Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas utreder skolnätverket - barnantalet minskar

Från 2020
En ryggsäck hänger på en knagg i en skolkorridor.
Bildtext Vad är behovet för småbarnspedagogik i Pargas nu och i framtiden?
Bild: Yle/Minna Almark

Pargas kommer att se över sitt skolnätverk med tanke på kommande års elevprognoser.

Utredningen är ett led i stadens balanseringsprogram och ska vara klar i december.

- Vi kommer att se på hela skolnätverket i Pargas, både på finska och på svenska sidan. Orsaken till det här är helt enkelt att antalet barn blir allt färre, säger utbildningschef Ulrika Lundberg.

Antalet barn blir allt färre

Ulrika Lundberg, utbildningschef i Pargas

Nuläget ska vägas mot elevprognoser för att kunna komma med åtgärdsförslag.

Då antalet barn minskar syns det förstås först inom småbarnspedagogiken och sedan i skolor med klasserna 1-6. Men redan tidigare har det även diskuterats ifall högstadieskolorna med klasserna 7-9 i Nagu och Korpo kunde slås ihop. Då beslöt man ändå att ha kvar enhetsskolorna på båda orter. Också nu kommer skolorna med klasserna 7-9 att ingå i utredningen.

För tillfället utreder man också behovet för småbarnspedagogik på olika håll i staden.

- Där är det all orsak att göra det med snabb tidtabell för där behöver anpassningen ske omedelbart, och pågå.

För bildningens del kommer man också att granska timresurser som också de ska anpassas till minskande elevantal, och granska gruppstorlekar och sammansatta klasser.

Pargas stads ekonomiska läge har försämrats under de senaste två åren. Stadens resultat har varit negativt två år i rad. Ifjol landade det på -5,4 miljoner euro. Samtidigt finns det stora behov för investeringar, bland annat beräknas det nya skolcentret i Pargas centrum kosta staden kring 20 miljoner euro.

Bildningens punkter i Pargas balanseringsprogram

Förutom de ovannämnda åtgärderna ska också dessa möjliga åtgärder granskas:

  • Justering av avgifter, till exempel avgifter för icke lagstadgade skolskjutsar, eftis, hyror och medborgarinstitut.
  • Omstrukturering av familjedagvårdens reservvård genom att effektivera verksamheten i familjedaghemmen.
  • Utreda samarbete mellan enheterna inom bildningsavdelningen gällande effektivering av personalresurser och utrymmen.
  • Revidering av stadens principer för beviljande av understöd och bidrag. Möjlighet att söka understöd från fonder i stället för från staden utreds.
  • Musikinstitutets elevplatser. Pargas stad har nu 124 platser. Antalet platser ska granskas utgående från att barnantalet minskar. Men även nu finns det en kö.

Diskussion om artikeln