Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill utveckla småindustriområdet i Svartå - ska öka arbetstillfällen i byn

Från 2020
En traktor röjer bort snö på en trattoar i Svartå.
Bildtext Raseborgs stad vill utveckla Svartå och vill därför skapa förutsättningar för småindustri där. (Arkivbild)
Bild: Yle/Marga Sandström

Raseborg vill öka attraktionskraften och utvecklingsmöjligheterna för Svartå. Staden vill därför skapa möjligheter för småindustri att etablera sig och på det sättet öka arbetstillfällena i området.

Gränsen mellan Raseborgs stad och Ingå kommun löper vid Svartå centrum.

Nu vill Raseborgs stadsstyrelse att Ingå planerar så att det skulle vara möjligt för industri att etablera sig på Ingåsidan, söder om riksväg 25, eftersom där finns stora områden som lämpar sig för den typen av verksamhet.

Området vid Svartå är enligt Raseborg strategiskt beläget eftersom det har bra förbindelser till hamnarna i Hangö centrum och Koverhar samt Joddböle hamn i Ingå. Svartå ligger invid riksväg 25 och regionalväg 186 och i närheten av stamväg 51.

Ingå kommun arbetar som bäst med en generalplan för fastlandsområdet och har därför bett om utlåtande av Raseborgs stad.

Industriområde söder om riksvägen

Raseborg har i ett tidigare utlåtande redan framfört att ett industriområde med fördel kunde planeras söder om riksväg 25 invid Svartå.

Ingå har i sitt bemötande konstaterat att kommunen inte ser något behov att skapa ett industriområde där. Det är avsett som område för byggande av byakaraktär, där allmänna byggnader som stöder bygemenskapens funktion får byggas, står det i Ingå kommuns svar.

Diskussion om artikeln