Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ex-kommendören Lindberg har inte fått karensersättningar av staten

Från 2020
En man ser snett mitt kameran.
Bildtext Jarmo Lindbergs ämbetsperiod som Försvarsmaktens kommendör tog slut i början av augusti i fjol.
Bild: Lehtikuva

Försvarsmaktens tidigare kommendör Jarmo Lindberg har inte fått karensersättningar av staten, uppger Försvarsministeriets kanslichef Jukka Juusti till STT. Lindberg och ministeriet gjorde upp ett karensavtal då hans ämbetsperiod som Försvarsmaktens kommendör tog slut i början av augusti i fjol.

Enligt avtalet fick Lindberg inte ha arbetsuppgifter som hade med hans tidigare arbetsuppgifter att göra under sex månaders tid.

Juusti säger till STT att han tror att ministeriets utredning, om huruvida Lindberg bröt mot avtalet då han grundade ett företag i januari då karensen fortfarande gällde, kan bli färdig redan nästa vecka.

Tidigare i veckan framkom det att Lindberg genom sitt bolag har agerat konsult för amerikanska Lockheed Martin som försöker sälja jaktplan till Finland.

I går rapporterade Lännen Media att Lindberg grundade sitt konsultföretag i januari och lät bli att meddela ministeriet om saken.

I karensavtalet ingår sanktioner ifall en avtalspart bryter mot avtalet, enligt Lännen Media.

En som fått karensersättningar av staten kunde bli tvungen att betala tillbaka ersättningar dubbelt om personen brutit mot karensavtalet. Lindberg har ändå inte fått några ersättningar.

– Vi utreder om han har brutit mot avtalets andemening. Det är svårt att säga ifall det blir några sanktioner, säger Juusti till STT.

Staten betalar inte automatiskt ersättningar

Staten har sedan år 2017 kunnat ingå karensavtal med tjänstemän. Ett sådant avtal kan hindra tjänsteinnehavaren från att börja jobba hos en annan arbetsgivare eller starta egen affärsverksamhet som har med det tidigare jobbet att göra.

Till karensavtal hör också ersättningar som staten betalar ut till tjänsteinnehavaren ifall avtalet hindrar personen från att ta emot nya jobb.

– Staten betalar endast i sådana fall där personen ska börja jobba med andra uppdrag som karensavtalet förbjuder, säger Försvarsministeriets överdirektör Juha Sarkio till STT.

Sarkio beräknar att staten gjort cirka hundra karensavtal hittills. De flesta har ingåtts med politiska medarbetare och statssekreterare, generaler och andra nyckelpersoner inom Försvarsmakten.

Flest avtal har statsrådets kansli gjort, eftersom alla politiska staber utnämns av statsrådets kansli, säger Sarkio.

Enligt Jukka Juusti har ingen inom Försvarsmaktens förvaltning fått "en euro eller cent" genom ett karensavtal.

Riksdagen förkortade planerad karenstid

Lindbergs fall har väckt diskussion om hur länge det är rimligt att en karenstid gäller. Sarkio uppger att det föreslogs att tiden högst skulle vara i ett år, men riksdagens förvaltningsutskott förkortade tiden till sex månader.

Under den tiden ska tjänstemannen meddela staten om eventuella nya arbetsuppdrag. I praktiken ska man meddela om jobbet till olika ministerier.

Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) säger till STT att man börjar se över karenstiderna nästa vecka. Enligt henne är det ändå för tidigt att bedöma när utredningen blir klar.

– Nu gäller det att utifrån praktiska erfarenheter bedöma ifall lagen behöver ändras och hur, säger Paatero.

Källa: STT