Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försäljaren: Försörjningsberedskapscentralen var medveten om att maskerna inte var för sjukhusbruk

Från 2020
Bild på vitt Finnair-flygplan. På bilden lastas materiel ut ur planet.
Bildtext Den utrustning Försörjningsberedskapscentralen köpte av Sarmaste anlände med ett Finnairplan 7.4. Den före detta vd:n Tomi Lounema lade upp bilden på Twitter.
Bild: Lehtikuva / Försörjningsberedskapscentralen

De masker Försörjningsberedskapscentralen köpte, som sedan visade sig vara odugliga för sjukhusbruk, var ursprungligen inte menade att användas på sjukhus, säger affärsmannen bakom maskleveransen Onni Sarmaste till nyhetsbyrån STT.

– Ifall man beställer varor för civilt bruk av mig, levererar jag ju inte varor som är tänkta att användas på sjukhus. Priset skulle ha varit ett annat i sådana fall, säger Sarmaste.

Nyhetsbyrån STT har tagit del av dokument som visar att Försörjningsberedskapscentralen skrev under en beställning av 1,1 miljoner andningsmasker med filter som renar inandningsluften och två miljoner lättare kirurgiska skydd som hindrar partiklar från att spridas genom utandning och saliv. Leverantören är Onni Sarmastes företag.

I kontraktet uppges andningsmaskerna vara av standard FFP2 och KN95, och de kirurgiska maskerna är av den lägre standarden FFP1. Enligt Sarmaste var parterna medvetna om att både andningsskydden av standard FFP2 och KN95 uppfyller kraven.

Priset på beställningen var 4 980 000 euro. Andningsmaskerna kostade 180 000 euro och de kirurgiska skydden stod för resten av priset.

Beställningen skrevs under av Försörjningsberedskapscentralens avdelningschef. Med samma person har Sarmaste fört också annan korrespondens. Den övriga korrespondensen ville inte Sarmaste överlåta åt STT.

Personen som undertecknat affären eller någon annan på Försörjningsberedskapscentralen svarade inte på STT:s kontaktförsök under söndagen. Därav kan inte STT få det Sarmaste berättar bekräftat från Försörjningsberedskapscentralens håll.

Produkterna nämns noggrant i avtalet

Försörjningsberedskapscentralen har gjort affärerna på begäran av Social- och hälsovårdsministeriet. På ministeriet är det beredskapschef Pekka Tulokas som utarbetat anskaffningsbegäran.

– På statlig nivå har vi strävat efter att anskaffa andningsmasker av standard FFP2 och FFP3. Och sedan de här kirurgiska mun- och nässkydden skilt för sig, säger han.

På basis av det Tulokas förklarar går det alltså att utläsa att begäran i princip är som en inköpslista skriven för Försörjningsberedskapscentralen, där produkter och antal listas, skriver STT. Efter det är det upp till Försörjningsberedskapscentralen att skrida till verket.

Tulokas ville inte gå igenom ministeriets anskaffningsbegäran desto noggrannare under söndagens intervju.

Social- och hälsovårdsministeriet ser inte de anskaffningsavtal Försörjningsberedskapscentralen gör, och har inte heller befogenheter att läsa dem.

Sarmaste tog kontakt och berättade vad som erbjuds

Det var aldrig några oklarheter kring vad Sarmaste sålde till Försörjningsberedskapscentralen, enligt honom själv.

– Förutom att jag krävde en orderbekräftelse av dem så krävde jag också ett undertecknat avtal där produkterna ännu en gång nämns, så att jag med säkerhet vet att det jag levererar är exakt det de vill ha. Jag kan inte läsa deras tankar om att de kanske behöver sjukvårdsmateriel ifall de beställer produkter för civilt bruk, säger Sarmaste.

Det var alltså inte tal om vad maskerna skulle användas till?

– Nej, det var tal om maskerna och hur de klassas.

Sarmaste berättar att han själv tog kontakt med Försörjningsberedskapscentralen med hjälp av kontaktuppgifter han hittade på deras hemsida.

– Jag sade att vi kan erbjuda skydd av klass KN95 och kirurgiska masker med en relativt snabb tidtabell. Jag sade vad vi kan erbjuda och de ville ha det, sedan räknade vi ut hur mycket som ungefär ryms i ett flygplan, säger han.

Finska test avslöjade brister

Sarmaste säger sig ha överlåtit de certifikat som behövdes och förklarar att han sedan fick summan för maskerna. Certifikaten visar att produkten är testad för att uppfylla en viss standard.

I tisdags, 7.4, anlände två miljoner kirurgiska masker och en del - närmare bestämt 230 000 stycken - andningsskydd i Finland. Leveransen kom från Kina.

Dagen därpå meddelade Försörjningsberedskapscentralen att det parti som anlänt från Kina inte uppfyller de kriterier som krävs för att användas på Europeiska sjukhus. De kan ändå användas på vårdenheter och inom hemvården. Det här uppdagades efter att Teknologiska forskningscentralen VTT testat produkterna.

– Mun- och nässkydden var inte av den standard som krävs för sådana skydd, alltså EN 14683, och kan därmed inte användas på sjukhus. KN95-skydden uppfyllde inte kraven för att räknas som FFP2-standard, preciserar kanslichef Kirsi Varhila i ett textmeddelande till STT.

"Ingen reklamation har gjorts"

Såväl Social- och hälsovårdsministeriet som Försörjningsberedskapscentralen sade sig vara besvikna på att skyddsutrustningen inte kan användas på sjukhus.

Då ärendet sedan väckte frågor hos flera instanser, var svaren inte alltid entydiga. Till exempel frågades Försörjningsberedskapscentralens nu mer före detta vd Tomi Lounema flera gånger ifall produkterna stämmer överens med det som beställdes. Det i samband med ett informationstillfälle i torsdags.

– Produkterna är i sig de som beställts, men deras tekniska egenskaper visade sig i och med laboratorieundersökningar vara sådana att de inte fyller de höga krav som ställs på europeisk skyddsutrustning som är menad att användas på sjukhus, sade Lounema.

I fredags diskuterades ämnet igen under arbetsminister Tuula Haatainens (Sdp) presstillfälle.

– Ja, den här skyddsutrustningen är i första hand beställd för att användas på sjukhus, sade Försörjningsberedskapscentralens styrelseordförande Ilona Lundström.

Enligt Sarmaste har ingen från Försörjningsberedskapscentralen kontaktat honom då det här uppdagades. Ingen har hittills heller klagat och inga produkter har reklamerats. Sarmaste säger också att han inte lyckats diskutera det här med någon från Försörjningsberedskapscentralen.

Lounema avgick i fredags i och med den här utrustningshärvan. Tillfälligt fungerar nu Janne Känkänen som vd för Försörjningsberedskapscentralen.

Källa: STT

Diskussion om artikeln