Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Företagarnas önskan: Utöka testerna och öppna skolorna

Från 2020
Työntekijä hitsaa niin, että kipinät lentävät.
Bildtext Vart femte österbottniskt företag upplever att risken för konkurs har ökat. Andelen är ändå betydligt lägre än medeltalet för hela landet. Arkivbild.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Utökade tester av coronaviruset, en noggrannare smittspårning och en återgång till det normala i skolvärlden. Det önskar sig företagen i en färsk enkät gjord av landets handelskamrar.

Enligt resultatet av en enkät bland de finländska företagen tror 56 procent av de som svarade att utökade tester och noggrannare smittspårning skulle ha en positiv eller en mycket positiv effekt på affärerna.

Det som påverkar negativt enligt företagen är begränsningarna på sammankomster och stängning av restauranger, barer och skolor.

– Då vårt lands regering denna vecka diskuterar om man ska avveckla eller öka begränsningarna bör inte bara befolkningens hälsa tas i beaktande utan också ekonomin, arbetsplatserna och företagen, säger vd Juho Romakkaniemi på Centralhandelskammaren i ett pressmeddelande.

Juho Romakkaniemi i kavaj och skjorta tittar in i kameran och ler något. Han har på sig glasögon. I bakgrunden syns en bokhylla.
Bildtext Juho Romakkaniemi hoppas att landets ledning också tar i beaktande ekonomi och inte bara befolkningens hälsa.
Bild: Matti Myller / Yle

Förbud mot människors rörlighet = sämre ekonomi

I hela landet ansåg 59 procent av de som svarade på enkäten att begränsning av sammankomster till fem personer eller färre skulle vara negativt eller mycket negativt. På Österbottens handelskammares område var motsvarande andel 70 procent.

Förutom utökade tester önskar de österbottniska företagarna att lågstadieskolor och daghem öppnas för normal verksamhet.

– Ett förbud mot människors rörlighet kopplas direkt till minskad ekonomisk verksamhet. För att minimera de ekonomiska förlusterna skulle det vara bra att få människor i rörelse i ett tillräckligt tidigt skede men ändå gradvis med hänsyn till hälsosäkerheten, säger vd Juha Häkkinen på Österbottens handelskammare i ett pressmeddelande.

Häkkinen lyfter fram att situationen i synnerhet är dålig för restauranger samt övriga tjänsteföretag och specialbutiker.

Juha Häkkinen på Österbotten handelskammare poserar i Yle Österbottens nyhetslandskap.
Bildtext Ett förbud mot människors rörlighet kopplas direkt till minskad ekonomisk verksamhet, säger Juha Häkkinen.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Av de österbottninska företagen som svarade på enkäten har pandemin påverkat omsättningen negativt. 80 procent av de som svarade tror att omsättningen kommer att försämras under de kommande två månaderna.

Mer än vart tredje företag har tvingats minska på personalen, drygt hälften räknar med ytterligare permitteringar och uppsägningar de kommande två månaderna.

Fokus enbart på pandemin försämrar ekonomin

Vart femte österbottniskt företag upplever att risken för konkurs har ökat. Andelen är ändå betydligt lägre än medeltalet för hela landet.

Direktör Paula Erkkilä på Österbottens handelskammare säger att det är klart att man inte kommer att kunna undgå arbetslöshet men att utsikterna inte har försämrats jämfört med den enkät som presenterades för tre veckor sedan.

– Det här kan ses som goda nyheter. Situationen är dock mycket allvarlig och om situationen fortsätter så ökar osäkerheten ytterligare, säger Erkkilä.

– Om vi fokuserade enbart på att bekämpa epidemin skulle ekonomin behöva stoppas helt och hållet, och det vore förödande med tanke på arbetsplatserna och välmåendet, säger Erkkilä.

Direktör Paula Erkkilä på Österbottens handelskammare
Bildtext Paula Erkkilä säger att det vore förödande för både arbetsplatser och välmående om man fokuserade enbart på att bekämpa pandemin och därmed behöva stoppa ekonomin.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Den senaste enkäten gjordes av handelskamrarna 20.4. Enkäten besvarades av 2 977 företag. 172 österbottniska företag svarade.

Motsvarande undersökningar gjordes 30 mars och 16-17 mars.

Diskussion om artikeln