Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Båtolyckan på Erstan berodde på dålig utkik eller på en observationsmiss

Från 2020
En segelbåt med bruten mast, en motorbåt och Sjöräddningens båt guppar bredvid varandra på havet. I en kollision mellan motorbåten och segelbåten dog personer.
Bildtext Olycksbåtarna tillsammans med Sjöräddningens båt just efter olyckan.
Bild: Västra Finlands sjöbevakningssektion

Olycksutredningscentralens utredning av sammanstötningen mellan en motorbåt och en motorseglare den 3 augusti 2019 är nu klar.

Sammanstötningen inträffade på Erstan, i korsningen av farlederna ut från Åbo, norr om Själö i Nagu.

Den större båten var en 15 meter lång motorbåt och den mindre båten en 8 meter lång motorseglare, som vid tidpunkten för olyckan körde med maskinkraft. Den större båtens hastighet var cirka 23 knop (42 km/h) och den mindre båtens hastighet 5,5 knop (10 km/h).

Kollisionen ledde till att två av de sex personer som befann sig i den mindre båten avled, en fick en skada som krävde fortsatt vård, två fick lindriga skador och en klarade sig utan fysiska skador.

De två personerna på den större båten klarade sig utan fysiska skador.

Polisens egen utredning pågår fortfarande, och ärendet har inte lämnats över till åklagaren ännu.

Båda båtarnas befälhavare hade lång erfarenhet

Ingen av båtarnas besättning upptäckte kollisionsrisken innan det var för sent. Trots att den större båtens befälhavare försökte väja i sista stund, körde den större båten in i den mindre båtens babordssida.

Olycksutredningscentralen konstaterar att båda båtarnas befälhavare hade lång erfarenhet av navigering.

Båtkrocken på Erstan.
Bild: Yle / Google

Trots att fem andra räddningsuppdrag inträffade på Skärgårdshavet nästan samtidigt som den utredda olyckan, räckte resurserna till för att utföra alla uppdrag. Tekniska brister upptäcktes i fråga om överföringen av nödsamtalet och uppdraget från nödcentralen till sjöräddningscentralen.

Båtförare måste hålla bättre utkik

Trafiken i området var liten och förhållandena goda, vilket ledde till att båtarna inte hade något särskilt behov av att effektivera utkiken.

Sikten var god, men på avstånd smälte båda båtarna i in det bakomliggande landskapet på grund av sina färger. På grund av den oförändrade bäringen såg båtarna ut att stå så gott som stilla i varandras siktfält.

Ett objekt som inte ser ut att röra på sig är svårare att upptäcka. Ett sådant objekt är inte så lätt att lägga märke till när objektet är långt borta och ser litet ut.

Att hålla en jämn kurs samtidigt som avstånden minskar utgör en farlig situation, där också erfarna båtförare gör fel utan särskild försummelse eller oaktsamhet.

I sjövägsreglerna, anvisningarna och säkerhetsarbetet understryks betydelsen av behörig utkik och identifiering av kollisionsrisken i tillräckligt god tid, påpekar Olycksutredningscentralen.

Tre rekommendationer för säkrare båttrafik

Till följd av utredningen ger Olycksutredningscentralen tre säkerhetsrekommendationer för att förbättra säkerheten inom båttrafiken:

1. Olycksutredningscentralen rekommenderar att Transport- och kommunikationsverket tillsammans med båtförarorganisationerna lyfter fram problemet med oförändrad bäring och minskande avstånd samt praktiska metoder för bedömning av kollisionsrisken som en del av utbildningen och anvisningarna för båtförare.

Det har inträffat åtskilliga olyckor i vattenområden, där fritidsbåtar har kolliderat med varandra på grund av antingen bristfällig utkik eller observationsmisstag.

- Oförändrad bäring och minskande avstånd skapar en situation där ett observationsmisstag mycket lätt uppstår. Problemet är visserligen välkänt, men det har funnits för få praktiska metoder för att lösa det, konstaterar Olycksutredningscentralens direktör, professor Veli-Pekka Nurmi.

Frivilliga sjöräddningens båt på Erstan.
Bildtext Frivilliga sjöräddningen för i land de första skadade från olyckan 3.8.2019.
Bild: Pontus Simonsen

2. Olycksutredningscentralen rekommenderar att Transport- och kommunikationsverket Traficom i samband med auditeringen av utbildningsprogram för förare av fritidsbåtar fäster vikt vid undervisning som gäller utkik och praktiska metoder för utkik.

- I sjövägsreglerna och i föreskrifterna betonas befälhavarens ansvar för att fartyget framförs på ett säkert sätt, vilket även inkluderar ordnande av behörig utkik bland annat för att identifiera en möjlig kollisionsrisk i tillräckligt god tid. Utkiken ska vara aktiv runt horisonten, understryker utredningsledare Risto Haimila.

3. Olycksutredningscentralen rekommenderar för det tredje att inrikesministeriet säkerställer att ett sjöräddningsuppdrag som mottagits av nödcentralen kan överföras utan fördröjning och avbrott från nödcentralen till sjöräddningscentralen.

- Även om resurserna var tillräckliga för att sköta alla räddningsuppdrag på Skärgårdshavet den 3 augusti 2019, förekom det tekniska brister i sammanjämkningen av Nödcentralsverkets och Gränsbevakningsväsendets system för mottagande av nödanmälningar. Dessa brister bör korrigeras, betonar utredningsledare Haimila.

Diskussion om artikeln