Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Så här påverkades Österbotten av coronaviruset 13.4-26.4 2020

Från 2020
Uppdaterad 27.04.2020 11:51.
En läkare med skyddsvisir.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Corona-situationen förändras i mycket snabb takt nu och myndigheter samt andra aktörer tar till åtgärder. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Söndag 26.4 Inga nya coronafall på Vasa centralsjukhus

På söndagen rapporterades inga nya fall av covid-19 inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

På lördagen rapporterades tre fall, det var de första nya fallen sedan i måndags.

Det finns nu 55 bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Det totala antalet tagna prov är nu 1 216 och 37 av de insjuknade patienterna har tillfrisknat.

Vasa centralsjukhus är i full beredskap och man har inte längre kunnat bekräfta alla smittkedjor. Sjukhuset vårdar patienter med covid-19, varav en del på intensiven.

Fredag 24.4 Inga nya fall inom Soite

Inte heller i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt Soite har man diagnostiserat några nya coronafall idag.

Sedan tidigare har man konstaterat 16 fall inom Soite.

Fredag 24.4 Inga nya fall i Österbotten

Vasa centralsjukhus rapportera på fredagen om noll nya coronafall i sjukvårdsdistriktet. Det bekräftade antalet fall är alltså fortfarande 52.

Antalet tester uppgår nu till 1149.

Torsdag 23.4 Inga nya fall inom Soite

Vårdsamkommunen Soite meddelade på torsdagen att inga nya coronavirusfall har hittats inom distriktet.

Antalet bekräftade coronavirusfall i Mellersta Österbotten är fortfarande 16.

En patient vårdas på sjukhus för covid-19.

Torsdag 23.4 Inga fler smittade vid Vasa centralsjukhus

Vasa centralsjukhus meddelade på torsdagen att inga fler coronatester som gjorts har varit positiva.

Det betyder att antalet bekräftade coronavirusfall inom Vasa sjukvårdsdistrikt fortfarande är 52. De senaste tre dagarna har inga nya coronavirusfall konstaterats inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Totala antalet tagna prov är 1 115.

På torsdagar rapporteras också antalet tillfrisknade. Nu har 37 patienter tillfrisknat, förra torsdagen var antalet 25.

Onsdag 22.4: Två dagar utan nya smittade är inte en trend säger läkare vid VCS

På två dagar har det inte kommit in några nya fall av bekräftad coronasmitta inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Det är positivt, men om det är en trend som kan hålla i sig är alltför tidigt att säga.

Många väntar ännu på provsvar, säger Peter Nieminen som är chef för den operativa ansvarsenheten vid Vasa centralsjukhus.

Nieminen säger att det snarare är rimligt att anta att det fortsätter att komma fall, också de närmaste dagarna.

Igår hade Vasa sjukvårdsdistrikt 52 bekräftade fall och Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soites område 16 fall. Inte heller i Mellersta Österbotten har man haft några nya coronafall på två dagar.

Sjukskötare i korridor
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Onsdag 22.4: Inga nya fall i Mellersta Österbotten

Också i Mellersta Österbotten är läget oförändrat. Inga nya coronafall har upptäckts på två dagar i området.

Antalet fall på Soites område är fortfarande 16. En patient får avdelningsvård. Alla smittokedjor i området har gått att spåra.

Onsdag 22.4: Inga nya fall på två dagar i Österbotten

I Vasa sjukvårdsdistrikt har coronafallen hållits på samma nivå i två dagar. Inga nya fall har uppdagats och antalet bekräftade fall är fortfarande 52. Det totala antalet tagna prov är 1 082.

Tisdag 21.4: Oförändrat läge i Mellersta Österbotten

Inga nya coronafall har uppdagats i Mellersta Österbotten. Antalet fall på Soites område är fortfarande 16. En patient får avdelningsvård. Alla smittokedjor i området har gått att spåra.

Läget är fortsättningsvis lugnt både på Soites coronarådgivning per telefon och på coronapolikliniken, meddelar man.

Tisdag 21.4: Inga nya coronafall i Österbotten

Inga nya coronafall har uppdagats i Vasa sjukvårdsdistrikt sedan måndagen. Antalet bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt är fortfarande 52. Det totala antalet tagna prov är 1 040.

Måndag 20.4: Soite har ny testutrustning - inga nya coronafall

Vårdsamkommunen Soite har fått egen utrustning för att analysera coronatester. Hittills har man tagit mellan 20 och 40 tester per dag men nu fördubblas kapaciteten och det går också snabbare att få provsvar. De första proven analyserades under helgen.

Inga nya fall av covid-19 har uppdagats under senaste dygnet. Det innebär att Mellersta Österbotten fortfarande har 16 fall. Ingen av de insjuknade är i behov av sjukhusvård.

Måndag 20.4: Ett nytt fall inom Vasa sjukvårdsdistrikt

Under det senaste dygnet har ytterligare ett fall av coronasmitta konstaterats inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Det totala antalet är nu 52 fall. Sammanlagt har man tagit 976 prover.

Sjukhuset vårdar patienter med covid-19, varav en del vårdas på intensiven. Antalet personer som har tillfrisknat är 25 (uppdateras på torsdagar).

Måndag 20.4: Smittskyddsteam börjar spåra bakåt när någon konstateras bära på corona

När en person testat positivt för covid-19 tar arbetet med att spåra smittan vid. Det gör kommunerna. Man börjar med att reda ut den smittades hemmiljö, säger smittskyddsläkare Johanna Gripenberg på Malmska hälso- och sjukvårdsområde. Det är hon och ett team med ytterligare en läkare och fem sjukvårdare som gör spårningarna i Jakobstadsregionen. Läs här om smittspårningen som följer ett positivt testresultat.

Söndag 19.4: En till smittad inom Soite

Vårdsamkommunen Soite meddelade på söndagen att ytterligare en smittad hade påträffats under lördagen. Det totala antalet coronasmittade inom Soite är nu 16.

Ingen vårdas på sjukhus för covid-19 inom Soite.

Söndag 19.4: Ytterligare en smittad inom Vasa sjukvårdsdstrikt

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt har nu 51 personer testat positivt för coronaviruset. Totalt 969 prover har tagits.

På Vasa centralsjukhus vårdas patienter med covid-19, en del vårdas på intensiven.

Lördag 18.4 Inga nya smittade inom Soite

Inom vårdsamkommunen Soites område  har man inte påträffat några nya coronafall sedan i måndags och antalet bekräftade fall av coronaviruset är fortfarande 15.

Lördag 18.4 Två nya fall vid Vasa sjukvårdsdistrikt

Inom Vasa sjukvårdsstrikt har nu 50 personer testat positivt för coronaviruset. Totalt 956 prover har tagits.

På Vasa centralsjukhus vårdas patienter med covid-19, en del vårdas på intensiven.

Fredag 17.4: Inga nya fall inom Soite

Siffran för Soite är fortfarande 15 bekräftade fall.

För tillfället får ingen coronapatient avdelningsvård och man har lyckats spåra alla smittkedjor.

Fredag 17.4: Ett nytt fall inom Vasa sjukvårdsdistrikt - 25 personer har tillfrisknat

Antalet är nu 48 bekräftade fall. Antalet prov som tagits är 911.

Alla smittkedjor är inte kända och patienter vårdas på intensiven.

Centralsjukhuset meddelar också att 25 personer har tillfrisknat. Sjukhuset tänker framöver på torsdagar meddela om hur många personer som tillfrisknat.

Torsdag 16.4: Chatt för barn- och ungdomar

Barnavårdsföreningen meddelar att man öppnat en chatt för barn- och ungdomar i dessa coronatider. Chatten är öppen vardagar mellan klockan 12 och 15.

I chatten får barnen och ungdomarna anonymt diskutera tankar och känslor som rör just dem i den nya vardagen.

Det finns också chattar för föräldrar och anhöriga. Alla hittas på Barnavårdsföreningens webbsidor.

Torsdag 16.4: Inga nya fall inom Soite

Antalet bekräftade fall är fortfarande 15.

För tillfället får ingen coronapatient avdelningsvård.

Torsdag 16.4: Inga nya fall inom Vasa sjukvårdsdistrikt

Antalet bekräftade fall är fortfarande 47. Antalet prov som tagits är 875.

Alla smittkedjor är inte kända och patienter vårdas på intensiven.

Onsdag 15.4: Lugnt inom Soite

På vårdsamkommunen Soites område har man under det senaste dygnet inte konstaterat några nya fall av coronavirus.

Det bekräftade antalet fall ligger därmed kvar på 15.

Man har lyckats spåra alla smittkedjor. Inga patienter får för tillfället avdelningsvård.

Onsdag 15.4: Ett nytt fall av bekräftad corona vid Vasa sjukvårdsdistrikt

Det bekräftade antalet coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt har stigit med ett sedan tisdagen och är därmed uppe i 47 stycken.

Totala antalet tagna prov är 834 jämfört med tisdagens siffra 804.

Fortfarande påpekar sjukvårdsdistriktet att alla smittkedjor inte längre är kända. Patienter vårdas även på intensiven.

Tisdag 14.4: Fyra personer i Vasa vet inte varifrån de fått sin coronasmitta

I Vasa finns just nu fyra personer som har corona utan att veta om varifrån de har fått smittan. THL:s generaldirektör uppmanar alla att bära mun- och nässkydd, men överläkare Heikki Kaukoranta vid Vasa stad ser inget sådant behov.

- Man måste komma ihåg att då THL tar ställning till något är det starkt färgat av situationen i Nyland. Nästan två tredjedelar av de nya coronavirusfallen finns i Nyland, säger Kaukoranta.

Tisdag 14.4: Personal på Vasa centralsjukhus utsatta för coronaviruset

Flera personer har blivit utsatta för coronavirus på Vasa centralsjukhus. En patient och en anställd har testat positivt. Hela 55 anställda är försatta i karantän.

Den personal som är i karantän har blivit ersatt på olika sätt: genom interna personalöverföringar, genom att kalla pensionerade anställda i arbete, genom att återkalla semestrar och genom att minska på antalet avdelningsplatser.

Tisdag 14.4: Ett nytt fall inom Vasa sjukvårdsdistrikt

Det bekräftade antalet coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt har stigit med ett sedan måndagen och är alltså uppe i 46 stycken.

Totala antalet tagna prov är 804.

Måndag 13.4: Ett nytt fall inom Soite

På Soites område har man nu 15 bekräftade fall. Man har lyckats spåra alla smittkedjor. En patient får avdelningsvård.

Måndag 13.4: 45 bekräftade fall inom Vasa sjukvårdsdistrikt

Enligt Vasa centralsjukhus finns det på måndagen 45 bekräftade fall. 784 personer har testats.

En del patienter får vård på sjukhuset, varav en del på intensiven.

Diskussion om artikeln