Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hundratals östnylänningar följde med strömmade gudstjänster under påsken - fler besökare på nätet än i kyrkan

Från 2020
Jesus på korset.
Bildtext Många östnylänningar har i år tagit emot påskens budskap över nätet istället för i kyrkan.
Bild: Leif LIndgren

Flera hundra östnylänningar har sett sina församlingarnas gudstjänster på nätet. Präster sörjer över att de inte fick dela bröd och vin på skärtorsdagen, den dagen när nattvarden instiftades.

Strömmade gudstjänster på nätet har hittat sin publik, åtminstone i Östnyland.

Under påskhelgen har fler besökare följt med gudstjänster på nätet än som vanligtvis deltar på plats i kyrkorna i Sibbo, Borgå och Lovisa.

Sedan en månad tillbaka strömmas östnyländska gudstjänster över nätet. Det innebär att innehållet får skräddarsys med mer musik och färre element än i en vanlig högmässa.

Gudstjänsterna har också anpassats efter tomma kyrksalar med ett begränsat antal deltagare på plats.

Samtidigt har präster och övriga församlingsanställda fått en gedigen erfarenhet framför kamerorna, en rutin som varit till nytta under påskhelgens många gudstjänster.

Stina Lindgård i fullmäktigesalen.
Bildtext Kyrkoherde Stina Lindgård har upplevt de strömmade gudstjänsterna som lyckade. Arkivbild
Bild: Peik Henrichson/ Yle

- Det har gått överraskande bra eftersom det här var något som var helt nytt för oss och vi har bara hunnit öva oss sedan den 19 mars. Vi har haft väldigt många som har lyssnat och sett gudstjänsterna, säger Stina Lindgård, kyrkoherde i Agricola svenska församling i Lovisa.

Långfredagens gudstjänst från Lovisa kyrka har 420 visningar, medan påsksöndagens högmässa har dryga 800 visningar.

Påskgudstjänsterna från Lovisa inleds med en finskspråkig högmässa som sedan följs av en svenskspråkig.

- Om vi ser på till exempel påsksöndagens strömmade gudstjänst så är det fler än 800 som har tittat på den och så många har vi inte i kyrkan en vanlig söndag och inte en påsksöndag för den delen heller, säger Stina Lindgård.

Även i Sibbo har de strömmade gudstjänsterna varit en framgång. Skärtorsdagens gudstjänst har dryga 300 visningar.

- Det har varit en bra upplevelse och vi har konstaterat att vi har samlat flera tittare, flera gudstjänstbesökare än vi ofta samlar fysiskt i kyrkan. Det har varit glädjande många som har följt med gudstjänsterna, säger Camilla Ekholm, kyrkoherde i Sibbo svenska församling.

Under påsken televiserades både långfredagens och påskdagens gudstjänster från Sibbo och nådde en betydligt större mängd tittare än i normala fall.

Medverkande i långfredagens tv-gudstjänst i Sibbo kyrka.
Bildtext I långfredagens gudstjänst deltog Mikael Grönroos, Cristofer Moen, Teppo Salakka, Lauri Palin. Liturg var Katja Korpi
Bild: Rufus Hedengren

Sibbo svenska församling har strömmat gudstjänster sedan medlet av mars.

Enligt Ekholm följer 60-70 personer med strömningarna i realtid. De som väljer att titta i ett senare skede är mellan 200 och 400 besökare per gudstjänst.

Info om strömmad gudstjänst från Borgå domkyrka.
Bildtext Introduktion till en av påskens strömmade gudstjänster i Borgå.
Bild: YLE / Leo Gammals

Mats Lindgård, kyrkoherde och domprost i Borgå svenska domkyrkoförsamling ser fördelar med strömmade gudstjänster, men upplever det konstigt att hålla dem utan en församling på plats.

- Det har varit mer meningsfullt än jag kanske i utgångsläget trodde. Det har känts ganska bra och vi gör så gott vi kan utifrån de förutsättningar som finns. Men fast vi har börjat vänja oss vid det här systemet så nog saknar vi församlingen, säger Mats Lindgård.

Antalet visningar är i samma storleksklass som för de strömmade gudstjänsterna från Sibbo och Lovisa. Även i Borgå överstiger antalet besökare på nätet antalet fysiska besökare i kyrkan om söndagarna.

Ett klart mervärde med de strömmade eller bandade gudstjänsterna är att flertalet finns kvar på nätet en lång tid efteråt.

