Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

“Det onormala är nu det normala” - arbetsgivare i Västnyland hänger inte läpp utan ser ljusglimtar i coronamörkret

Från 2020
Uppdaterad 23.04.2020 07:59.
Forcitvägen mot fabriken
Bildtext Forcit i Hangö levererar bland annat civila och militära sprängämnen.
Bild: Copyright Patric Westerlund

Termonova i Ingå och Forcit i Hangö ser positivt på sin tillväxt trots coronapandemin. Deras produkter påverkas just nu inte så mycket av virusets framfart.

Pappersfabriken Sappi i Lojo längtar efter den dag Europa öppnar igen. Just nu är det inte många som vill ha papper.

Pickala golf i Sjundeå kämpar för att behålla de anställda på jobb och Folkhälsan Välfärd har fullt upp med arbetet på boendena i Raseborg.

Kabelfabriken Prysmian i Pickala var väl förberedd då coronaviruset ledde till undantagstillstånd i Finland.

Prysmian i Pickala hör till en koncern som har fabriker i Kina och med huvudkontor i Italien, alltså i länder där coronaviruset härjade långt innan det nådde Finland.

Yle Västnyland frågade hur coronapandemin har påverkat några större privata arbetsgivare i Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo.

Målet: Personalen ska må bra

Coronapandemin påverkar de stora arbetsgivarna i Västnyland på olika sätt, men det gemensamma målet är att personalen hålls frisk genom olika åtgärder.

Det är god handhygien som gäller, arbetsplatserna städas oftare än vanligt och besök är inte tillåtna utan vägande skäl. De som kan jobbar på distans.

Gun Eklund, vd för Folkhälsan Välfärd, konstaterar att det onormala blivit normalt.

- Jag tycker att vi har kommit in en bra andra andning, det onormala har blivit det normala. Jag tycker att vi har en gemensam kämparanda och man har varit flexibel och gått med på att ta sig an nya uppgifter, utveckla digitala terapiformer och annat på kort tid.

- Jag lyfter på hatten åt att viljan finns då det gäller och att man kavlar upp ärmarna.

Arbetet på boendena ökat i Raseborg

Folkhälsan Välfärd har 850 anställda i hela Svenskfinland. 94 av dem jobbar i Västnyland, med Kyrkslätt inräknat.

Coronaviruset påverkar hela personalen på olika sätt. Efterfrågan på daghems- och eftisplatser är liten eftersom många barn är hemma.

Gun Eklund är vd för Folkhälsan Syd Ab
Bildtext Gun Eklund, vd för Folkhälsan Välfärd säger att man försöker undvika permitteringar i det längsta. I början har personalen inom småbarnspedagogiken jobb trots att barnen är färre, men i något skede tar det slut. En del av personalen har kunnat flytta till äldreomsorgen och så tar man ut övertider och semester.
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Folkhälsan Välfärd har inga daghem och eftisplatser i Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå. Det finns ett daghem i Kyrkslätt, så där påverkas personalen av restriktionerna under epidemin.

Personalen i Raseborg påverkas inte på samma sätt som daghemspersonalen eftersom man där jobbar inom andra vårdformer. Arbetet har däremot inte minskat utan snarare ökat på grund av coronaepidemin.

Beredskap för olika lägen under epidemin

Folkhälsan Välfärd har gjort mycket arbete med beredskapsplaner på bland annat boendena för att vara beredd på olika lägen under epidemin.

I Raseborg har Folkhälsan Välfärd bland annat boendena Seniora och Blomsterhemmet i Ekenäs, Villa Rosa i Karis, skyddshem, ungdoms- och barnhem, familjerehabilitering, habilitering och Hälsotorget i Karis.

Blomsterhemmet
Bildtext Blomsterhemmet i Ekenäs som upprätthålls av Folkhälsan Välfärd. Arkivbild.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Arbetstakten är högre inom äldreomsorgen, säger Folkhälsan Välfärds vd Gun Eklund.

- Inom äldreomsorgen har det skett stora förändringar då de är stängda för utomstående, så personalen måste hjälpa de boende mera.

