Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Avgörande vårdbeslut ska inte fattas på distans - ''Coronaepidemin ingen anledning till avvikande förfarande''

Från 2020
Kaksi vanhusta istuu selin puistonpenkillä, katsellen kadulle päin. Ympärillä puita, joissa juuri puhjenneita lehtiä.
Bildtext Viktiga vårdbeslut ska fattas i samråd mellan läkare och patient.
Bild: Yle / Kaisa Kumpula

Vårdplaner och beslut om vårdrestriktioner är något man inte borde göra på distans. Det säger Markus Henriksson, överdirektör på social- och hälsovårdens övervakande myndighet, Valvira.

– Det handlar om ytterst viktiga beslut som ska gås igenom med patienten eller en närstående. Läkaren ska träffa personerna i fråga, betonar Henriksson.

Åtminstone mellersta Nylands social- och hälsovårdskommun Keusote har gett vårdplaner och till och med fattat beslut om att inte återuppliva efter telefonsamtal med äldre personer, rapporterar Yle Uutiset.

Keusote har uppdaterat vårdplaner för hundratals äldre personer under våren. Med förfarandet har man velat förbereda sig inför spridningen av coronaepidemin.

Enligt mellersta Nylands samkommun fattar man vanligtvis inte beslut gällande vården på telefon, men på grund av undantagstillståndet med coronaepidemin har man valt ett avvikande förfarande.

Enligt samkommunschefen Pirjo Laitinen-Parkkonen, som Yle Uutiset intervjuat, har majoriteten av telefonsamtalen inte handlat om att göra upp restriktioner i vården. Vanligtvis har man velat kontrollera patientens hälsotillstånd.

Markus Henriksson
Bildtext Viktiga vårdbeslut kräver att läkaren träffar patienten, säger Markus Henriksson, överdirektör på Valvira.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Markus Henriksson kan inte ta ställning till de enskilda fallen, men han avråder från att fatta viktiga beslut på distans.

– Det råder inte sådana exceptionella förhållanden att det absolut skulle vara nödvändigt med ett sådant här avvikande förfarande, säger Markus Henriksson, överdirektör på Valvira.

Läkaren ska träffa patienten

Viktiga beslut gällande vården i livets slutskede ska tas ansikte mot ansikte, betonar social- och hälsovårdens övervakande myndighet, Valvira.

Och trots att det är läkaren som fattar det avgörande beslutet att inte återuppliva om patienten blir livlös, ska läkaren diskutera med patienten eller en närstående innan beslutet.

Alla patienter ska ha en vårdplan för att få adekvat vård.

– Det är viktigt att se över vårdplanen med jämna mellanrum. Det är särskilt viktigt nu, säger Henriksson.

Han tror att det är sällsynt att vårdbeslut tas på distans.

En viljeyttring om den egna vården

En möjlighet för alla att påverka sin vård är att upprätta ett livstestamente. Det kan göras när som helst, påminner Markus Henriksson.

– Situationen med coronaepidemin är sådan att det nu är lite viktigare än vanligt att tänka på dessa saker. Men också under normala förhållanden är det klokt att då och då tänka på sådana här viktiga frågor i livet, säger Henriksson.

Vård i livets slutskede

Vårdöverläggning

-Ordnas tillsammans med läkare, egenskötare, patienten och/eller närstående
-Information om aktuella sjukdomsläget och det möjliga sjukdomsförloppet

Livstestamente

-Viljeyttring gällande den egna vården
-Bör helst upprättas skriftligt

Vårdplan

-Uppgörs för patient med framskriden dödlig eller livshotande sjukdom
-Baserar sig på en vårdöverläggning
-Uppgifter om sjukdomens stadium, vårdmetoder, vald vårdlinje och vårdbegränsningar
-Vårdplanen ska ses över när sjukdomen framskrider
-Livstestamente viktig del av vårdplanen

Beslut om att inte återuppliva (DNR-beslut)

-Ett vårdbeslut som fattas av läkaren
-Innebär att man avstår från att återuppliva när patienten blir livlös
-DNR-beslutet diskuteras med patienten själv och/eller med de närstående
-Beslutet skrivs in i patientens vårdplan

Källa: Valvira

Diskussion om artikeln