Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fyra personer i Vasa vet inte varifrån de fått sin coronasmitta – överläkare ser ändå inget behov av munskydd

Från 2020
Man som sitter och njuter av solen.
Bildtext Heikki Kaukoranta.
Bild: YLE / Anna Ruda

I Vasa finns just nu fyra personer som har corona utan att veta om varifrån de har fått smittan. THL:s generaldirektör uppmanar alla att bära mun- och nässkydd, men överläkare Heikki Kaukoranta vid Vasa stad ser inget sådant behov.

På tisdagen gick Institutet för hälsa och välfärds generaldirektör ut med en uppmaning om att alla ska bära mun- och nässkydd då de rör sig utanför hemmet. Heikki Kaukoranta säger att det inte är nödvändigt i Vasa ännu.

- Här i Vasa ser vi inget sådant behov. Man måste komma ihåg att då THL tar ställning till något är det starkt färgat av situationen i Nyland. Nästan två tredjedelar av de nya coronavirusfallen finns i Nyland.

Någon samhällssmitta vill Kaukoranta inte tala om i det här skedet.

- I Vasa har totalt 29 personer testat positivt för coronaviruset, av dem har 19 tillfrisknat. Det betyder att vi just nu har tio personer i Vasa som är sjuka och deras närmaste familj, totalt ungefär 30 personer, hålls i karantän.

Ännu väldigt liten risk att smittas i Vasa

På skärtorsdagen kom det första positiva provresultatet där en smittkedja inte kunde identifieras och under påsken kom ytterligare tre.

- Det här är den nya verkligheten som vi har också här i Vasa. Det finns en del patienter som inte har några symtom eller lindriga symtom som kan sprida viruset. Men risken för att smittas av coronaviruset är ännu väldigt liten i Vasa. Det finns inget behov av att använda munskydd när vi rör oss utomhus.

Däremot vill Kaukoranta betona betydelsen av hålla avstånd till andra.

- Det är jätteviktigt, lika viktigt som att hosta och nysa i armvecket, att inte röra sig i ansiktet och att alltid tvätta händerna när man kommer hem och innan man äter.

Kaukoranta säger också att man så länge man är frisk kan låta till exempel en hemhjälp komma hem till en, så länge också hemhjälpen är frisk.

- Det finns inte heller någon orsak till att de som kommer hem till en skulle använda munskydd, så länge de är friska.

Öppnas Nyland så förändras läget

Kaukoranta säger att det är svårt att spå hur situationen kommer att utvecklas i Vasa den närmaste tiden.

- Jag tror att fallen kommer att öka, men de kommer att öka ganska långsamt. Mycket beror på regeringens beslut den här veckan om hur de ska göra med Nyland. Om gränsen öppnas tror jag att vi om två veckor får fler nya fall än vad vi annars skulle ha fått.

Diskussion om artikeln