Lägerverksamheten ligger nere

Däremot är till exempel gruppaktiviteter och dagverksamhet för äldre stängda.

Hälsotorgets mottagning i Karis har ändrats om så att personer med infektionssympton tas emot i separata lokaler med egen ingång. Om man misstänker att man har smittats av coronaviruset så ska man vända sig till den lokala hälsostationen.

Tidsbokningen på nätet har också avslutats, men då man bokar per telefon så kan man ställa frågor om symptom och på det sättet lotsa kunderna rätt.

Folkhälsan Välfärd har också en omfattande lägerverksamhet.

- De närmaste veckorna måste man besluta hur det blir med årets läger, men man inväntar först myndigheternas beslut om undantagstillståndet.

Ingen dramatisk påverkan på Forcit i Hangö

Sprängämnestillverkaren Forcits vd Joakim Westerlund säger att Forcit tidigt insåg att man måste ta till åtgärder internt för att skydda personalen på hundra personer i Hangö.

Ur en affärsmässig synvinkel har coronaviruset däremot ännu inte haft en särskilt dramatisk påverkan, säger Joakim Westerlund.

- Vi har händerna fulla i Hangö eftersom vi har haft en kraftig tillväxt i synnerhet i Norge och Sverige. Vi ser inga större mörka moln på himlen, men det är klart att coronaviruset kommer att påverka verksamheten i något skede.

Man i närbild.
Bildtext Forcits vd Joakim Westerlund berättar att personalen inom produktionen iakttar största försiktighet och kommer inte på jobb med symptom, en del jobbar på distans, arbetsresor och besök på fabriken i Hangö är begränsade.
Bild: Forcit

Joakim Westerlund säger att Forcits tillväxtsiffror och resultat skulle ha varit bättre i mars utan coronaviruset.

- Men mars i år är ändå bättre än mars i fjol eftersom vi lyckats med tillväxtplanerna.

Kunder påverkas knappt av viruset

Westerlund tror att Forcit är i en bra position framöver med tanke på att kunderna jobbar till stor del inom gruv- och byggnadsindustrin.

- De påverkas relativt litet av coronaviruset, åtminstone på kort sikt. Jag tror att vi påverkas i något skede, men med en viss fördröjning. Jag tror inte att vi hör till dem som påverkas mest.

Utvecklandet av samhället, både infrastruktur och satsningar på hållbarhet genom bland annat elbilar, solenergi och så vidare måste fortsätta trots coronaviruset, och där har Forcit en viktig roll i hela Norden, säger Westerlund.

- Efterfrågan på intelligenta försvarssystem baserade på modern teknologi kring okänsliga sprängämnen, som är trygga att hantera, kommer att fortsätta växa. Här hör Forcit till världsledarna inom flera specialsegment.

Prysmian ser ingen nedgång

Prysmians produktion i både Pickala och Uleåborg fortsätter som tidigare.

Det är svårt att säga hur ekonomin lider på lång sikt, säger marknadsförings- och kommunikationschef Eeva Aunesluoma.

- Vi har ännu inte märkt en nedgång i efterfrågan på produkterna.

En flygbild av kabelfabriken Prysmian i Pickala. Fabriken är omgiven av skog och vatten.
Bildtext Kabelfabriken Prysmian i Pickala har stränga regler för hur andningsskydd och skyddshandskar ska användas. Handhygienen är viktig och handsprit används flitigt.
Bild: Prysmian group

Prysmian har inlett samarbetsförhandlingar om tillfälliga permitteringar, men man har ännu inte fattat några beslut om permitteringar. Företaget har över 500 anställda i Finland.

- Det beror på att vi vill föra en nära diskussion med personalens representanter och för att det kan ske snabba förändringar.

Tidigare beställningar räddar Termonova i Ingå

Tongångarna är också positiva i Ingå.

Cellplasttillverkaren NMC Termonova i Ingå har hittills inte påverkats särskilt mycket av coronavirusepidemin.

Vd Peter Hammarberg säger att beställningarna har minskat en aning, men samtidigt har man några större projektbeställningar från tidigare.

