Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Telefon och chatt hjälper unga i coronakrisen - den nyaste samtalstjänsten öppnas av Mannerheims Barnskyddsförbund

Från 2020
 Illustration av att använda sociala medier.
Bildtext Talar vi om det som är relevant? Krisarbetare jobbar i dialog med den unga, för att få veta vad som är viktigt för just hen att prata om.
Bild: Agneta Gestrin

Vi står alla inför en ny situation och det är okej om det känns svårt, säger proffsen på krishantering. Bland barn och unga lurar coronakrisen någonstans i skuggorna. Den är orsaken till avbrutna studier, sommarjobb som har gått i putten och jobbig tillvaro tillsammans hemma med familjen.

Nedstämdhet, ångest, ensamhet och problem i relationer är de vanligaste orsakerna till att barn, unga och unga vuxna ringer eller chattar med samtalstjänster och krisjourer.

Det finns åtminstone sju större organisationer och samfund som har trygga vuxna som kan möta barns och ungas problem och prata med dem på svenska.

Ger stöd på svenska till barn, unga och unga vuxna

Mannerheims Barnskyddsförbund öppnar telefonlinje på svenska

Det allra nyaste tillskottet blir Mannerheims Barnskyddsförbund som efter många förfrågningar öppnar samtalstjänst på svenska från och med den 4 maj.

- Vi kommer att börja med fyra dagar i veckan. Måndag till onsdag mellan klockan två och fem på eftermiddagen och på torsdagskvällarna mellan fem och åtta, säger Sofie Railila, koordinator för jourarbete på Mannerheims Barnskyddsförbund.

Den största gruppen som ringer till MLLs samtalstjänst på finska är nio- till fjortonåringar.

Railila tror att svenskspråkiga unga rätt långt funderar på samma frågor som finskspråkiga: sexualitet, sin egen utvecklling eller ensamhet i vardagen.

- Vi är inte direkt en kristelefon. Vi önskar att barnen vet att vi finns där för dem i alla livssituationer. Man behöver inte ha en kris för att kunna ringa. På finskt håll ringer barn för att berätta om hur dagen har varit eller att man kanske är uttråkad, säger Railila.

Synlighet på svenska runtom i Svenskfinland kommer MLLs nya telefonlinje att få genom att Folkhälsan sprider informationen.

Folkhälsan har inte specifikt någon egen chatt för barn eller unga. Deras sakkunniga medverkar i Luckans Ärligt talat-chatt.

Karantänkompisar och stödande sällskap

Onormala tider kräver nytänk, säger Charlotte Wieliczko krisarbetare och teamansvarig på Krisjouren för unga som drivs av organisationen HelsingforsMission.

Därför kom organisationen på karantänkompisarna. Frivilliga vuxna som under en tremånaderstid fungerar som stödpersoner för unga.

- Med låg tröskel ska unga kunna ta kontakt om de känner sig uttråkade eller vill ha någon att prata med, säger Wieliczko och upplyser att speciellt män är välkomna med som frivilliga i den här verksamhetsformen.

En fot som trampar en cykel över grus och cykelns skugga är enorm på grusplanen.
Bildtext Det kan hjälpa att röra på sig, när ångesten sätter in. Kroppen får en annorlunda upplevelse och mår kemiskt bättre, säger krisarbetare Charlotte Wieliczko.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

- Många unga har tyckt att fast de saknar träffarna öga mot öga går det ändå att ha stödsamtal per video eller chatt.

Wieliczko säger att bland unga händer en stor del av livet i gemenskaper som är utanför hemmet och att det för tillfället är svårt att ha tillgång till dem.

Barn och unga är också utsatta, när kontakterna till vuxna utanför familjen är begränsade. Det finns inte dagis- och skolpersonal eller andra vuxna som kan iaktta hur barnet mår.

Några tips som kan hjälpa dig i vardagen

HelsingforsMission har både stödpersonsverksamhet och krisjour på svenska.

- Vi har nyligen inom organisationen fått mer resusrer för det svenska arbetet; både inom samtalsstödet och stödpersonsverksamheten har vi svenskspråkiga, säger Wieliczko.

Hon bedömer att behovet av kontakt hänger kvar till hösten, men för tillfället räcker deras resurser till.

- Vi har tider att erbjuda till krisarbetare. Vi har lediga stödpersoner.

Pojke sitter med bortvänt ansikte utomhus och hans hand vilar på en basketboll.
Bildtext För tillfället är det svårt eller omöjligt att vara en del av de gemenskaper där den ungas liv normalt utspelar sig.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Samtalstjänster och krisjourer gör ett förebyggande arbete som i förlängningen kan behöva stöd av social- och hälsovården.

- När man har kommit så långt att man tar det där steget att nu vill jag ha hjälp. Man har identifierat ett problem, då måste den där hjälpen komma, säger Wieliczko och syftar på att tjänsterna inom den kommunala svenskspråkiga vården har varit överbelastade en längre tid i huvudstadsområdet.

- Just nu är det viktigt att få ut infon att det finns hjälp att få med låg tröskel att vi kommer i gång att hjälpa så tidigt som möjligt. Det andra vi skulle behöva är att det finns tillräckligt med resusrer på den kommunala sidan att ta emot dem som behöver mera hjälp, säger Wieliczko.

Kyrkans ungdomsarbetare beredda att stöda och hjälpa

Den evangelisk-lutherska kyrkan har uttryckligen under sin verksamhetsform Samtalstjänst en egen chatt för ungdomar.. Kyrkans central för det svenska arbetet meddelar också att det går bra att kontakta ungdomsarbetare i varje finlandssvensk församling.

Diskussion om artikeln