Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Slut på det borgerliga samarbetet?

Från 2006

Statsminister Matti Vanhanen (c) lovar ingenting i fråga om
borgerligt samarbete inför riksdagsvalet i mars. Enligt Vanhanen tävlar partier alltid sinsemellan i riksdagsval.

Samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen betecknar det borgerliga samarbetet i presidentvalets andra omgång som en positiv upplevelse.

Vänsterförbundets ordförande Suvi-Anne Siimes tror inte för sin del på något fortsatt borgerligt samarbete. Enligt Siimes kommer den normala vardagen att ta vid senast i övermorgon.

Enestam : Valet ett personval

Det starka stödet för Tarja Halonen i Svenskfinland påverkar inte sfp, säger partiordförande Jan-Erik Enestam.

Det var ett personval och då följer man inte traditionella partilinjer. Enestam medger dock att det blev en höger-vänster-uppställning i valet. Halonen var nog alldeles klart vänsterns kandidat medan Niinistö framträdde som den borgerliga kandidaten, konstaterar Enestam.

Principiellt handlar det om presidentens maktbefogenheter enligt grundlagen, påpekar Enestam.

Historisk sett har det inte funnits några kopplingar mellan presidentval och efterföljande riksdagsval, och Halonens popularitet bland finlandssvenskarna påverkar inte innehållet i sfp:s politik, säger Enestam.

(Av Maria von Kraemer)