- Vi kan köra med nästan full kapacitet. Tanken är att göra det ända till sommarsemestrarna. Den största oron är om personalen blir sjuk, då påverkas produktionen.

Vd Peter Hammarberg i samspråk med huvudförtroendeman Antti Pitkänen
Bildtext Termonovas vd Peter Hammarberg i Ingå ser ljust på fabrikens framtid.
Bild: Yle/Maria Wasström

Nästan 70 personer jobbar i fem skift på Termonova i Ingå. Det blir problem om hälften av personalen är sjuk, säger Peter Hammarberg. Men Termonova kan fungera med ett ganska stort bortfall i personalen.

- Vi kan ställa om produktionen och fortsätta arbeta om 30-40 procent av personalen är borta.

Följderna kan märkas senare

Termonovas produkter används som råvara till komponenter inom olika industrier bland annat bil- och byggnadsindustrin, byggande av infrastruktur som tunnlar och tunnelbanor, men även som underlag för till exempel gymnastik och brottning samt som stötdämpande lager under konstgräsplan.

Liggunderlag på fabriken Termonova i Ingå.
Bildtext På Termonova ser man ljust på framtiden för de egna produkterna. Arkivbild.
Bild: Yle/Västnyland

Det här är områden som inte påverkas med detsamma av en epidemi, så därför påverkas Termonova ännu inte av läget i världen.

- Om undantagstillståndet drar ut till hösten så kan vi påverkas en del.

Lojo ser fram emot ett öppet Europa

I Lojo är fabrikschef Martti Savelainen litet försiktigare.

Produktionen har minskat på pappersfabriken Sappi Fine Paper Europe i Gerknäs i Lojo på grund av coronapandemin.

- Det är helt klart en mindre efterfrågan på papper i världen, säger Martti Savelainen.

Martti Savelainen
Bildtext Fabrikschef Martti Savelainen på pappersfabriken Sappi i Lojo säger att man inte hade en plan för vad man ska göra om en pandemi slår till. Men nu dokumenterar fabriken det som görs, så att man har det som underlag när det behövs nästa gång.
Bild: Yle/Minna Almark

Sappi har omkring 550 anställda i Gerknäs, men ännu är inga permitteringar i sikte.

- Det ser ut som om en del länder i Europa håller på att öppna igen, så situationen ser kanske annorlunda ut om några månader.

Verksamheten halverats på Pickala golf

På Pickala golf i Sjundeå försöker man hålla flaggan högt.

Banorna är öppna, men nu får man bara spela två personer tillsammans.

Pickala golf.
Bildtext Banorna på Pickala golf är öppna,men nu får bara två spelare golfa tillsammans. Bilden är från juli 2019.
Bild: Marica Hildén / Yle

Verksamheten på Pickala golf har halverats, säger vd Janne Pelkonen.

- Banorna är nu enbart öppna för medlemmar. Vi har valt att göra så för att de säkert ska ha möjlighet att golfa.

Janne Pelkonen räknar med att omsättningen minskar med nästan 700 000 euro i år.

Försöker undvika permitteringar

Pickala golf hoppas ändå att de anställda på 15 personer inte ska behöva permitteras. Då det är högsäsong jobbar närmare 50 personer i Pickala.

- Men vi har sagt åt personalen att det kan bli permitteringar om golfbanorna måste stängas eller om det händer något annat oförutsägbart.

Folkhälsan Välfärd, Termonova och Forcit håller också fast vid sin personal så länge det går.

Folkhälsan Välfärds vd Gun Eklund konstaterar att allt beror på hur länge undantagstillståndet fortsätter.

- Det är klart att det blir ohållbart om undantagstillståndet pågår till hösten. De närmaste veckorna blir avgörande då vi får veta om skolor och daghem öppnar igen.

Termonova: Vi måste anpassa oss

Vd Peter Hammarberg på Termonova i Ingå säger att han ser positivt på framtiden eftersom företaget planerar nya produkter.

- Det här påverkar oss en tid, och efter coronaviruset så måste vi anpassa oss till den situation som råder då.

Hur kommer det sig att du ser så positivt på framtiden?

