Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stor bränsleterminal i Joddböle innebär många risker - Ingå vill inte att oljeolyckan i januari upprepas

Från 2020
Flera fordon rör sig i hamnområdet.
Bildtext Bränsleterminalen byggs vid Ingå hamn.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Ingå vill inte att en olycka som oljeutsläppet i januari ska upprepa sig. Därför måste det göras noggranna riskbedömningar innan det kan byggas en bränsleterminal i Joddböle. Ingåpolitiker frågar sig också om en ny bränsleterminal kan utgöra en broms för klimatarbetet.

Energibolaget St1 planerar att bygga en bränsleterminal och en kaj i Ingå hamn.

Kemikalier kommer att transporteras till hamnen med fartyg. De lossas vid kajen där man lägger till nödvändiga tillsatsmedel och transporteras sedan vidare längs med landsvägarna.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå har nu gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbedömningen till Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Konsekvenserna av en olycka måste undersökas

Nämnden anser att man noggrant ska utreda hurdana olyckor som kan ske och vilka följder de kan få för naturen och för människornas säkerhet.

Det är viktigt att undersöka om en olycka vid terminalen till exempel kan leda till att Fortums bergsoljecisterner eller kommunens avloppsreningsverk påverkas.

Nämnden tar upp oljeolyckan i Fagerviken i januari som ett sorgligt exempel på hur en olycka kan få konsekvenser för ett stort område.

Konsekvenserna blev omfattande trots att hamnen hade en godkänd räddnings- och säkerhetsplan. Därför måste riskerna av eventuella kemikalieolyckor bedömas omfattande, liksom bekämpningsberedskapen i olika situationer.

Transporten längs med vägarna ska vara säker

Också konsekvenserna av att transportera farliga ämnen längs med farleden till hamnen måste bedömas, liksom riskerna då man transporterar ämnena bort från hamnen längs med vägarna.

Trafiken måste planeras så att riskfaktorerna beaktas. I planeringen ska man separat beakta korsningsområdet mellan Fagerviken och Hamnvägen, står det i utlåtandet.

De miljömässiga konsekvenserna ska också bedömas. Frågan är om bränsterminalen påverkar Ingås och hela Nylands mål att minska utsläppen av växthusgaser.

Nämnden frågar sig om sådana sektorer som tekniskt sett kunde ta i bruk förnybara energiformer i stället väljer fossila bränslen på grund av bränsleterminalen.

Hur påverkas andra aktörer?

Byggnads- och miljönämnden är också fundersam över hur bränsleterminalen kommer att påverka andra aktörer i området.

För tillfället utvecklar kommunen Joddböleområdet tillsammans med flera aktörer. I miljökonsekvensbedömningen ska man därför reda ut hurdana begränsningar bränsleterminalen kunde förorsaka för nuvarande aktörer och för framtida nya aktörer.

Energibolaget St1 planerar att investera upp till 40 miljoner i terminalen. Det är meningen att bränsleterminalen i Ingå hamn ska börja byggas våren 2022 och öppna 2023.

Diskussion om artikeln