Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Vad får jag veta om min kollega är sjuk? Svar: Ingenting - integriteten ska skyddas på arbetsplatsen även i coronatider

Från 2020
Uppdaterad 22.04.2020 16:24.
Bilden visar en datorskärm, skärmen kör distansinlärning.
Bildtext Uppgifter om en arbetstagares hälsotillstånd får inte spridas till kollegerna.
Bild: Silja Viitala / Yle

Att fundera på hur din och dina kollegers integritet skyddas på arbetsplatsen i fall av en eventuell coronasmitta, är kanske inte det första man tänker på i dessa tider, men det kanske borde vara skäl att göra det.

Uppgifter som en arbetsgivare får ha om en arbetstagares hälsotillstånd är begränsade enligt lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Uppgifterna får inte spridas till de övriga arbetstagarna, oavsett vilken sjukdom det är frågan om.

Coronaviruset är inget undantag, berättar Ariann Grandell, jurist på arbetarskyddsmyndigheten.

– Enligt lagen som gäller integritetsskydd i arbetslivet får hälsouppgifter behandlas endast då det är nödvändigt. Till exempel för utbetalning av någon förmån eller för att undersöka om det finns grundad anledning att vara borta från arbetet. Samma direktiv gäller för coronavirus som för andra sjukdomsfall.

Ariann Grandell
Bildtext Ariann Grandell, jurist på arbetarskyddsmyndigheten.
Bild: Privat

Grandell förklarar att det endast är personer som har som arbetsuppgift att fatta beslut i personalfrågor eller behandlar sjukintyg, som har rätt att behandla dessa uppgifter.

Det spelar ingen roll om det gäller urinvägsinfektion eller influensa. Dina kollegor har ingen rätt att få veta vad du skulle råka bli sjuk i. Inte heller om du skulle smittas av coronaviruset.

Det råder delade meningar om huruvida en arbetsgivare ens kan berätta om en arbetstagare är sjuk, berättar Grandell.

– Det finns inte ett helt klart rättsligt tolkande. Om arbetsgivaren vill vara på säkra sidan säger den inte ens att arbetstagaren är sjuk utan bara att den är borta från arbetet.

Sjukvården ska reda ut smittokedjor

Det hör inte heller till arbetsplatsens uppgift att reda ut eventuella smittokedjor.

– Att reda ut smittokedjor och informera människor som befunnit sig i samma lokal som en smittad hör till sjukvårdens uppgift.

Det hör förstås till arbetsgivarens uppgift att trygga arbetstagarnas hälsa, men det kan man göra på andra sätt, utan att peka ut en specifik person, menar Grandell.

Det här kan arbetsgivaren göra genom att exempelvis meddela att man ska jobba på distans för allas eget bästa.

Sprids lätt rykten i kafferummet

Det är ändå svårt att undvika att det går rykten. Om man vet att det rör sig coronasmitta på arbetsplatsen och en kollega är hemma från jobbet är det inte svårt att koppla ihop det ena med det andra.

– Arbetsgivaren måste göra det hen kan. Om det sedan går skvaller i kafferummet, så finns det inte så mycket man kan göra. Spekulationer finns det alltid, men arbetsgivaren måste se till att informationen inte kommer från arbetsgivaren.

Arbetsgivaren måste trygga sina arbetstagare, men förstås också värna om deras integritet.

– Där är en balansgång mellan vad man kan säga och vad människor kan räkna ut utan att man säger någonting.

Yle behandlar coronaviruset som vilken sjukdom som helst

Svenska Yles HR-partner Linda Sandqvist-Forsgård, berättar att direktiven som Yle fått av myndigheterna är att coronaviruset ska behandlas med samma integritetsskydd som vilken sjukdom som helst.

Om det uppkommer ett fall av coronavirus måste ändå vissa berörda personer få veta det, men man nämner ändå inte den smittade personen vid namn.

– Det som är speciellt när det gäller coronaviruset är att vi samtidigt måste värna om hela arbetsgemenskapens välmående. Om det finns orsak att misstänka ett fall, så kartlägger vi vem som eventuellt kommit i kontakt med hen och efter det funderar vi med läkare över riskerna.

Finns det en risk att personer blivit smittade, så kontaktas de av läkare.

Informera men inte skapa onödig oro

Sandqvist-Forsgård konstaterar, precis som Grandell, att det kan vara svårt att skydda en smittad persons integritet, eftersom de övriga anställda har lätt att koppla ihop en sjukfrånvaro med någonting.

– Det är klart att folk lägger ihop 1 + 1, men här måste man tänka på hela arbetsgemenskapens bästa. Det viktiga är att alla som behöver få information får det, men de som inte har varit i kontakt med personen behöver inte få veta något.

Det handlar om att informera men inte skapa onödig oro.

– Vi vill undvika att människor är oroade i onödan och då är det viktigt att personalen kan lita på att det finns en process som fungerar och det tycker jag att vi har lyckats med eftersom vi har tät kontakt med företagshälsovården. Samtidigt informera men inte skapa onödig oro.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln