Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Estlands uppstartssektor har en viktig roll när ekonomin öppnas upp igen: "Pengarna räcker ännu, men snart behövs kapital"

Från 2020
Ett hus med många viktiga företags loggor på fasaden i Ülemiste City i Tallinn.
Bildtext I Ülemiste City i Tallinn har hjulen stannat. Här har många av Estlands framgångsrika uppstartsföretag sitt huvudkontor och andelen högutbildad utländsk arbetskraft är hög - liksom de internationellt konkurrenskraftiga lönerna.
Bild: Gustaf Antell

De för Estlands ekonomi och image så viktiga uppstartsföretagen klarar sig i två till fem månader under nuvarande omständigheter. Det kommer fram i en ny undersökning, som ändå varnar för att det sedan snabbt kan gå illa.

I Tallinn stavas framgång iduettevõte - uppstartsföretag, åtminstone om du hör till den optimistiska och, så att säga, globaliserade framåtriktade ungdomen.

Det är i den världen rikedom anses skapas och lönerna är som bäst. Förra året steg de så kallade startuparnas omsättning med nästan tio procent.

Dessutom ger deras internationella räckvidd staten klirr i kassan - år 2019 fick staten in 35 procent mer i skatter av dem än året innan.

I stadsdelen Telliskivi i Tallinn är det tomt på gatorna på grund av coronakrisen.
Bildtext Många uppstartsbolag har också sina kontor i de trendigare och mer centralt belägna stadsdelarna som Telliskivi (på bilden) och Rotermanni.
Bild: Gustaf Antell

Eftersom de estniska uppstartsbolagen nästan uteslutande säljer och utvecklar digitala tjänster, har de inte ännu drabbats så hårt av coronakrisen.

- Krisen har inte drabbat vårt team nästan alls, men å andra sidan borde vi just nu delta i ett acceleratorprogram i London, säger Hedi Mardisoo, VD på företaget Cachet, som erbjuder försäkringstjänster för taxichaufförer på mobilen.

Vad betyder accelerator? Det kan du läsa mer om här.

- Det blev ett virtuellt program i stället på grund av covid-19. Så nu är vi tillbaka i Estland och jobbar hemifrån.

Karen Burns, VD för Visory, ett företag som bland annat har utvecklat en tjänst som analyserar hur bra människor följer reglerna för fysisk distansering, har liknande erfarenheter.

- Vi var på väg hem från ett acceleratorprogram i Dubai och när vi landade så sattes vi i obligatorisk hemkarantän. Nu går alla i tur och ordning till kontoret för att vattna blommorna, säger Burns.

Fonderna och änglarna är beredda att investera under krisen, men det löser inte alla uppstarts- och tillväxtföretags finansieringsproblem.

― Sten Tamkivi

På kort sikt har de estniska uppstartsföretagen klarat sig bra sedan undantagstillståndet här utropades den 12 mars.

Det finns en hel del pengar i kassorna, men lägret förändras snart, åtminstone enligt en färsk undersökning av det statligt ägda Startup Estonia och föreningen Estonian Startup Leaders Club.

- De estniska uppstartsbolagens buffertar räcker i två till fem månader, så inom ett par månader måste de hitta ytterligare investeringar, säger Maarika Truu, chef för Startup Estonia.

Enligt undersökningen kan hälften av alla bolag inom sektorn få ekonomiska problem redan på kort sikt. Resten klarar sig åtminstone till midsommaren.

Redan nu har två av tre startupbolag genomfört ordentliga nedskärningar i sina utgifter, ett av fem har sagt upp personal och vart tredje bolag har sänkt de anställdas löner.

Ett av många flashiga hus i stadsdelen Ülemiste City i Tallinn.
Bildtext I dagens e-Estland har få tillväxtbolag egna tillgångar och därför är de ofta beroende av förståelse av dem som har.
Bild: Gustaf Antell

Estlands mest kända IT-entreprenör och Estonian Startup Leaders Clubs vice-ordförande Sten Tamkivi säger att det som, enligt undersökningen, nu behövs är en klar och tydlig plan.

- De nuvarande coronakrisåtgärderna täcker de flesta företag och sektorer, men Estlands uppstartssektor behöver tyvärr mer specifika åtgärder, säger Tamkivi.

Enligt Tamkivi räcker det inte i dagens läge med en god likviditet, det vill säga betalningsförmåga, för att få lånestöd.

Företag måste ha en god soliditet, alltså tillräckliga tillgångar finansierade med eget kapital.

Det har få uppstartsbolag.

- Metoderna måste utvecklas som ett samarbete mellan marknadens aktörer och regeringen.

Investerarna är nu försiktigare och kriterierna strängare - företagen får inte så snabba svar som de kanske behöver för att överleva.

― Maarika Truu, Startup Estonia

- Uppstartsföretagen sysselsätter 5 944 personer. Det betyder att kraftiga nedskärningar och uppsägningar inom sektorn påverkar hela Estland och minskar på skatteintäkterna, påpekar Truu.

Makthavarna säger ingenting - det är problemet

Estlands regering utgår ifrån att uppstartsföretagen inte behöver några specialarrangemang på det sätt som Tamkivi och Truu efterlyser.

- De kan ta banklån med samma statliga garantier som andra företag, sa infoteknologiminister Kaimar Karu i måndags.

I fredags blev han sparkad ut ur regeringen, men inte på grund av det uttalandet.

Tvärtom passar hans uttalande mycket väl in i en lång estnisk tradition där beslut oftast följer "lika-för-alla"-principen. Stödåtgärder är sällan skräddarsydda för specifika sektorer eller ändamål.

Innovation kräver motivation

- Det sägs att företag inte dör när pengarna tar slut, utan när företagarens energi och motivation avtar, säger Kadri Tuisk, VD på utbildningsteknologiföretaget Clanbeat.

En gemensam faktor för Clanbeat och de andra två företagen jag har intervjuat för den här artikeln är att de under tiden före coronakrisen började hade säkrat tillräckligt stora investeringar för att klara sig nu.

Men de har empati för dem som inte kan känna sig lika säkra just nu.

- Ett företag som har en stark idé, men som ännu är i sin inkubationsfas, kan knäckas för att det känns som om hela världen arbetar emot det, säger Tuisk. Därför är statsstöd så viktigt.

Är uppstartsföretagens guldålder förbi?

Det starkaste argumentet för att regeringen borde sätta sig ner och diskutera med uppstartssektorn är att nästan alla uppstartsbolag, 85 procent av dem, är i en tidig fas av sin utveckling.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att sektorn står för bara 3 procent av Estlands BNP. Det är inte "bara" i en internationell jämförelse, men bara som en andel av hela ekonomin.

Sektorn är per definition driven av riskkapital och produkterna ofta utvecklade för en global marknad.

Av alla investeringar i estniska uppstartsföretag förra året, knappt 300 miljoner euro, stod estniska investerare bara för en tolftedel, 25 miljoner euro.

Det nya normala tar ner verksamheterna på jorden

- Gränserna är stängda och alla sysslar med sitt eget. De estniska uppstarterna är beroende av utrikeskapital men det globala läget påverkar investerarnas humör. Det är ett hårt slag för vår sektor.

Det säger Veljo Otsason, en estnisk investerare, en affärsängel.

En staty i Ülemiste City i Tallinn där en man lyfter sitt finger i riktning mot några gamla byggnader längre bort.
Bildtext Framtidsvisionerna för företagen i Ülemiste City kanske inte är lika högtflygande som hittills.
Bild: Gustaf Antell

Coronakrisen innebär i och för sig problem för företag inom alla sektorer - somliga klarar sig, andra inte.

Enligt Startup Estonias undersökning ser hela 36 procent av de undersökta företagen krisen som en möjlighet för tillväxt.

Det verkar bekräfta en gammal sanning - varken kriser eller skatter gör entreprenörer till soffliggare.

Kommer vi att återgå till det gamla normala eller blir det ett nytt?

Karen K Burns: Vem kommer längre ihåg det normala före krisen 2008?

Det som förändras i uppstartsvärlden är tydligen att många redan failing företag försvinner snabbare än annars. I stället dyker det upp sådana som i krisen hittar sin egen nisch.

Hedi Mardisoo: Färre arbetsresor för att både kunder och investerare vänjer sig vid att mötas digitalt. Väldigt många fler börjar jobba som frilans. 9 till 5 börjar gå till historien.

Flexibilitet och hemkontor blir normalt. De flesta framtidstrender inom tjänstesektorn kommer snabbare.

Jag hoppas att krisen lär oss vad som är viktigt i livet och att vi fortsätter som ett mer värdebaserat samhälle.

― Karen K Burns

Veljo Otsason: I Estland ordnar vi många programmeringsevenemang för att skapa nya idéer och företag, men när alla möts kan de bara ha högst hundra deltagare.

Nu har vi ordnat dem på nätet och då har tusentals personer från hela världen deltagit. Rese- och matkostnaderna är noll och det är lättare att få med mentorer i världsklass.

Kadri Tuisk: Om allt normaliseras inom en månad ser jag inte att våra vanor förändras så mycket, men det ser ut som om krisen blir längre och vi får en ny normalitet.

När jag har varit i kontakt med rektorer som är våra klienter så har de redan efter en månad med hemundervisning kommit fram till att det fungerar bra.

En del rektorer har redan bestämt att de ska införa distansundervisning åtminstone en dag i veckan för de äldre eleverna.

Diskussion om artikeln