- Vi har många produkter som är trendiga, så som energisparande produkter, och de kommer att behövas. Vi kommer med nya produkter som lanseras steg för steg. Jag ser att det finns en efterfrågan på våra produkter.

Forcit hade en viss beredskap för pandemin

Har företagen haft någon sorts plan för olika kriser som de kunnat ta till i den här pandemin?

Det här hade knappast någon golfbana en plan för, säger vd Janne Pelkonen på Pickala golf.

Men på Forcit i Hangö fanns det en viss beredskap, säger Joakim Westerlund.

- Vi är rätt väl förberedda eftersom vi jobbar med sprängämnen så det finns tuffa myndighetskrav på oss. Vi har beredskapsplaner och hälsa och säkerhet är alltid högt på vår agenda.

Man var ändå inte beredd på en pandemi och att viruset skulle spridas så snabbt.

- I början funderade vi på olika scenarier och uppdaterade beredskapsplanen och vi lyckades vara snabba eftersom vi är vana vid beredskapsplaner.

"Vi kan agera enligt rådande situation"

Vad som helst kan hända, säger å sin sida Peter Hammarberg.

- Jag ser inget behov av att göra massor av scenarier för alla eventuella situationer, utan jag ser mera på det på kort sikt, men vi säkerställer att vi är flexibla och kan agera enligt rådande situation.

- Däremot har vi långsiktig planering vad gäller råvaror och vi har alternativa leverantörer om hamnar stänger eller det blir avbrott i transporterna.

Begränsningar på Prysmian i god tid

Vår beredskap var bra redan i förväg, säger Prysmians marknadsförings- och kommunikationschef Eeva Aunesluoma.

- Vi kunde ta i bruk de åtgärder som fungerade bäst hos dem som drabbades före oss. Vi inledde begränsningar redan innan myndigheterna införde dem i Finland. Vi följer både koncernens och myndigheternas riktlinjer.

Innan coronaviruset klassades som en pandemi tillsatte Prysmian en coronagrupp som följer med läget i hela världen.

Gruppen ger direktiv hur företaget ska agera under pandemin. Det finns också andra grupper som arbetar med samma sak.

En annorlunda framtid

Hur ser du, Gun Eklund, på Folkhälsan Välfärds framtid efter detta, ser den likadan ut som nu eller blir den annorlunda?

- Jag tror världen blir annorlunda. Alla organisationer måste se över sin verksamhet och fundera på framtiden på ett annat sätt.

Gun Eklund är ändå förhoppningsfull inför den egna verksamheten, varken barn eller åldringar eller andra grupper försvinner.

- De har behov även efter coronaviruset. Men merparten av våra tjänster säljs till kommuner, så vi är beroende av vad kommunerna har för planer. Jag ser ändå förhoppningsfullt på framtiden och vi försöker tänka långsiktigt i våra beslut så det finns god vård även efter corona.

Tankeställare runt om i världen

Forcits Joakim Westerlund tror att coronaviruset ger en tankeställare på många håll.

- En stor del av våra produkter är svåra att digitalisera, men vi har satsat kraftigt på digitala tjänster och fått bekräftat att det var ett steg i rätt riktning. Vi har övat på distansarbete och det har fungerat bra. Vi kommer att fundera på var vi jobbar, när vi behöver resa. Vi kommer säkert att jobba annorlunda i framtiden.

Prysmian ser förhoppningsfullt på framtiden. Under pandemin har vi märkt att det behövs kablar, säger Eeva Aunesluoma.

- Det finns ett stort behov av digitalisering och att datatrafiken fungerar.

Prysmian i Pickala är koncernens expert på sjökablar och levererar kablar till bland annat vindparker till havs.

- Behovet av energi och datatrafik ökar hela tiden, så vi hoppas att framtiden är lika ljus som nu efter coronaviruset.

Ingen dramatisk coronapåverkan på Forcit i Hangö

6:57

Gun Eklund, vd för Folkhälsan Välfärd - “Det onormala är nu det normala”

4:23

Tidigare beställningar räddar Termonova i Ingå i coronatider: "Vi kan köra med nästan full kapacitet"

4:58

Diskussion om artikeln