Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Matti Vanhanen tror på ett lyft för landsbygden och centeridealen i pandemins spår

Från 2020
Uppdaterad 13.04.2020 10:37.
En röd postlåda vid en enslig väg. Ett trähus intill åkerkanten i bakgrunden.
Bildtext Glesbygden blir pop när stadsborna märker att det går att jobba överallt? Det hoppas centertalmannen Matti Vanhanen.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Coronapandemin kan få finländarna att igen uppskatta landsbygden, självhushållningen och de fysiska avstånden. Det säger tidigare statsministern, talman Matti Vanhanen som luftar Centerns gamla ideal om decentralisering. Vanhanen tar inte ställning till när Nylands gränser kan öppnas igen. Först måste man utreda vilken effekt isoleringen hade.

Tillsvidare finns två tredjedelar av coronavirusfallen i Helsingfors och Nyland. Frågan är om det ännu går att stänga viruset inne i Nyland.

Ifall det lyckas får experterna jobba hårt med att ge motiveringar och data för ett beslut. Så tolkar Matti Vanhanen centerfältets åsikt, som inte skiljer sig så mycket från statsminister Marins uttalanden.

Liv och hälsa går före ekonomin – och det här blir dyrt

– Det finns inget tryck på att avsluta avspärrningarna runt Nyland. Människors liv och hälsa går före ekonomin.

Alla vet att det här kommer att kosta tiotals miljarder för nationalekonomin. Men det kvitterar vi så småningom, säger Vanhanen.

Inom Centern vill man ha expertbeslut som ger data och klara motiveringar. Men välunderbyggda förslag från regeringen får säkert riksdagens stöd.

Hittills har riksdagen varit enhällig i alla stora beslut, påpekar talman Vanhanen. Det här är inte i första hand partipolitik.

Inga beslut har fattats utgående från hemort eller på partipolitiska grunder, säger Vanhanen. Han är själv en av Centerns två riksdagsmän från Nyland, men det inverkar inte.

Riksdagen håller sociala avstånd. Talmannen, en minister och några ledamöter på plats i plenum
Bildtext Endast statyerna är fulltaliga i riksdagen i coronatiden. Men en talman ska alltid vara på plats.
Bild: Hanne Salonen / Riksdagen

''Trots allt en kort tid av isolering''

Tidigare statsminister Matti Vanhanen vill inte ta ställning till statsminister Sanna Marins (SDP) löften om att Nylands gränser kan öppnas den 19 april.

Det måste bero på om stängningen har haft positiva effekter och kan tänkas fortsätta ha det. En viss utjämning har skett i smittspridningen.

Vanhanen ger några tröstens ord.

– Veckorna går snabbt. Efteråt kommer folk att tycka att det var en kort tid av isolering. Även om det blir några månader av isolering kommer det att kännas som om det var värt det, om virussmittan därmed inte sprids och man inte insjuknar.

Enligt Vanhanen lönar det sig upprätthålla begränsningarna om det kan underlätta hälsoläget. Och när det gäller de ekonomiska uppoffringarna gäller samma princip, människors liv och hälsa går före ekonomin.

Lyft för gammal centertanke

Under påsken skrev flera medier om en återupplivning av Centerns ideal; decentralisering och satsningar på landsbygden.

Många har frågat sig om inställningen till glesbygden blir mer positiv då man upptäcker att det inte har någon betydelse var man jobbar.

Det beror på hur långt undantagsförhållandet blir, sa författaren Juha Kuisma i centerns språkrör Suomenmaa.

Urbaniseringen och koncentrationen av människor i stora tätorter har skapats med lånade pengar och medfört en ekonomiskt tillväxt. Men samtidigt beaktade man inte pandemirisken eller miljökonsekvenser i stil med en stigande havsyta, anser Vanhanen.

Ett flygplan går in för landning på JFK-flygfältet. I bakgrunden New Yorks disiga skyline
Bildtext Det är inte många flygplan som landar på John F Kennedy-flygfältet i New York för tillfället.
Bild: AFP / Lehtikuva

Vanhanen talar för ett nätverk av små trädgårdsliknande tätorter och kyrkbyar med omgivande landsbygd som stöder varandra. Det har han alltid talat för, påpekar han nu.

Vanhanen har fört fram sin hemkommun Nurmijärvi så mycket, att den har fått ge namn åt visionen om en trädgårdsstad. Speciellt under hans tid som partiordförande och statsminister lyftes tankarna ofta fram.

Nya prioriteringar?

