Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gemensamma luncher har bytts ut mot ofrivillig isolering – coronan tär hårt på ensamma och missbrukare

Från 2020
Uppdaterad 05.05.2020 08:56.
En gata med några parkerade rollatorer och en cykel utanför en dagcentral.
Bildtext Vänstugan i Ekenäs är tillfälligt stängd på grund av coronaläget och smittorisken. Bilden är tagen när det är ännu var fritt fram att komma på lunch och för att ta del av olika programpunkter.
Bild: Yle/Robin Lindberg

All dagcenterverksamhet i Västnyland ligger nere på grund av coronaepidemin. Det betyder att de som är ensamma från tidigare, kan känna sig ännu ensammare nu.

Också missbrukarvården i Raseborg sker för tillfället mest per telefon. I vissa fall, när klienten behöver mera stöd, sker samtalen under promenader utomhus.

Alla gruppsamtal och kamratstöd är på paus. Det gäller både missbrukarvårdens träffar och de möten som AA och NA (Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner) brukar ha.

Många av de här träffarna brukar ske i föreningen Vänstugans lokaler i Ekenäs.

Vänstugan hör till Blåbandsförbundet (Sininauhaliitto) som verkar på kristen grund för helnykterhet och alkoholistvård.

Vänstugan har en dagcenterverksamhet som i vanliga fall har öppet fem dagar i veckan, men nu är den brunmålade dörren till Vänstugan stängd på grund av coronaläget.

En stängd dörr med många uppsatta appar. Det står bland annat Vänstugan Ekenäs rf, matutdelning, stängt (pga coronaepidemin).
Bildtext Dörren till före detta pub Grillen är stängd. Stället kallas idag Nya Grillen och förutom Vänstugan brukar också andra föreningar och Raseborgs missbrukarvård samlas i den här lokalen.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Mathjälpen fungerar, men med vissa försiktighetsåtgärder

Det betyder inte att all verksamhet i Vänstugan skulle ligga nere. Föreningen har fortsatt med sin mathjälp som levereras varje vardag mellan 10 och 14.

Vänstugan i Ekenäs hör också till föreningen Ruoka-apu.

- Mathjälpen fungerar så att man får ringa hit. När man ringer frågar vi om hen kan laga mat eller om man vill ha något färdigt. Sedan plockar vi ihop en kasse och den kassen räcker vi ut genom dörren.

Så förklarar Vänstugans verksamhetsledare Ann-Maj Gabrielsson hur det hela fungerar nu när det gäller att undvika fysisk kontakt med andra.

Utanför Vänstugans dörr finns ett bord där matkassen ställs.

Vänstugans kontaktuppgifter finns på dörren och på föreningens Facebooksida.

Maten kommer från skolköket i Ekenäs. Skolmaten portioneras ut i plastförpackningar. Det här görs på Vänstugan.

- I det här kylskåpet har vi fiskbullar och mos. Det kom från skolan i morse. Vi har själva lagat köttsås och mos eftersom den mat vi får inte räcker till åt alla, säger Ann-Maj Gabrielsson när vi tar en rundtur i köket.

Vänstugan får också bröd och andra livsmedel från en mataffär. De matvarorna landar ofta i frysen, men blir nog inte länge kvar där.

Tre kvinnor står framför en gul vägg med många fotografier.
Bildtext Vänstugans mathjälpsteam just nu: Annika Söderlund lagar mat, Janina Gabrielsson packar ihop mat och Vänstugans verksamhetsledare Ann-Maj Gabrielsson håller kontakt med hjälpbehövande och stamgäster samtidigt som hon deltar i matutdelningen.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Medan vi pratar plockar Janina Gabrielsson raskt ihop flera matkassar. Hjälpbehovet är stort i Ekenäs.

Vänstugans verksamhetsledare Ann-Maj Gabrielsson tycker att mathjälpen fungerar bra trots alla undantagsförhållanden och restriktioner.

- Det fungerar riktigt bra bara man ringer före. Då har vi den här stunden så vi hinner plocka ihop allt. Det kan ringa många på en gång.

Telefonsamtal till Vänstugans stamgäster

I samband med att människor ringer till Väntstugans mathjälp brukar Ann-Maj Gabrielsson också passa på att fråga hur folk mår.

- Vi har också några av våra normala besökare, stamgästerna, som inte hämtar mat. Dem brukar vi ringa.

Ann-Maj Gabrielsson tror att den första tiden med undantagstillstånd kändes ovan för stammisarna som varit vana vid att komma till de gemensamma luncherna och sedan hänga kvar för att spela bingo eller delta i Vänstugans frågesporter.

