Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Investerare vill bygga hotell på anrikt mentalsjukhusområde i Helsingfors - "Förstör områdets natur och kulturhistoriska värde", protesterar nuvarande hyresgäster

Från 2020
Uppdaterad 22.04.2020 09:55.
Lappikens sjukhusområde.
Bildtext Hur ser framtiden ut för det anrika men slitna Lappvikens sjukhus?
Bild: Yle / Eva Lamppu

Ska Lappvikens sjukhus övergå i privat ägo och ska ett femvåningshotell byggas i den historiska parken? Inte om rättvisa råder, menar föreningen Pro Lappviken, som säger att de planerna bryter mot de kriterier som Helsingfors satt upp för hur området ska se ut. Helsingfors stadsmiljönämnd ska på tisdagen godkänna eller förkasta det internationella fastighetsinvesteringsbolaget NREP:s förslag.

Hur ska det anrika mentalsjukhusområdet i Lappviken se ut i framtiden? Det frågade Helsingfors sig drygt ett år sedan. De historiska byggnaderna var i dåligt skick och behövde akut renovering - så staden utlyste en arkitekturtävling.

I slutet av sommaren 2019 hade två förslag kommit in. Det ena förslaget, Lappviken 360, kom från Y-stiftelsen, en stor fastighetsägare, tillsammans med flera andra aktörer - däribland de aktörer som i dag hyr ut sjukhusområdet.

Sedan 2013 är det en samling ideella föreningar och mindre företag som är verksamma på området.

Förslagets kärna var att bevara området som det är i dag - som ett center för medborgarorganisationer och ideell verksamhet.

Det andra förslaget, Lappvikens vår, kom från en samling aktörer som leddes av det internationella fastighetsbolaget NREP.

Förslaget skiljde sig från det andra med planer på att bygga ett hotell och två höghus i utkanten av sjukhusområdet. En del av det gamla sjukhuset skulle också fungera som hostel.

Det förstnämnda förslaget, Lappviken 360, drogs ändå tillbaka under tävlingens lopp.

Y-stiftelsen motiverade beslutet med att förslaget behövde en bredare grund, bestående av fler aktörer, för att kunna förverkligas. Därmed blev NREP:s förslag det enda i tävlingen - och blev därmed juryns val.

På tisdagen ska stadsmiljösektorn behandla NREP:s förslag.

Föreningen Pro Lappviken, en av områdets nuvarande hyresgäster, protesterar nu mot NREP:s förslag.

- Vår ståndpunkt är att NREP:s förslag inte uppfyller tävlingens kriterier, säger styrelsemedlemmen Thomas Slätis.

Lappvikens sjukhus
Bildtext Sjukhuset är i behov av en renovering.
Bild: Yle/Peter Lüttge

"Hotellet tystar bullret från Västerleden"

- NREP har vill bygga på ett större område än det som tillåts i tävlingen. Nya byggnader ska också enligt tävlingen vara underställda de existerande byggnaderna, säger Slätis.

NREP:s planer är alltför stora i förhållande till dem, säger han.

- De planerar att bygga ett femvåningshotell. De existerande byggnaderna är bara tre våningar höga. Hotellet är också för stort till våningsytan, säger Slätis.

Joonas Lemström från NREP håller inte med Slätis.

- Hotellet kommer att byggas på sjukhusområdets kant, och kommer att tysta bullret från Västerleden, som nu hörs i parken. De två andra byggnaderna kommer att bli serviceboenden för bland annat pensionärer. De nya byggnaderna kommer endast att uppta fem procent av parkens areal.

Gammal träbåt förtöjd i vindstilla havsvik intill rödtegelbyggnad.
Bildtext Det pittoreska sjukhusområdet ligger strax intill Västerleden.
Bild: Yle/Eva Pursiainen

Lappvikens park är skyddad i den nuvarande detaljplanen, och i den finns flera skyddade arter.

Vissa skyddade träd och buskar skulle bli under de nya byggnaderna, säger Slätis, och dessutom kommer parken att lida av själva byggarbetet.

- Vi har noggrant tagit naturvärdena i beaktande. De nya byggnaderna kommer också att vara kolneutrala under sin livstid, säger Lemström.

Slätis påpekar att tävlingen efterlyste allmännyttig verksamhet. NREP är en kommersiell aktör.

- Det var inte det man sökte, säger Slätis.

Förslaget Lappviken 360 lever kvar

Pro Lappviken hoppas på att Helsingfors förtroendevalda förkastar NREP:s plan.

- Om det inte finns ett lämpligt alternativ som produkt av tävlingen så måste man söka ett annat alternativ, säger Slätis.

Slätis säger att förslaget Lappviken 360 lever kvar.

- Ifall NREP:s förslag förkastas så kunde vi förverkliga Lappviken 360-projektet, tillsammans med staden. Om staden är med tror jag projektet skulle ha tillräckligt många ben att stå på.

Om staden är delägare i det framtida Lappviken har de också bättre möjligheter att påverka vad som händer där, säger Slätis.

- Tävlingen efterlyste en plan där är invånarna delaktiga. Det kan staden garantera om de är delägare. Ifall fastighetsinvesterarna förverkligar sitt projekt, kan det vara att de säljer vidare området om tio år - och då blir det svårare för staden att påverka vad som händer där.

Lappvikens sjukhus
Bildtext I sjukhusets park finns flera skyddade växtarter.
Bild: Yle/Peter Lüttge

"Vissa av de nuvarande hyresgästerna får vika undan"

Lemström från NREP säger att en del av de nuvarande hyresgästerna får vika undan ifall NREP:s förslag godkänns av staden.

- Det är klart. Såklart är vi ändå villiga att föra dialog.

I NREP:s förslag står det att en del av det gamla sjukhuset kunde hyras ut till en mentalvårdsförening.

- Vi har faktiskt diskuterat med föreningen Mieli, som även i dag är verksam på området. Vi är redo att erbjuda dem utrymmen för en skälig hyra, säger Lemström.

Slätis förhåller sig ändå skeptisk till att en del av de gamla aktörerna skulle få stanna.

- Jag ser det mer som en gest än något konkret.

Rättelse 22.4 kl.9.53: Dagen när nämnden behandlar ärendet rättades från onsdag till tisdag.