Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Majoriteten av Finlands coronadödsfall på vårdhem - regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen: Ingen har misslyckats

Från 2020
Uppdaterad 16.04.2020 14:28.
Vårdare skuffar rullstol, i vilken en äldre person sitter.
Bildtext Vårdhemmen måste reagera snabbt i fall någon patient uppvisar symptom för covid-19.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Majoriteten av coronadödsfallen i Finland har skett på vårdhem. Enligt Yles uppgifter rör det sig om så många som två tredjedelar av dödsfallen.

Det är däremot inte fråga om något konkret fel enligt Tuija Kumpulainen, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet.

- Jag skulle inte välja att säga att något är fel på ett vårdhem om det sker ett dödsfall där. De kan ha gjort allt rätt för att skydda patienter men ändå så kan det sprida sig.

Hon påpekar däremot att man utreder de vårdhem där det inte gått så bra som det skulle kunnat gå.

Mikko Valkonen som är regionförvaltningsöverläkare vid Regionförvaltningsverket säger att ingen har misslyckats.

- Jag skulle inte säga att någon har misslyckats. De människor som avlidit tror jag har varit sjuka före och det slutgiltiga har varit corona.

Han säger att alla har försökt sitt bästa och kommer fortsätta göra det.

- Man ska absolut inte skylla på personal som orkar jobba på enheter trots förekomsten av spridning och dödsfall.

Flera orsaker till dödsfallen

Tuija Kumpulainen tror att det finns flera orsaker till att smittan kan spridas på vårdhemmen. Dels kan en ny patient eller någon i personalen hämta in smittan ifall man inte förstått att personen är smittad.

- Viktigast är ifall man från början förstått att det är frågan om coronavirus, säger Kumpulainen.

Hon säger att i Helsingfors har man redan så pass många coronafall att man inser att det kan vara frågan om det. Men i vissa byar där fallen varit få eller inga så kan det ha kommit som en överraskning att det faktiskt är corona.

- Oftast är det en kombination av saker: man märker inte av smittan, man har inte alla medel som behövs med tanke på hygien för att skydda patienten, brist på personal och att det handlar om sårbara människor.

Mikko Valkonen säger att vården är mycket intim och man är tvungen att vara i närkontakt med den man vårdar, vilket påverkar smittorisken.

Äldre redan sköra

En av orsakerna till att dödsfallen inträffat på just vårdhem är också att äldre människor redan är sköra.

- Ofta är de ålderstigna och har kroniska sjukdomar som astma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Det vill säga att deras tillvaro är ytterst fragil, säger Mikko Valkonen.

Tuija Kumpulainen säger också att många är svaga och sårbara.

- De kan dö av influensa, coronaviruset eller något annat.

Käsiä pestään
Bildtext Det finns flera saker vårdhemmen kan göra för att skydda patienterna. Bland annat sköta hygienen och städa effektivt.
Bild: Pasi Takkunen / Yle

Fortsätta med åtgärderna

För att undvika spridning och dödsfall så ska man fortsätta följa de rekommendationer som redan finns.

- Man ska inte tillåta vistelser, om någon blir sjuk så reagera snabbt, god handhygien och så ska inte personal jobba om de är sjuka, säger Tuija Kumpulainen.

För att skydda dem ska man begränsa patienters kontakt till omvärlden, men isoleringen kan inte vara så omfattande, även om det skulle vara det mest effektiva.

- Man kan inte låsa in friska symptomfria åldringar på sina rum. Det är helt olagligt, säger Mikko Valkonen.

Vårdarna borde vara så få som möjligt, i fall vikarier behövs så ska de vikariera på en eller två enheter.

- Stadigvarande personal är det bästa. De kan lättast upptäcka förändringar i hälsotillstånd hos patienter, säger Valkonen.

Eftersom smittobärare kan vara symptomfria så går det ändå inte helt att undvika smitta.

- Tvätta händerna, städa rummen effektivt, undvik att peta sig i näsan och ögonen och använd engångsnäsduk, uppmanar Mikko Valkonen.

Diskussion om artikeln