Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Den regniga och milda vintern orsakade exceptionellt stora fosforutsläpp i Östersjön

Från 2020
Havsklippor i soligt väder.
Bildtext Stora mängder fosfor har runnit i Östersjön under vintern.
Bild: Yle/Nora Engström

Fosforbelastningen har varit exceptionellt hög i sydvästra Finland den här vintern. Samtidigt har tillståndet i Skärgårdshavet försämrats.

Den här vintern var den varmaste i Finlands mätningshistoria och också exceptionellt regnig. Fosforbelastningen i Skärgårdshavet var nästan lika hög under en tidsperiod på tre månader som under hela år 2008, som var ett rekordår.

Det meddelar Finlands miljöcentral och Närings-, -trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Det regniga vädret ökade på vattenmängden och avrinningen i flera vattendrag, såsom i Vanda å, Uskela å i Salo och Aura å i Åbo.

Den snöfattiga vintern utan tjäle gjorde att regnet sköljde en större mängd fosfor ner till vattendragen och vidare till haven.

Tidvis kunde inte heller avloppsreningsverken hantera den stora mängden regnvatten som kom på en och samma gång, och det ledde till att en del avloppsvatten rann över i vattendrag och orsakade en extra fosforbelastning.

Så skedde exempelvis i Helsingforsregionen under de regnigaste dagarna.

En strand med stora släta stenar. Stora vågor slår mot stenarna och himlen är grå.
Bild: Yle / Mira Bäck

Klimatförändringen kan öka mängden kväve och fosfor i havet

Fosfor och kväve är de två näringsämnen som mest bidrar till övergödningen i Östersjön.

I värsta fall kan klimatförändringen öka på avrinningen av fosfor från åkrarna till Skärgårdshavet med 50 procent fram till 2060, befarar Finlands miljöcentral. Mängden kväve kan också öka med en tredjedel.

Enligt den senaste utredningen år 2019 har tillståndet för Skärgårdshavet försämrats jämfört med den utredning som gjordes 2013.

Största delen av tillståndet i Skärgårdshavet klassas som nöjaktigt. Läget är sämst på strandområden och i den inre skärgården.

Områden där tillståndet kunde klassas som gott finns inte längre i Skärgårdshavet. Det syrefria området i Östersjön är också fortsättningsvis rekordstort.

Därför borde Finland fortsättningsvis jobba för att minska på avrinningen till våra havsområden, anser miljöcentralen.

Diskussion om artikeln