- Jag skulle säga att medan gudstjänsterna har pågått har de haft mellan 100 och 200 besökare som deltagit på distans, men sedan ökar ju antalet sammanlagda visningar. Den allra första strömmade gudstjänsten från i mars har 500-600 visningar, medan de som kommit senare har 100-200 visningar, säger Mats Lindgård.

Avskalad gudstjänst med musik och tomma bänkrader

Strömningarna har också medfört ett nytt sätt att jobba kring gudstjänsten.

- Det är klart att det har känts konstigt att kyrksalen är tom när man håller gudstjänst så på det sättet känns det ju inte bra. Det är en helt annan känsla när man är är fysiskt närvarande, säger Stina Lindgård.

- Vi saknar nog den fysiska församlingen väldigt mycket. Det är ändå en dialog hela tiden som man för tillsammans med församlingen, säger Camilla Ekholm.

Svårt att genomföra nattvarden på distans

I synnerhet till påsk har avsaknaden av nattvarden i gudstjänsterna berört de församlingsanställda starkt. Skärtorsdagen är ju dagen då nattvarden instiftades.

- Det var en sorg för oss anställda och flera församlingsbor som har sagt att de saknar nattvarden och att nattvarden är något de skulle vilja ta del av. Du kan strömma en nattvard men det är inte samma sak som att fysiskt få ta emot brödet och vinet, säger Camilla Ekholm.

Jag ser fram emot att få fira nattvard med församlingen

― kyrkoherde Mats Lindgård.

- Vi är många som längtar efter att få fira nattvard. Där är det skillnad på sakramenten. Man kan förmedla ett talat budskap över nätet men man kan inte riktigt fira nattvard tillsammans över nätet. Jag ser fram emot att få fira nattvard med församlingen, säger Mats Lindgård.

I Borgå fattade man också beslutet att inte fira nattvard i samband med skärtorsdagens strömmade gudstjänst.

- Vi ville inte fira nattvard. Vi var några få enstaka på plats i kyrkan och eftersom församlingen inte hade möjlighet att delta så ville vi inte heller göra det.

Mats Lindgård.
Bildtext Kyrkoherde Mats Lindgård saknar sin församling.Arkivbild
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

De strömmade gudstjänsterna är populära, och mycket talar för att strömningar av gudstjänster eller annat innehåll får en fortsättning.

- Vi har nog diskuterat att vi gärna skulle fortsätta med det, men nu har vi en tjänst som vi köper av Loviisan Sanomat och Arto Henriksson. I fortsättningen får vi se om vi själv jobbar med dem eller hur vi gör det, säger Stina Lindgård.

Det blir en fortsättning, men i vilken utsträckning kan kyrkoherden i Lovisa inte svara på ännu.

- Strömningarna har hjälpt församlingen att ta ett hopp in i nätet för hela verksamheten. Det är inte bara gudstjänster som finns där utan också andakter och ungdomsarbete.

I Borgå och Sibbo har församlingarnas ungdomar redan länge varit aktiva med strömningar och chattar på nätet.

Även inom diakonin publiceras regelbundet andakter och videohälsningar till grupper som inte kan träffas just nu.

- Det är en bra fråga som varken jag eller församlingen har tagit ställning till. Det finns ett egenvärde i strömning. De som inte kan ta sig till kyrkan skulle gärna titta på den. Å andra sidan vill vi att folk ska komma till kyrkan, säger Mats Lindgård.

Liturgen och kyrkoherden Camilla Ekholm vid altaret i Sibbo nya kyrka
Bildtext Camilla Ekholm i tv-gudstjänsten i Sibbo kyrka på påskdagen.

Kyrkoherde Camilla Ekholm funderar på hur man i framtiden kunde ta med sig det goda ur den här erfarenheten.

- Mervärdet är ju att vi når ut till flera, också sådana som kanske har svårt att ta sig till kyrkan. Det är nog lätt att sätta sig i egen soffa och knäppa på datorn eller tv:n och titta via den. Du behöver inte fysiskt ta dig till kyrkan för att delta, säger Camilla Ekholm.

Ekholm ser en möjlighet i streamade gudstjänster på till exempel servicehem. Stina Lindgård betonar barnfamiljers valmöjligheter.

- När det gäller församlingsmedlemmarna betyder det att flera kan vara med på gudstjänsterna och följa med dem på den tid som passar dem bäst. Söndagstiden är inte alltid den lättaste att frigöra sig om man har familj, säger Stina Lindgård.