Nu vill Vanhanen tala om en uppdaterad och bredare regionutveckling. Det behövs en stark stat, stabila företag, en regionaliserad distributionskedja, anser Vanhanen.

Det måste också finnas ett toppkunnande, 5G-nätverket kan bli det viktigaste redskapet för en decentralisering, enligt Vanhanen.

Men det är ändå medborgarna själva som måste göra valet. Nu har många fått hjälp av pandemin i valet av arbetsort och levnadssätt.

Coronapandemin kan få finländarna att igen uppskatta landsbygden, självhushållning, distansarbete, naturens frid och fysiska avstånd, säger Vanhanen.

Distansarbete ny trend - men knappast på heltid

Vanhanen hoppas på en ny trend speciellt bland de unga där man går ifrån megatrenden med några få stora tätorter.

Det kan inte staten eller regeringen göra så mycket åt. Men många finländare har sina rötter på landet och ett fritidshus någonstans. Sådant har nu kunnat tas till vara och göras bestående.

Nu vill många jobba på distans och det kan utvecklas. Många kommer ändå också i fortsättningen att vilja ha sociala kontakter och jobba tillsammans någon dag i veckan.

Många upptäcker att hemmajobbet fungerar och restiderna förkortas.

En grupp beväringar samlas i kvällsbelysning vid Nylandsgränsen.
Bildtext Gränsen vid Åbo motorväg är stängd och bevakas av polis och beväringar.
Bild: Silja Viitala / Yle

Stackars nylänningar?

Vanhanen ler lite roat åt bekymret on just nylänningarnas möjlighet att åka till sina stugor under påsken eller senare.

– Lyckligtvis kan ju största delen av finländarna nå sina stugor när som helst. En och en halv miljon av finländarna bor i Nyland, och många av dem har stugor inom landskapet.

Men resten, fyra miljoner finländare bor i resten av Finland, utanför de stängda nyländska gränserna, utan restriktioner.

Majoriteten av finländarna kan alltså utnyttja de möjligheter som finns. Begränsningarna bör hållas så länge man tror de kan ha effekt.

– Det handlar ju inte enbart om Nyland, påpekar Matti Vanhanen. Det finns många begränsningar som är igång.

De senaste dygnen har utvecklingen varit oroande i sydvästra Lappland, invid gränsen till Sverige. Där måste myndigheterna säkert komma med nya rekommendationer, misstänker Vanhanen.

Midsommarbastu?

Matti Vanhanen vill alltså inte kommentera regeringens uppluckring av gränserna till och från Nyland den 19 april. Man borde inte ha för bråttom, är hans försiktiga budskap.

Det finns redan de som befarar att det blir dags för midsommarbastun när man får första möjlighet att besöka stugan. Och för de äldre kan det bli tal om ännu längre begränsningar.

Mycket förändras i finländarnas vardag. Nu beror det på vilken tyngd finländarna vill ge pandemiriskerna. Vanhanen tror att mångas tänkande måste förändras.

"Värsta krisen eftersom det inte finns motåtgärder"

I riksdagen har det mesta också förändrats. Matti Vanhanen jämför med några tidigare allvarliga kriser. Pandemikrisen är mycket annorlunda än allt annat han har varit med om.

– Finanskrisen för tio år sedan var det enskilt största fallet. Då måste staten ge bankgarantier för 50 miljarder euro på en gång.

– Nittiotalets depression var ofantligt långvarig, låt oss hoppas det här inte blir lika långt.

Det här är den svåraste krisen på det sättet att det inte finns några motåtgärder som i typiska ekonomiska kriser, säger Matti Vanhanen.

Tyvärr är vi ju dessutom bara i början av krisen, konstaterar Vanhanen. Långt fler kommer att bli sjuka, men förhoppningsvis kan det göras långsammare och mildare.

Hur många varv?

Risken finns att sjukdomen blir stor också i resten av världen, och kräver enorma ekonomiska uppoffringar, befarar Matti Vanhanen.

– Lyckligtvis finns det många länder där sjukdomen redan har lugnat sig och antalet dödsfall inte längre ökar så mycket.

Nästa stora fråga blir sedan hur många varv som den här sjukdomen kommer att gå runt jorden innan man får ett vaccin som biter.

Det är förstås den slutliga lösningen, en medicin som kväser sjukdomen. Matti Vanhanen befarar att det kommer att ta både tid och krafter.

Preciserat meningen om 5G som behövligt redskap för decentralisering.

Diskussion om artikeln