Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Permitterade varnades om att få vänta till årsskiftet för att lyfta dagpenning, men hittills har utbetalningarna varit snabba

Från 2020
TE-central.
Bildtext På grund av coronavirusläget har över 150 000 finländare permitterats.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Permitterade finländare har fått sin dagpenning betydligt snabbare än man tidigare befarat, visar en utredning av Yle Uutiset. I nuläget behandlar den största arbetslöshetskassan YTK nya stödansökningar på ett par veckor.

Till följd av coronaviruspandemin har många företag varit tvungna att permittera sin personal. Under en månads tid har man bokfört kring 155 000 nya permitterade, det visar siffror från Arbets- och näringsministeriet.

Ännu i början av april varnade Finlands största arbetslöshetskassa YTK för stor rusning vid handläggningen av arbetslöshetsersättningar, och befarade att man skulle hinna gå igenom den väldiga mängden ansökningar först i början av nästa år.

Det visar sig ändå att YTK behandlar dagpenningsansökningarna på cirka 17 dagar. Det här är förstås också en lång väntetid, särskilt för personer med små inkomster.

Lagen förutsätter att beslut om bidrag måste ges inom 30 dagar. Hittills har YTK lyckats behandla uppsjön av ansökningar inom den utsatta tiden, eller till och med snabbare. Dagpenningen betalas ut genast då beslutet har fattats.

- När det kommer till behandlingen av ansökningar är situationen just nu normal. Genom våra åtgärder tror vi att vi också i fortsättningen kommer att jobba så att våra kunder inte utsätts för ohållbara väntetider, säger YTK:s vd Sanna Alamäki.

Grafik på ansökningsprocessen för att få dagpenning.
Bildtext Permitterad? Så här ansöker du om dagpenning.
Bild: Samuli Huttunen / Yle

Handläggningstiden är ännu kortare vid många andra arbetslöshetskassor. Arbetslöshetskassan för högutbildade, KOKO, behandlar nya ansökningar på en vecka. Mindre kassor kan vara ännu snabbare.

Just nu går JHL:s arbetslöshetskassa igenom förmånsansökningar som kommit in för fem dagar sedan. Där uppskattar man att ansökningstoppen ännu inte är nådd.

Mer än tiofaldigt antal ansökningar jämfört med normala förhållanden

Tillsvidare har arbetslöshetskassorna jobbat rätt snabbt, trots att mängden ansökningar varit enorm.

Fram till slutet av förra veckan hade exempelvis YTK tagit emot nästan 12 000 dagpenningsansökningar till följd av permitteringar. Man får nu in ett femtonfaldigt antal ansökningar jämfört med samma tid i fjol.

Den näst största arbetslöshetskassan KOKO har fått in kring 3 400 ansökningar om dagpenning sedan början av april, vilket är tiofaldigt jämfört med i fjol.

Också vid servicebranschens arbetslöshetskassa PAM har ansökningarna blivit över tio gånger fler och takten håller på att trappas upp.

Läget inte så illa som man befarat

Trots vågen av ansökningar har läget inte blivit så illa som man tidigare förväntat sig.

Då YTK uppskattade att behandlingarna av dagpenningen skulle dra ut till årsskiftet gjorde man det utgående från en enkät bland arbetslöshetskassans medlemmar. I slutet av mars uppgav 100 000 YTK-medlemmar att de löper risk för permittering.

Än så länge har det här scenariot inte blivit verklighet. Dagpenningsansökningarna har strömmat in i jämn takt och permitteringarna har inte blivit så många som man ursprungligen befarat.

Kassorna har anställt fler handläggare

Arbetslöshetskassorna har jobbat intensivt för att hålla tidtabellen. Vid PAM har man exempelvis rekryterat fler arbetstagare och jobbat övertid.

Vid YTK har de 16 nya anställda som man rekryterat för att klara av coronaläget redan inlett sitt arbete. Under våren ska YTK anställa ytterligare ett tiotal personer. Bolaget har effektiverat utbildningen till arbetsuppgifter och handläggningsprocessen, bland annat genom en förbättrad version av sin digitala ansökningstjänst.

Också bland annat vid KOKO:s och JHL:s kassor har ny personal rekryterats.

Ifall arbetslöshetskassans personal skulle insjukna i corona skulle det förstås innebära förlängda handläggningstider.

Kom ihåg alla bilagor

YTK uppskattar att antalet dagpenningsansökningar kommer att fortsätta öka. Ändå uppskattar kassan att handläggningstiderna drar ut med bara några veckor. Det är ändå omöjligt att sia om framtiden.

Vid arbetslöshetskassan KOKO konstateras att behandlingen underlättas och försnabbas betydligt då sökande färdigt lagt till alla nödvändiga bilagor i sin ansökan. Då kan ansökan behandlas omgående och dagpenningen betalas ut genast.

Ifall betalningen dröjer och man riskerar att ha slut på sina pengar rekommenderar PAM att den permitterade vänder sig till Folkpensionsanstalten, därifrån man kan ansöka om utkomststöd.

Texten är en bearbetad version av Yle Uutisets artikel ”Kerrankin hyvä uutinen: Lomautettujen pelättiin saavan rahansa vasta vuodenvaihteessa, mutta tilanne näyttääkin paljon paremmalta – ainakin vielä”, skriven av Anu Leena Koskinen och översatt av Mikaela Remes.

Diskussion om artikeln