Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands Bank: Coronakrisen blir djup - viktigt med samordnade europeiska åtgärder

Från 2020
Uppdaterad 22.04.2020 12:49.
En allvarligt, gråhårig, kortklippt man i övre medelåldern tittar allvarligt in i kameran.
Bildtext Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn.
Bild: Yle/Katriina Laine

Finlands Bank betonar både nationella och sameuropeiska åtgärder för att förhindra konkurser och arbetslöshet under coronakrisen. Epidemin har skapat en global ekonomisk kris där den globala produktionen väntas krympa mer än under den stora finanskrisen 2008, konstaterar banken.

Chefdirektör Olli Rehn säger att krisens varaktighet och djup är beroende av hur länge de nödvändiga begränsningsåtgärderna i samhället är i kraft och hur väl ekonomisk-politiska åtgärder lyckas förhindra konkurser och arbetslöshet.

- Många tillväxtekonomier har drabbats av problem inte bara på grund av de direkta ekonomiska effekterna av pandemin utan också till följd av prisfallet på råvaror och utflödet av kapital. Över hälften av Internationella valutafondens medlemsländer har bett fonden om hjälp.

- 102 av av IMF:s drygt 180 medlemmar har vänt sig till fonden med bön om hjälp, säger Rehn. Om krisen blir lång blir hjälpbehovet större.

ECB lättar på villkoren och ökar värdepappersköpen

Europeiska Centralbanken ECB har tagit i bruk nya åtgärder för att stabilisera ekonomin och finansmarknaden. Man strävar efter
att hålla igång utlåningen till den reala ekonomin och förebygga långvariga negativa konsekvenser för ekonomin.

ECB är redo att göra allt som krävs för att bidra till lätta finansieringsvillkor

Eurosystemets värdepappersköp uppgår till över 1 000 miljarder euro i år. Banken lättar också på villkoren för finansieringen, säger Rehn.

- ECB är redo att göra allt som krävs för att bidra till lätta finansieringsvillkor. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och står redo att vidta ytterligare åtgärder om det behövs. Vi efterlyser samtidigt bättre europeiskt samarbete mellan medlemsländerna och statliga åtgärder till stöd för ekonomin.

- ECB erbjuder bankerna lån på tre år med negativ ränta - det är de billigaste krediter som någonsin erbjudits. Det hjälper också upp de stora finländska bankernas likviditet, och därmed deras möjlighet att stöda finländska företag.

Företag och hushåll bör stödas

Finland är på väg in i en recession, konstaterar Rehn, och betonar vikten av att företag och hushåll stöds.

- En konkursvåg bland företagen och en kraftig ökning av arbetslösheten skulle ha speciellt negativa följder för de ekonomiska utsikterna på längre sikt.

Finlands Bank understryker också vikten av att Finland - efter coronakrisen - får produktionen och sysselsättningen på fötter igen.

- För att säkerställa att uppsvinget i efterfrågan i sinom tid driver upp produktionen och sysselsättningen är det viktigt att företagen har kunnat hålla kvar sin skickliga arbetskraft. Det ger dem en möjlighet att utveckla och utvidga sin verksamhet, betonade direktionens rådgivare Lauri Kajanoja Kajanoja.

Diskussion om artikeln