Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skyddsmasker tillverkades i Vasa ännu för några år sedan: "De sa att inom vården kan man inte använda sådana produkter för de ser så skrämmande ut"

Från 2020
En man grön pikéskjorta bär en gasmask på huvudet. I handen håller han i en annan gasmask.
Bildtext Olai Lagus med helmask och partikelfilter av klass P3 RD (i handen halvmask med partikelfilter klass P3).
Bild: Yle

Ännu för några år sedan tillverkades skyddsutrustning av högsta kvalitet i Vasa. Men fabriken lades ner några år efter att amerikanska ägare köpt upp fabriken. Idag kunde hel- och halvmaskerna som tillverkades i fabriken komma till användning inom vården.

I slutet av 1900-talet hörde det statsägda Kemira Safety till Europas ledande tillverkare av hel- och halvmasker samt filter som användes i maskerna. Och produktionen fanns i Vasa.

Men bolaget såldes år 2000 till amerikanskägda Scott Technologies som körde ner verksamheten och så småningom flyttade den till England.

- Vi var på besök till deras fabrik och de hade helt gammaldags filterlinjer. De lagade filtren för hand medan vi hade automatiserade system i Vasa, så vi var mycket kostnadseffektivare, bättre och snabbare, säger Olai Lagus som jobbade på Vasafabriken under den här tiden.

Filtren och maskerna som tillverkades i Vasa, var främst tänkta för industriellt och militärt bruk, men enligt Lagus kunde de ha kommit till nytta även inom vården med tanke på coronaepidemin.

- Partikelfilter skulle man kunna använda på halvmasker. Det är en annan produkt än vad de har nu i vården, men den skulle ha skyddat minst lika bra.

Om man inte har bra filter åt dem som jobbar inom vården och om det kommer en riktigt dödlig pandemi, så kommer ingen att gå med på att jobba där.

― Olai Lagus

Enligt Lagus träffade han två personer från Försöjningsberedskapscentralen strax innan beslutet om att lägga ner fabriken i Vasa kom.

- Vi talade om pandemier och de sade att det bara var en tidsfråga förrän det kommer en pandemi. Jag sa åt dem att om man inte har bra filter åt dem som jobbar inom vården och om det kommer en riktigt dödlig pandemi, så kommer ingen att gå med på att jobba där.

- Jag föreslog åt dem att man skulle ha typ våra filter och våra masker, som är mycket bättre än sjukhusmasker. Men de sa att inom vården kan man inte använda sådana produkter för de ser så skrämmande ut.

För en vecka sedan visade det sig att den skyddsutrustning som Försörjningsberedskapscentralen beställde från Kina inte uppfyller de kriterier som krävs för att ansikts- och andningsskydden ska kunna användas på sjukhus.

Vid fabriken i Vasa hade man ett laboratorium där man testade en mängd olika filter från andra länder, till exempel från Kina.

- Vi testade till exempel från Kina sådana här enkla partikelfilter och det är partikelfilter man behöver för till exempel corona. De var som flugpapper. De skulle bra ha filtrerat flugor och insekter, men när vi testade dem med parafinoljedroppar som var den europeiska testmetoden, så for ungefär 99 procent rakt igenom. Så de gav inget skydd överhuvudtaget, säger Lagus.

Fabriken lades ner 2015

Den sista filterlinjen i Vasa lades ner 2015 och fabriken stängdes för gott. Enligt Lagus skulle fabriken behövas idag.

- Man borde ha egen produktion om det blir en kris i ett land. Till exempel om det skulle bli krig, så inte är det någon som skickar filter åt dig.

- Jag är ganska överraskad att vi inte hade av de här skyddsprodukterna i Finland, eftersom jag tyckte det var helt klart att vi var medvetna om att det kommer att komma något sådant här.

Hur många filter skulle ni ha kunnat tillverka?

- Om vi skulle ha kört alla linjer som vi hade då, vi kunde ju tillverka partikelfilter också på gaslinjen, så skulle vi ha kunnat tillverka några miljoner filter i året. Det skulle ha hjälpt åtminstone lokalt.