Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg minskar sina klimatutsläpp och sparar hundratusentals euro

Från 2020
Uppdaterad 21.04.2020 15:34.
Karis stationsområde sett uppifrån med hjälp av en drönare.
Bildtext Raseborg ska spara energi.
Bild: Linus Westerlund

Raseborg ska minska sin energiförbrukning med över sju procent. Det ska spara staden pengar och hänger ihop med målet att bli en koldioxidneutral kommun är 2035.

Det är frågan om en fortsättning på det avtal som tecknades för åtta år sedan.

År 2012 beslöt Raseborg att ansluta sig till Arbets- och näringsministeriets energieffektivitetsavtal. Avtalen anses vara en viktig metod för att göra Finland mera energisnålt.

Avtalet var i kraft fram till år 2016. Staden förband sig då att minska på energiförbrukningen med 9 procent från år 2009, bland annat genom att nyttja förnybar energi. Det innebar en energibesparing på 3550 megawattimmar, MWh, till och med år 2016.

Ett gemensamt mål för hela Finland

Nu pågår en ny nationell avtalsperiod som fortsättning på den gamla fram tills år 2025. Avtalen är frivilliga men ett sätt för Finland att möta de internationella kraven på att spara energi.

På det här sättet hoppas man undvika en separat lagstiftning eller att på andra sätt tvinga kommunerna att agera.

Ska spara minst 300 000 euro

Drygt 130 kommuner och samkommuner deltog i det tidigare avtalet.

Nästan 100 kommuner eller samkommuner och knappt 570 företag har ingått det nya avtalet, bland annat Raseborgs Energi, tidigare Ekenäs Energi.

Minimimålet för år 2025 är en minskning på 7,5 procent av energiförbrukningen.

För Raseborgs del innebär det 4 174 MWh fram till år 2025 från utgångsnivån 55 658 MWh år 2019.

I pengar innebär det en inbesparing på 300-350 000 euro per år.

På det här sättet kan Raseborg också dra nytta av statens stöd till kommuner som satsar på energieffektivitet.

Det är möjligt att få ett cirka fem procentenheter högre energistöd för investeringar och utredningar.

De kommuner som ansluter sig till avtalet rapporterar årligen föregående års energiförbrukning.

Många saker att ta i beaktande

Kommunen ska årligen rapportera energiförbrukningen när det gäller byggnader, utomhusbelysning, vattenförsörjning, avfallshantering, fordon och arbetsmaskiner och kollektivtrafik.

Energisparandet är också något staden måste ta i beaktande till exempel vid planering och upphandling och i utbildningen av personalen.

Avtalet passar bra in i stadens strategi att vara koldioxidneutralt år 2035.

Diskussion om artikeln