Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Reningsverket i Ekenäs renoveras för att bli renare

Från 2020
Reningsverket på Skeppsholmen i Ekenäs
Bildtext Skeppsholmens reningsverk är en bra bit över 50. Men i stället för att få sen medelålderskris ska verket få nya mellanväggar som ska förbättra den biologiska reningen av avloppsvatten. Arkivbild från 2015.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Reningsprocessen vid Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs ska bli effektivare.

Genom att bygga nya mellanväggar i luftningsbassängerna skapas det bättre förhållanden för att rena avloppsvattnet.

Det är meningen att mellanväggarna ska förbättras under sommaren. Direktionen för Raseborgs vatten ber nu in offerter för att förverkliga mellanväggarna.

I budgeten för år 2020 finns det 300 000 euro reserverat för att komplettera reningsverket.

Skeppsholmens reningsverk är byggt år 1968. Där behandlas allt avloppsvatten från Tenala och Ekenäs.

Avloppsvattnets kväve kan renas biologiskt i luftningsbassängerna genom att skapa en miljö där det inte finns fritt syre.

För att förbättra den så kallade anoxiska (syrefria) miljön måste mellanväggarna därför få en ny konstruktion.

Diskussion om artikeln