Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Professor i global hälsa: Coronarestriktionerna får inte stjälpa kampanjerna mot malaria

Från 2020
Aktivister protesterar i Kolkata i Indien mot myndigheternas brister i att skydda befolkningen mot malaria och dengue. Bilden är från november 2019.
Bildtext Aktivister i Kolkata i Indien demonstrerar mot att myndigheterna inte lyckats skydda befolkningen mot malaria och dengue. Myggnät inpregnerade med myggift är ett effektivt skydd mot malaria. Bilden är tagen i november 2019.

Coronaviruset och malariaparasiten sprids på olika sätt, man skyddar sig på olika sätt och man vårdar också de två sjukdomarna på olika sätt. Kan länder skydda sig mot flera infektionssjukdomar samtidigt?

Malarian sprids inte som coronan via ett osynligt virus utan via en irriterande och i värsta fall livsfarlig mygga. WHO vädjar till världssamfundet att bekämpa bägge sjukdomarna parallellt.

Den stora frågan som ungefär hälften av jordens befolkning* ställer sig just nu är: hur ska vi göra för att samtidigt skydda oss mot coronaviruset när vi redan har dödliga infektionssjukdomar som tuberkulos, hiv och malaria i knutarna?

På lördagen (25 april) uppmärksammar Världshälsoorganisationen WHO malarian under Världsmalariadagen. Då levererar WHO budskapet: inhibera inte insatserna mot malaria trots att coronakrisen sveper över världen.

Det finns alltid en risk att en ny epidemi stjäl mycket av uppmärksamheten och kan hota det kampanjarbete som görs för att bekämpa andra sjukdomar

― Meri Koivusalo, professor i global hälsa

Lokala hälsomyndigheter och internationella biståndsorganisationer har i årtionden delat ut myggnät och sprayat myggift för att hålla myggorna som bär på malariaparasiten borta.

Under senaste år har malariakampanjerna också handlat om att dela ut preventiv malariamedicin till små barn och gravida kvinnor.

Det här arbetet kräver fysisk närvaro och besök i lokalsamhällena.

Kan WHO:s budskap om att fortsätta malariakampanjerna drunkna i det högt ljudande coronalarmet, när regeringar också i Afrika och Asien stänger ner samhällen?

- Det finns alltid en risk att en ny epidemi stjäl mycket av uppmärksamheten och kan hota det kampanjarbete som görs för att bekämpa andra sjukdomar, säger Meri Koivusalo, professor i global hälsa vid Tammerfors universitet.

Koivusalo ser framför sig två olika scenarier: ett ljusare och ett mörkare.

- I bästa fall stöder det preventiva arbetet mot infektionssjukdomarna varandra. I värsta fall äter en kampanj mot en sjukdom upp resurser av andra kampanjer. Allt beror på hur sjukvården är organiserad och finansierad, säger Koivusalo.

Meri Koivusalo är professor i global hälsa vid Tammerfors universitet. Hon hoppas att arbetet mot coronaviruset inte stjälper det arbte som görs för att bekämpa malaria.
Bildtext Meri Koivusalo är professor i global hälsa. Arbetet mot malaria kan lida om ett lands hälsovård är starkt beroende av utomstående finansiering - då kan den nya coronaepidemin sluka både uppmärksamhet och resurser från annan sjukvård.
Bild: Jenni Toivonen / Tammerfors universitet

För att kunna tackla flera epidemier samtidigt är det viktigt att bashälsovården och de aktörer som stöder folkhälsan i landet arbetar mot samma håll.

- Om det finns en separat kampanj med utomstående finansiering för varje sjukdom så är risken större att kampanjerna inte stöder varandra.

WHO har nu gått ut med rekommendationer om hur länder som samtidigt drabbas av malaria och covid-19 ska göra.

De stora frågorna är om coronarestriktionerna ändå hindrar personal att gå till jobbet och om patienter nu söker vård för sent.

WHO:s rekommendationer för länder med malaria och covid-19

WHO har gått ut med rekommendationer om hur länder som samtidigt drabbas av malaria och covid-19 ska göra för att skydda befolkningen mot bägge sjukdomar.
Här är några av de centrala rekommendationerna

  • Skydda hälsovårdspersonalen och patienter
  • Garantera befolkningen snabb tillgång till malariatester och vård
  • Patienter som testat positivt för malaria eller covid-19 ska också ges möjlighet att testa den andra sjukdomen. Feber vanligt symptom i båda sjukdomar
  • Se till att de som arbetar med bägge sjukdomar koordinerar sitt arbete
  • Fortsätt dela ut myggnät som impregnerats med myggift, spraya myggift inomhus, fortsätt dela ut preventiva malarialäkemedel åt barn under 5 år och till gravida kvinnor
  • Fysisk distansering och handhygien måste vara en del av allt arbete också i malariakampanjerna och vården

Källa: WHO, 3.4.2020: "Tailoring malaria interventions in the
COVID-19 response"

Coronaviruset stoppar läkemedel

WHO konstaterar att coronakrisens restriktioner redan i vissa länder har bromsat upp införseln av malariamyggnät, testutrustning och malarialäkemedel.

Till exempel importeras mellan 70 och 90 procent av de läkemedel som behövs i länderna söder om Sahara. Därför kan de svåra störningar som nu uppstått i frakttrafiken under coronakrisen vara fatala.

- I hela världen har man inte kunnat förutspå att en ny viruspandemi skulle försvåra tillgången på läkemedel och skyddsutrustning på detta sätt, säger Koivusalo.

Effektivt malaria-arbete under 2000-talet

Under hela 2000-talet har de områden där malarian är ett stort folkhälsoproblem, alltså länder i Asien, Afrika och Latinamerika, radikalt lyckats minska på malariadödsfallen.

När den tydligaste riskgruppen för covid-19 år befolkningen över 70 så är barn under fem år den mest utsatta gruppen att insjukna och dö i malaria.

Enligt WHO minskade malariadödsfallen från år 2000 till 2018 med nästan 45 procent.

År 2000 dog 743 000 personer i malaria, medan siffran var 406 000 år 2018.

När den tydligaste riskgruppen för covid-19 år befolkningen över 70 så är barn under 5 år den mest utsatta gruppen att insjukna och dö i malaria.

År 2018 dog 272.000 barn under 5 år i malaria, det här var 67 procent av alla malariaoffer det året.

Malaria-arbetet har lyckats tack vare målmedvetet arbete. Malariakampanjerna har framgångsrikt introducerat myggnät som impregnerats i myggift - näten fästs ovanför sängar.

Också nya mediciner baserade på artemisinin har spelat en viktig roll i arbetet mot malarian.

Malariamyggor på myggnät
Bildtext Myggnät ovanför sängar är ett effektivt sätt att skydda människor från att bli myggbitna. Malariamyggor rör sig särskilt aktivt efter solnedgången.
Bild: EPA/STEPHEN MORRISON

- De framsteg som har gjorts kan också förloras, malariaparasiten har visat sig kunna bli resistent mot många av de nya medicinerna, säger Meri Koivusalo.

En fråga som malariaforskarna, WHO och flera läkemedelsbolag sökt svar på i årtionden är ett vaccin mot malaria. Ännu finns inte ett vaccin på marknaden, trots att flera vaccin har testats.

*Nästan hälften av alla människor på jorden lever i områden
med malaria. Var fjärde människa på jorden lever med latent tuberkulos - sjukdomen finns i alla världsdelar.

Diskussion om artikeln