Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Lovande coronaläkemedel testas i Finland i ett nytt forskningsprojekt

Från 2020
Ett foto på läkemedlet remdesivir.
Bildtext Remdesivir är ett av de läkemedel som finländare kan få tillgång till.
Bild: AFP / Lehtikuva

En global läkemedelsstudie som leds av världshälsoorganisationen WHO startar i Finland nästa vecka. Covid-19-patienter på flera håll i landet kan delta och få tillgång till experimentella läkemedel.

Globalt ska fyra läkemedelsbehandlingar prövas i vården av coronapatienter på sjukhus.

I Finland har experter valt ut två läkemedel – Remdesivir, och ett läkemedel med det aktiva ämnet hydroxiklorokin – och deltagare kommer slumpmässigt att få någondera medicinen, eller så hamnar de i en kontrollgrupp där de får vanlig vård.

Processen för att få tillstånd för den här studien har gått snabbt.

Läkemedlen är experimentella mot sjukdomen covid-19 som coronaviruset förorsakar men WHO har bedömt att de har visat sig vara tillräckligt lovande för att det ska finnas skäl att forska i hur bra de egentligen är.

– Vi vet inte i nuläget om det finns något bra läkemedel mot covid-19. Det mest etiska och det rätta just nu i början av epidemin är att ta reda på om något läkemedel kan vara till nytta och i såfall vilket, säger Kari Tikkinen som är docent i klinisk epidemiologi och huvudforskare för WHO-forskningsprojektet i Finland.

Porträtt på Kari Tikkinen.
Bildtext Forskaren Kari Tikkinen säger att de första preliminära resultaten kan vara klara om 1–2 månader.

De som till att börja med får delta är vuxna patienter som har bekräftats ha covid-19 och som får sjukhusvård i något av de sjukhus som deltar i studien – bland annat i Kuopio, i Tammerfors och i Uleåborg.

Det är inte en blind studie vilket innebär att deltagarna får veta vilken medicin de tar. Det är mer praktiskt och anses också vara mer etiskt under en pågående pandemi.

– Om epidemin fortskrider så kan vi åtminstone svara på hur medicinerna påverkar risken att hamna i intensivvård. För det skulle vi behöva 500–1 000 deltagare, berättar Kari Tikkinen.

I studien kollar man också hur länge patienterna behöver vara på sjukhus och vilka allvarliga bieffekter som eventuellt uppstår.

Tikkinen säger att de första preliminära resultaten kan vara klara om 1–2 månader. Studien väntas pågå i ett år.

Den globala studien som antagligen kommer att ha minst 10 000 deltagare kan dessutom svara på hur effektivt de olika medicinerna minskar dödligheten i covid-19.

Ett visst läkemedel är särskilt eftertraktat

De två läkemedel som testas på covid19-patienter i Finland är alltså Remdesivir och ett läkemedel det aktiva ämnet hydroxiklorokin.

Hydroxiklorokin har länge använts mot ledgångsreumatism och malaria.

Det antivirala läkemedlet Remdesivir har använts i studier där man försökte få bukt med ebolaviruset.

Det finns stora förhoppningar särskilt på Remdesivir, eftersom det finns mindre studier som pekar på att det fungerar väl, men det är inte bekräftade uppgifter.

– Infektionsläkare och andra experter i Norden anser att Remdesivir är det mest lovande läkemedlet mot covid-19. Det är en ganska vanlig uppfattning också globalt, säger Tikkinen.

WHO-studien kommer att kunna klarlägga hurdan effekt de studerade läkemedlen faktiskt har.

– Vår studie kan anpassas medan den pågår, så vi kan ta bort eller lägga till något läkemedel om vi anser att det är vettigt, säger han.

Två möjliga behandlingar med hiv-läkemedlet lopinavir-ritonavir lämnas bort hos covid-19-patienter i Finland, liksom också i Norge och Sverige.

Det beror på att infektionsläkare bedömer att det kan orsaka biverkningar och också vara farligt i kombination med andra läkemedel.

Mindre studier tyder på att antivirala läkemedel kanske borde ges i ett relativt tidigt skede för att de ska vara effektiva – till exempel flera dagar före en covid-19-patient skulle behöva intensivvård.

Men det är inte säkerställt och den här stora WHO-studien kommer att titta närmare också på när de olika läkemedlen borde ges.

Diskussion om artikeln