Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Samjouren vid Raseborgs sjukhus upphör i slutet av september

Från 2020
Ingång till raseborgs sjukhus.
Bildtext I höst finns det inte längre en specialistjour vid Raseborgs sjukhus. I stället blir det en jour dygnet runt på allmänläkarnivå.
Bild: Yle

Den så kallade samjouren vid Raseborgs sjukhus upphör efter sommaren. Enligt ett färskt beslut från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS stänger samjouren i slutet av september (30.9).

Alla operationer i anestesi har redan upphört vid Raseborgs sjukhus uppger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi vid HUS.

- Vi var dessutom tvungna att på grund av coronavirusepidemin, enligt mitt beslut, omedelbart avsluta hela den operationsverksamhet som görs i anestesi vid Raseborgs sjukhus, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi vid HUS.

"Öppen specialistvård och vårdavdelningarna finns kvar"

Mäkijärvi understryker att öppenvårdstjänsterna inom den specialiserade sjukvården och vårdavdelningsverksamheten på Raseborgs sjukhus fortsätter och utvecklas.

Sjukvårdsdirektör Gabriela Erroll vid Raseborgs sjukhus stämmer in.

- Raseborgs sjukhus kommer också framöver att erbjuda närservice inom den specialiserade sjukvården, så som specialistläkarmottagningar och ingrepp som utförs i lokalbedövning.

Erroll medger att det oklart hur verksamheten på sjukhusets vårdavdelningar blir.

- Det kommer vi nu att fundera på tillsammans med kommunerna inom området. Jag hoppas att vi inte hamnar i ett sådant mellanläge att vi inte kan se till vården av vårdavdelningspatienter på ett ändamålsenligt sätt, säger Erroll.

"Meningsfullt arbete finns!"

I ett pressmeddelande sent på fredag eftermiddag betonar både Raseborgs sjukhus och moderorganisationen HUS att det kommer finnas intressanta och meningsfulla uppgifter för personalen på Raseborgs sjukhus också i framtiden.

Enligt tidigare uppgifter till Yle Västnyland pågår som bäst en omfattande personalflykt från sjukhuset.

HUS ansöker som bäst om tillstånd av Social- och hälsovårdsministeriet för en dygnet-runt allmänmedicinsk och akutmedicinsk jour, som skulle starta följande dag, den 1 oktober.

Ny arbetsgrupp

En arbetsgrupp ska nu ta fram en ny verksamhetsmodell för Raseborgs sjukhus.

Gruppen har under den gångna veckan redan haft ett första inofficiellt möte. Arbetsgruppen har representanter från alla parter: HUS, HUCS, Raseborgs sjukhus, Lojo sjukhus samt Raseborgs stad, Ingå kommun och Hangö stad.

Diskussion om artikeln