Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Snabb kris – långsam återväxt, förutspår Finansministeriet

Från 2020
Uppdaterad 16.04.2020 13:15.
Svenska Yle live: Finansministeriets presskonferens - Spela upp på Arenan

Finansministeriet förutspår att Finlands ekonomi krymper med 5,5 procent i år. De kommande åren kommer sedan tillväxten igång igen, men ganska långsamt. Bnp växer med endast 1,3 procent både år 2021 och 2022.

Finansministeriet förutspår vidare att coronakrisen leder till att statens budgetunderskott växer med 14 miljarder euro i år.

Det skulle innebära att underskottet når 7,2 procent av bnp. Senast man nådde sådana siffror var under det värsta lågkonjunkturåret 1993.

För svag tillväxt ger inte tillräckligt draghjälp till den offentliga ekonomin

Den låga tillväxten de kommande åren räcker inte till för att ge tillräckligt lyft till statsfinanserna, vilket betyder att den offentliga ekonomins underskott fortsättningsvis kommer att vara stort, varnar ministeriet.

År 2024 ligger underskottet ännu på över nio miljarder euro. De senaste åren har underskottet legat på kring ett par miljarder.

Den offentliga sektorns skuldgrad väntas stiga till närmare 80 procent av bnp år 2024. Under 2000-talet har skuldgraden hittills legat på ungefär mellan 40 och 60 procent av bnp.

Å andra sidan väntas krisen vara relativt kortvarig, och därmed borde inte förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, den så kallade produktionspotentialen störas nämnvärt.

Världshandeln minskar

Finlands ekonomi är till stor del beroende av hur världsekonomin utvecklas. Finansministeriet förutspår att världshandeln krymper med fem procent i år.

Sysselsättningsmålet än svårare att uppnå

Sysselsättningsnivån sjunker till 71 procent i år, befarar ministeriet.

Samtidigt stiger arbetslösheten till åtta procent.

Regeringsprogrammets mål är att sysselsättningsgraden ligger på 75 procent år 2023.

Prognosen ger grund för regeringens ekonomiska politik

Finansministeriet grundar sin prognos på ett scenario där regeringens undantagsåtgärder är i kraft i tre månader.

Man har också räknat med ett scenario där coronarestriktionerna pågår i sex månader månader. Då skulle bnp sjunka med 12 procent i år.

Finansministeriets ekonomiska översikt för åren 2020–2024 står som grund för bland annat regeringens budgetbeslut.

Senast i budgetförhandlingarna i augusti kommer regeringen att diskutera hur regeringsprogrammet påverkas av coronakrisens kostnader.