enda svenskspråkiga föreningen i landet.

- VI har ungefär 160 medlemmar, varav hälften har Parkinsons sjukdom och andra hälften är anhöriga, säger ordförande John Nordblad.

Hjördis Förars är grundande medlem. Hennes man fick Parkinsons sjukdom för 21 år sen, så de deltog i ett informationstillfälle vid Vasa centralsjukhus.

- Där önskade man från Parkinsonförbundet att det skulle grundas en svenskspråkigförening. Småningom blev det också verklighet.

Till verksamheten hör bland annat föreläsningar av experter och spridande av information. Motionsverksamheten är också viktig. Fysisk aktivitet är viktigt för både parkinsonsjuka och anhöriga.

30 minuter om dagen

Botnia Parkinsonförening och Åbo Akademis vårdvetenskapliga fakultet samarbetar nu inom ramen för projektet PISER, i syfte att främja parkinsonsjukas hälsa.

Det hela började med att två av föreningens medlemmar, Roger Nybäck och Christer Laurén, kom på idén att arbeta för mera regelbunden motion. Samtidigt ville de främja den sociala biten genom att motionerar tillsammans.

Roger och Christer författade ett 20-sidigt häfte, ”Parkinsons Sjukdom (PD), två patienters erfarenheter och praktiska förslag”. Det delades ut på olika håll och ett exemplar nådde professor Lisbeth Fagerström vid Åbo Akademi.

- Hon blev intresserad och ordnade år 2018 ett symposium. Nu har vi en arbetsgrupp tillsammans med ÅA och genomförde i höstas en pilotfas med 25 deltagare.

Halva gruppen träffades på gym två gånger i veckan, medan andra halvan tränade hemma med hjälp av ett träningsprogram online. Utöver det motionerade deltagarna också på andra sätt och tider.

- Före vi började den åtta veckor långa fasen testade en fysioterapeut deltagarnas skick och gjorde upp träningsprogram. Samma mätningar gjordes efter de åtta veckorna och resultaten var mycket bra.

Bland resultaten noterades bland annat att det var bättre att motionera 30 minuter varje dag än att göra ett långt pass två gånger i veckan. John Nordbland instämmer:

- Av egen erfarenhet så tycker jag att man inte ska träna allt för länge. Har man haft Parkinson i några år så orkar man inte som då man var yngre och i gott skick.

Hjördis Förars har också goda erfarenheter av projektet. Då man väl kom igång så kände man sig också jätteduktig, säger hon.

- Testen före och efter visade att konditionen hade blivit bättre. Men visst tyckte jag att det var skönt när det var över - och tröskeln att fara ut är ju lägre nu.

Diskussion om artikeln