Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finland överväger villkorslösa stöd till företagen - men helikopterpengar är inte problemfria

Från 2020
Jari Gustafsson on työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö keväästä 2017 lähtien.
Bild: Toni Määttä / Yle

Arbets- och näringsministeriet diskuterar med Finansministeriet om möjligheten till så kallade helikopterpengar till företagen. Det är en stödform som oftast har fått tummen ner från erfarna ekonomer.

Det var Jari Gustafsson som är kanslichef Arbets- och näringsministeriet som i dag berättade om diskussionerna om helikopterstöd.

Det handlar om någon typ av pengar som företagen kunde få utan villkor. Lite som om någon skulle flyga över dem med en helikopter och slänga ut sedlar.

Sådana stöd är ovanliga. Vanligen måste företag uppfylla någon typ av villkor för att få stöd.

Det kan handla om investeringar som måste göras för företaget ska ha rätt till investeringsstöd, eller forsknings- och utvecklingsprojekt som krävs för att företaget ska berättigas till stöd för det.

Staten hinner inte med

Orsaken till att man nu diskuterar helikopterstöd är att personalen inte mera räcker till för att behandla företagens ansökningar och kontrollera att de uppfyller alla de villkor som krävs i olika stödformer.

- Vi börjar helt i praktiken ha problem när det gäller olika typer av villkorliga stöd. Vi gör hela tiden vårt bästa för att behandlingstiderna ska vara så korta som möjligt så att företagen på riktigt ska kunna ta pengarna i bruk. Stöden eller lånen borde på riktigt finnas till företagens förfogande just nu när nöden är störst, och inte först senare, sa Jari Gustafsson.

Gustafsson säger att man i stället tillsammans med Finansministeriet funderar på möjligheten att ta i bruk allmänna och bredare stödformer.

- Vi funderar på någon typ av ersättning för företag för uteblivna inkomster.

Men helikopterstöd är förknippade med många olika problem.

- Förutom att det finns olika typer av tekniska problem med sådana stöd är de också besvärliga att beräkna och rikta rätt. Dessa problem borde man kunna lösa, men det är alldeles för tidigt att säga om vi kommer att se det som befogat att införa ett sådant stöd och om vi hittar någon sådan lösning att det fungerar också i praktiken.

Jari Gustafsson betonar att det i slutändan är regeringens gemensamma syn på om det behövs mera stöd till företagen som kommer att avgöra om helikopterpengarna blir verklighet i någon form.

Diskussion om artikeln