Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Utvecklingen i Ungern och Polen oroar EU-ministrar: "Självklart kan vi inte bryta mot våra gemensamma värderingar"

Från 2020
Ungerska Europaministern Judit Varga med finländska kollegan Tytti Tuppurainen.
Bildtext Ungerska Europaministern Judit Varga och finländska kollegan Tytti Tuppurainen vid ett ministerrådsmöte hösten 2019.
Bild: Stephanie Lecocq / EPA

Det regerande Fidesz-partiets beslut att införa undantagstillstånd på obestämd tid i Ungern har väckt en våg av protester på EU-håll. Men trots kritiken fortsätter EU-stöden att flöda till landet.

Bryssel

Det var i slutet av mars som man i Ungern godkände en lag om nationellt nödläge som ger regeringen omfattande befogenheter på parlamentets bekostnad.

Bland annat fick premiärminister Viktor Orban rätt att styra via dekret.

Lagen om nödläge har stött på en våg av protester. En del kommentatorer anser att Ungern är på väg att förvandlas till en diktatur.

Europaparlamentet vill att kommissionen utreder om lagen om nödläge i Ungern och den polska regeringens beslut att ändra vallagen är förenliga med EU:s fördrag.

I dag var det Europaministrarnas tur att diskutera om undantagsåtgärderna är förenliga med EU:s regler och principer.

- Alla medlemsländer tangerade detta viktiga tema på ett eller annat sätt, säger Finlands Europaminister Tytti Tuppurainen (SDP).

Principer viktiga i kristider

Tuppurainen betonade i sitt anförande att det i synnerhet i kristider är viktigt att hålla fast vid de grundläggande värderingar som EU:s fördrag bygger på.

- Nu måste vi titta noggrant på hurdan utvecklingen är i Ungern och Polen. Det är självklart att vi inte kan bryta mot våra gemensamma värderingar.

Viktor orban läyhää
Bildtext Viktor Orban har vid flera repriser kritiserat EU. Samtidigt hör Ungern till EU:s största bidragstagare.
Bild: EPA/Szilard Koszticsak

Enligt Tuppurainen uppmuntrar Finland kommissionen att noggrant följa med hur situationen utvecklas i Ungern och Polen och ingripa vid behov.

Viktigt är också att följa med den rättsliga utvecklingen i alla delar av Europa, inte enbart i Ungern och Polen.

- Rättsstatsprincipen förpliktar alla medlemsländer.

Ungern stor mottagare av EU-bidrag

Finland har varit pådrivande då det gäller att göra EU-bidrag avhängiga av att medlemsländerna följer EU:s rättsliga principer.

Men tillsvidare har man inte lyckats enas i frågan vilket innebär att EU-pengar fortsätter att strömma till Ungern som tidigare.

Det här gäller till exempel krisfonden CRII som gör det möjligt att omdirigera beviljade EU-bidrag för att stöda åtgärder mot coronakrisen.

Inom ramen för fonden får Ungern närmare sex miljarder euro i stöd, medan Italien, som är svårt drabbat av coronaviruset, får nöja sig med drygt två miljarder euro.

Tuppurainen säger att Finland fortsätter arbeta för att länder som bryter mot EU:s rättsliga regler ska känna av det ekonomiskt.

Frågan hänger ihop med förhandlingarna om EU:s budget för åren 2021-2027 som förs som bäst.

- Det är självklart att Finland lyfter fram frågan varje gång det är nödvändigt.

Åtgärderna mot corona får inte gå till överdrift

Den initiala reaktionen på coronakrisen i medlemsländerna kännetecknades av bristande koordinering på EU-nivå.

Enskilda medlemsländers beslut att införa gränskontroller och andra restriktioner har haft betydande inverkningar på EU:s inre marknad och den fria rörligheten.

Förra veckan presenterade kommissionen en plan för hur man ska lätta restriktionerna på ett kontrollerat sätt.

En av de springande punkterna är om medlemsländerna kommer följa kommissionens rekommendationer.

- Det är viktigt att vi koordinerar våra insatser och bildar oss en gemensam uppfattning om hurdana återuppbyggnadsåtgärderna borde vara, säger Tuppurainen.

Belgian poliisi pysäytti brittikuskin Belgian ja Ranskan rajalla. Rajanylitys on kielletty muilta kuin tavaraliikenteeltä ja kotiinsa palaavilta Belgian kansalaisilta.
Bildtext Kommissionen vill att restriktionerna ska trappas ned gradvis. På bilden en kontroll vid den belgiska gränsen.
Bild: Stephanie Lecocq / EPA

Inga gemensamma obligationer tillsvidare

Europaministrarna diskuterade också utgångsläget inför morgondagens videokonferens för EU:s stats- och regeringschefer.

EU-ledarna väntas bland annat ta ställning till inrättandet av en fond för att stöda återhämtningen efter coronakrisen.

Det är tillsvidare öppet hur stor fonden skulle bli och hur den ska finansieras. Även i Finland ser man behovet av en mekanism för att stöda den ekonomiska återhämtningen.

- Det är klart att det finns ett stort behov av en återhämtningsfond. Finland har en öppen och konstruktiv inställning till att en sådan inrättas, säger Tuppurainen.

På förhand har en grupp EU-länder krävt att EU-länderna utfärdar gemensamma obligationer, så kallade coronabonder, för att undvika att lånekostnaderna skjuter i höjden för de mest drabbade länderna.

Enligt Tuppurainen är detta inte ett förslag som ligger på bordet för tillfället.

- Inget medlemsland föreslog längre coronabonder. Den frågan är klart borta från dagordningen.

Tuppurainen säger att man nu i stället funderar på andra lösningar för att finansiera återhämtningsfonden. Ett alternativ är att koppla finansieringen till EU långtidsbudget.

Diskussion om artikeln