Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Permitteringsbeskeden ramlar in – totalt 25 000 personer hotas av permittering enligt Österbottens TE-byrå

Från 2020
Plastleksaker vid sandlåda.
Bildtext Småbarnspedagogerna hör till de som hotas av permittering.
Bild: Lotta Sundström / Yle

Pedersöre permitterar 119 anställda, Jakobstad 213 och Karleby högst 322. Samtidigt meddelar NTM-centralen att 25 000 personer står inför permitteringshot i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Pedersöre kommun avslutade i dag, onsdag, sina samarbetsförhandlingar.

Resultatet är att 119 anställda permitteras i högst 90 dagar och permitteringarna inleds den 15 maj.

Det handlar om personalgrupper som direkt berörs av att en del av kommunens verksamhet har stängts på grund av coronakrisen, exempelvis småbarnspedagogiken och kosthållet. Men också skolgångsbiträden och bibliotekspersonal.

– I fall läget ändrar och vi öppnar upp skolor och bibliotek igen, kan permitteringarna återkallas, säger kommundirektör Stefan Svenfors.

stefan svenfors
Bildtext Stefan Svenfors.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

Pedersöre kommun har en så kallad arbetspool, via vilken man försöker hitta ersättande arbetsuppgifter fram till att permitteringarna inleds om en månad.

Karleby permitterar högst 322 anställda - strax under 200 inom småbarnspedagogiken

Karleby stad permitterar å sin sida högst 322 personer. I huvudsak är längden på permitteringarna fyra veckor.

- Om situationen förändras kan permitteringsmeddelandet återkallas. Då kan personerna erbjudas endera eget eller annat arbete. Permitteringar som redan inletts kan också avbrytas, säger personaldirektör Eija Pienimäki.

Stadsdirektör Stina Mattila säger att staden uppskattar att permitteringsåtgärderna fortsätter ända fram till den 31 juli.

Om coronaläget fortsätter som hittills, är strax under 200 av de permitterade såna som jobbar inom småbarnspedagogiken.

- Det här alltså enligt läget i dag. Att permitteringar kan verkställas tidigast om en månad efter att man meddelat om dem är utmanande, säger Eija Pienimäki.

- I första hand försöker vi hitta andra uppgifter för de som hotas av permittering. Till exempel inom miljösektorn brukar man behöva folk på sommaren.

Pienimäki säger att meddelanden om permittering snart skickas ut till enheterna. Det betyder att de första permitteringarna kan inledas om ungefär en månad.

213 i Jakobstad - flesta inom småbarnspedagogiken

I Jakobstad berörs 213 personer av permitteringar. Största delen finns inom småbarnspedagogiken.

Inom skola och bildning berörs i huvudsak assistenter och skolgångsbiträden. Verksamheter som direkt påverkats av stängningen, det vill säga biblioteket, museet, idrottsbyrån, och ungdomsbyrån, berörs även av permitteringarna. Vissa funktioner inom koncernförvaltningen påverkas också.

- Vi har inte lyckats erbjuda ersättande arbete eller omplacering i sådan utsträckning att permitteringar kunde undvikas, säger personaldirektör Eva-Maria Emet.

Eva-Maria Emet.
Bildtext Eva-Maria Emet.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Permitteringstiden varierar mellan en och tre veckor. Permitteringarna inleds tidigast den 15 maj.

25 000 hotas av permittering i Österbotten och Mellersta Österbotten

Österbottens TE-byrå meddelar att hela 25 000 personer i nuläget står under permitteringshot i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Fördelat på landskapen är siffrorna 20 000 för Österbotten och 5000 för Mellersta Österbotten.

Österbottens TE-byrås andel av personal som omfattas av samarbetsförhandlingarna var 6,2 procent, vilket är den tredje största andelen i landet.

Detta eftersom det i Österbotten och Mellersta Österbotten finns stora industriföretag och också en tämligen stor offentlig sektor och just dessa branscher har rikligt med eventuella permitteringar.

- Dessa plus servicesektorn har stannat av kraftigt, säger direktör Mika Palosaari.

TE-byrån i Vasa.
Bildtext Hela 25 000 hotas av permittering inom Österbotten och Mellersta Österbotten.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

"Alla behöver inte bli av"

Palosaari konstaterar att det är stora siffror men påpekar samtidigt att det i det här läget är frågan om permitteringsanmälningar.

- Alla behöver inte bli av och dessutom permitteras inte alla samtidigt.

Dock ska det påpekas att siffrorna från alla företag inte finns med i summan 25 000, detta eftersom anmälningsskyldigheten enligt samarbetslagen gäller endast de företag som sysselsätter över 20 personer.

Palosaari berättar att en del arbetsgivare på företag med under 20 anställda ändå meddelat TE-byrån om permitteringar.

Deras antal av hela summan på 25 000 personer är dock liten. Palosaari tror också att antalet som hotas av permittering inom de företag som inte meddelat om saken är rätt lågt sett till helheten.

25 000 personer, är det historiska siffror?

- Nå vid övergången till 90-talet fick vi snabbt en massa arbetslösa. Nu pratar vi åtminstone ännu bara om permitteringar och vi ska hoppas att det inte går längre än så, säger Palosaari.

I dagsläget bedömer Palosaari att det finns flera tusen permitterade inom de två landskapen.

Diskussion om artikeln