Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu fortsätter spårvägsutredningarna i Åbo - oenigt fullmäktige gav grönt ljus efter lång diskussion

Från 2020
Skiss över framtidens spårvägar i Åbo
Bildtext Skiss över hur det kunde se ut i Åbo om staden bygger spårvägar.
Bild: Sigge Arkkitehdit Oy

Åbo fortsätter utreda möjligheten att bygga spårvägar i staden. Stadsfullmäktige i Åbo godkände frågan på sitt möte på måndagskvällen, efter en lång diskussion och en omröstning.

Det här betyder att politikerna gav grönt ljus för att utredningsarbetet kan fortsätta. Själva investeringsbeslutet om spårvägarna byggs eller inte fattas senare av nästa stadsfullmäktige. Frågan behandlades i stadsfullmäktige i mars, men då valde fullmäktige att bordlägga ärendet.

Den här gången ordnades fullmäktigemötet med specialarrangemang. Ledamöterna var utspridda i olika rum i stadshuset samt i fullmäktigesalen för att minska risken för smittospridning. Ledamöterna satt glest och publiken och pressen fick inte heller följa med mötet på plats och ställe, utan via videokonferens.

Bild på en videokonferens.
Bildtext Ledamöterna var utspridda i stadshuset.
Bild: Yle

Läget med coronan och de ekonomiska utsikterna i staden oroade många ledamöter. Ska Åbo stad satsa på spårvägar i det här läget, då coronan kan ha stora inverkningar på ekonomin. Borde inte staden satsa på hälsovård och utbildning, frågade sig kritikerna.

Förespråkarna ansåg att staden nu om någonsin måste satsa på investeringar med tanke på framtiden och att man inte kan ställa hälsovården och spårvägarna mot varandra.

Oenigt också inom vissa partier

Frågan splittrade Vänsterförbundet och SDP.

- Jag anser att förslaget ska förkastas. Jag understöder inte spårvägar, det är en dyr investering och kundunderlaget är inte tillräckligt stort. Spårvägarna skulle tjäna få Åbobor, ansåg Johannes Yrttiaho (Vf).

Men flera av Vänsterförbundets ledamöter var också för förslaget, såsom Li Andersson och Mervi Uusitalo-Heikkinen. De ansåg att projektet är en satsning på framtiden.

- Vi ska gå modigt framåt med spårvägsplanerna, konstaterade Uusitalo-Heikkinen.

"Nödvändig investering för staden"

Samlingspartiets Olli A. Manni meddelade att han är för att utredningarna fortsätter, men kräver att frågan granskas på nytt då man vet hur stadens ekonomiska utsikter ser ut.

- Vi anser att förslaget godkänns förutsatt att vi tar hänsyn till de ekonomiska aspekterna.

En av de stora förespråkarna under mötet var De gröna. Saara Ilvessalo (Gröna) konstaterade att investeringarna inte bromsas på grund av coronaläget.

- Vi anser att spårvägarna är en nödvändig investering.

SFP:s Nicke Wulff meddelade också att han är för att utredningsarbetet fortsätter. Han påminde om att fullmäktige i nuläget fattar beslut om att gå vidare med utredningen, inte om att bygga spårvägarna.

"Vi har inte råd med det här"

En av de högljuddaste kritikerna var Sannfinländarna.

- Det är ingen reda på det här, sade Sannfinländarnas Mikael Miikkola, som ansåg att staden i det här läget ska fokusera på coronaepidemin och inte på spårvägar.

Kristdemokraternas Ville Auvinen konstaterade att det var synd att Åbo stad tog bort spårvägarna på 1970-talet.

- Det skulle vara fint att ha spårvägar här. Men vi har inte råd med det här, sade en kritisk Auvinen. Han hänvisade till alla de andra investeringar som staden planerar, såsom det nya konserthuset.

Även Centerns Alas Ali meddelade att han är emot spårvägsplanerna.

- Vi har en lång lista på investeringar och vi måste prioritera.

Efter den drygt två timmar långa diskussionen var det dags för omröstning, eftersom Vänsterförbundets Yrttiaho föreslog att ärendet förkastas.

Förslaget förlorade i omröstning med siffrorna 49-16. En ledamot röstade blankt och en ledamot var frånvarande.

Det betyder att utredningarna kring spårvägarna fortsätter.

Lång diskussion i Åbo

Frågan om spårvägar har stötts och blötts i Åbo i flera år. Nu kommer staden att grunda ett projektbolag, som ska utreda de slutliga kostnaderna för spårvägarna. Staden inleder också arbetet för detaljplaneringen, som skulle möjliggöra spårvägsbygget.

I den första fasen byggs två linjer. Den ena enligt rutten Kråkkärret - Vetenskapsparken (Österås) - Salutorget och den andra enligt rutten Salutorget - Resecentret - Slottsstaden (passagerarhamnen).

Den totala kostnaden för spårvägen uppskattas uppgå till 284 miljoner euro. Staden förutsätter att staten deltar i kostnaderna.

Diskussion om artikeln