En whiteboardtavla med schema över program på olika veckodagar. Bland annat bingo, frågesport, morgongröt och andakter plus lunch och mathjälp.
Bildtext De omtyckta luncherna, bingon och frågesporterna är lagda på is i Vänstugan i Ekenäs.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

- I början var det nog väldigt tomt, men vad jag förstått så har de vant sig. Vi ser fram emot den dagen när vi får öppna igen, säger Ann-Maj Gabrielsson som också saknar gästerna, samvaron och den vanliga vardagen.

Hon märker på telefonsamtalen att de flesta mår ganska bra, men konstaterar också att ensamheten är stor.

- Speciellt de äldre som inte ska ska gå ut så mycket. Det blir nog också en del allvarliga samtal.

På kvällarna, när Vänstugan har stängt, brukar AA-grupperna och NA-grupperna mötas i samma lokal.

Vänstugan samarbetar också med Raseborgs stads missbrukarvård, som brukar ordna träffar och kamratstöd på fredagsförmiddagar. Stadens missbrukarvård brukar också ordna akupunktur en gång i veckan i Vänstugan.

- De här alla är också på paus nu, konstaterar Vänstugans verksamhetsledare Ann-Maj Gabrielsson och tillägger att det inte är bra det heller.

- Mänskorna blir alldeles för ensamma och det kan leda till annat sedan, säger Ann-Maj Gabrielsson.

Missbrukarvården i Raseborg satsar på distansstöd och promenader

Ann-Maj Gabrielsson får medhåll av sjukskötare Lolan Lindroos på A-kliniken och missbrukarhandledare Eva Hedman på Raseborgs missbrukarvårds mobila team.

- Nog ser vi att kontakttagandet till A-kliniken har minskat. De vet kanske att vi inte fungerar riktigt som normalt och då blir tröskeln högre. Nog är vi lite oroliga för hur det kommer att se ut i framtiden, säger Lolan Lindroos.

Två leende kvinnor står mot en  stägd dörr där det står "Mottagning Vastaanotto".
Bildtext Lolan Lindroos (till vänster) och Eva Hedman hoppas att människor tar kontakt med Raseborgs missbrukarvård också nu under detta coronaläge. Personalen är på jobb och det finns olika möjligheter att mötas, både digitalt och "på riktigt".
Bild: Privat

I nuläget sköts många samtal per telefon i stället för personliga möten. Gruppträffarna är, som tidigare nämnt, på paus.

- I vissa saker måste vi se klienten och det har med avgiftningen att göra. Vi måste göra en utvärdering och de klienterna träffar vi, säger Lolan Lindroos på A-kliniken.

I de fallen är det mobila teamet, dit bland andra Eva Hedman hör, som gör hembesök. Klienten kan också komma till A-kliniken.

- Vi sköter de akuta fallen, säger Eva Hedman och berättar att teamet försöker sköta så mycket som möjligt per telefon.

- De klienter som behöver mera stöd och som annars har en svår situation och kanske är ensamma, har vi träffat genom att gå på promenad ute, förklarar Eva Hedman de tillfälliga mötesarrangemangen.

Risk för att storkonsumenter och ångestfyllda äldre dricker mera nu

Problemet med missbrukarvårdens klienter är att de kan uppleva att det är jobbigt att tala i telefon, konstaterar sjukskötare Lolan Lindroos.

- Men så finns det en grupp som vi har haft riktigt bra terapeutiska samtal med. En del klarar av det här digitala och att mötas på distans.

Lolan Lindroos ser ett framtida problem med de så kallade storkonsumenterna, som dricker varje dag, också då de distansjobbar.

- Det är lätt att dricka hemma och sker det dagligen så blir det problem att sluta och gå till det normala när man ska på jobb igen.

Sjukskötare Lolan Lindroos tar också upp problemet med äldre som dricker.

- Det är så lätt att ta till alkohol om man tycker det är ångestfyllt att sitta hemma och man inte har tillräckligt med sysselsättning. Risken är stor att alkoholkonsumtionen ökar.

Både Lolan Lindroos och missbrukarhandledare Eva Hedman misstänker att det blir en större rusning till missbrukarvården genast som restriktionerna lättar.

- Den gruppen som nu dricker varje dag behöver hjälp med avgiftning, säger Lolan Lindroos.

- Det skulle vara jätteviktigt för klienterna att veta att fast situationen är som den är, så ska de kunna ta kontakt lika lätt som tidigare. Vi finns ju här. Man ska inte tänka att man måste vänta och kämpa ensam, säger Eva Hedman.

Mera information om du behöver hjälp med mat eller ditt missbruk