Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu är det klart: Lovisa stad stänger två skolor och två daghem

Från 2020
Kyrkoby skola i Pernå i Lovisa.
Bildtext Pernå kyrkoby skola är en av de skolor som läggs ner (arkivbild).
Bild: Yle / Mira Bäck

Pernå kyrkoby skola, Teutjärven koulu, Kuggom daghem och daghemmet Lekgården i Pernå läggs ner från och med den 1 augusti. Haddom skolas förskola flyttas till Generalshagens skola.

På onsdag kväll den 22 april fattade Lovisa stadsfullmäktige det slutliga beslutet om stadens skolnät. Beslutet var enligt stadsstyrelsens förslag.

Artikeln fortsätter efter faktarutan.

Så här röstade fullmäktige

De här ledamöterna röstade för grundförslaget (att lägga ner två skolor och två daghem):

Mia Heijnsbroek-Wirén, Thérèse Meriheinä, Marina Bruce, Tom Liljestrand, Patrik Stenvall, Håkan Karlsson, Maria Grundström, Leif Skogster, Roger Turku, Eva Sederholm, Arja Isotalo, Jari Kekkonen, Pertti Lohenoja, Keijo Tähtinen, Pasi Laiho, Satu Hämäläinen, Katri Haverinen, Juha Karvonen, Ismo Kokko, Antti Väkevä, Saara Lång, Katja Pekkola och Otto Andersson.

De här ledamöterna röstade för Mikael Karlssons (SFP) motförslag (att bevara Pernå kyrkoby skola):

Kristian Willner, Ralf Sjödahl, Mikael Karlsson, Thomas Rosenberg, Mia Aitokari, Jonna Hinttaniemi, Nina Björkman-Nystén, Kalevi Lappalainen, Daniel Hannus, Kari Hagfors, Janne Länsipuro och Timo Noroviita.

Omröstningen slutade 23-12. Beslutet motiveras med att servicenätet bör effektiveras och anpassas till Lovisas sjunkande antal barn och elever. Det är en åtgärd för att balansera kommunens dåliga ekonomi.

När Lovisas budget för 2020 klubbades igenom blev de skolor och daghem som nu beslutats stänga utan anslag. Pernåeleverna föreslogs då flytta till Forsby skola och Teutjärvieleverna till Kirkonkylän koulu.

Innan stadsstyrelsen skulle ta ställning till skol- och daghemsstängningarna hörde tjänstemän vårdnadshavare till de berörda barnen under ett gemensamt möte. Då haglade kritiken tätt från föräldrarnas sida.

När stadsstyrelsen sedan behandlade ärendet röstade sju av nio ledamöter enligt stadsdirektörens förslag om att stänga skolorna och daghemmen.

Ingången till ett rött trähus. Det är mörkt ute men inifrån kommer ett varmt sken. På glasdörrarna har man limmat fast pappfigurer föreställande tomtar.
Bildtext Från och med den 1 augusti kommer Kuggom daghem vara ett minne blott.
Bild: Yle/Mira Bäck

Centern och De gröna emot stadsstyrelsens förslag i gruppanföranden

Onsdagskvällens fullmäktigebehandling av skolnätsfrågan inleddes med anföranden av respektive partis gruppordförande.

Där uttryckte sig SFP:s, SDP:s, Samlingspartiets och de obundnas gruppordföranden till förmån för förslaget som gick ut på att stänga skolorna och daghemmen.

Gruppordförandena för Centern och De gröna kritiserade i sin tur de föreslagna skol- och daghemsstängingarna.

Fyra personer sitter vid varsin dator runt ett bord. Bakom dem syns en stor skärm med olika mindre rutor.
Bildtext Fullmäktigemötet hölls per videolänk.
Bild: Yle / Hedvig Sandell

Lång diskussion

Därefter fick ledamöter be om ordet. Många talade, främst emot skol- och daghemsnedläggningarna.

Ett ofta återkommande argument var att staden, för bara tre år sedan, i sin strategi beslutat satsa på livskraftiga byar. Det möttes av argumentet att ett annat mål i samma strategi är att ha en balanserad ekonomi.

- Det finns verkliga utmaningar i det strategiska målet, sa till exempel Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP).

Många lyfte också fram coronakrisens plötsliga inverkan på behovet av byskolor.

- Nu flyr folk storstäder och söker sig till landsbygden istället, sa till exempel Thomas Rosenberg (SFP).

Haddom skola
Bildtext Förskolan i Haddom skola flyttas till Generalshagens skola, där det även ordnas morgon- och eftermiddagsvård.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Två omröstningar

Diskussionen resulterade i två ändringsförslag.

Enligt det första föreslog Rosenberg att endast Teutjärven koulu läggs ner.

Motiveringen lydde att servicenätet bör effektiveras, men att skolor och daghem inte bör separeras från varandra och att skolresor bör hållas på en rimlig nivå.

Mikael Karlsson (SFP) stod för det andra ändringsförslaget, enligt vilket Pernå kyrkoby skolas verksamhet bör fortsätta även efter 1.8.2020.

Motiveringen lydde att inbesparingen av en stänging är för liten för att bära upp skadan den förorsakar Pernås dragningskraft för nya och befintliga invånare.

Den första omröstningen, mellan ändringsförslagen, slutade 16-12 till förmån för Karlssons förslag. Sju ledamöter röstade blankt.

I den andra omröstningen ställdes Karlssons ändringsförslag mot det ursprungliga förslaget. Efter omröstningen var skol- och daghemsstängningarna ett faktum.

23 röstade för en stängning av alla fyra daghem och skolor, 12 röstade för att Pernå kyrkoby skola skulle bevaras.

Diskussion om artikeln