Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vbl: Tingsrättens dom står fast – Novias uppsägning av lärare var olaglig

Från 2020
Novia på Brändö i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

En sjukskriven lärare sades upp från yrkeshögskolan Novia i Vasa år 2015. Han sökte senare flera tjänster vid skolan, men anställdes inte.
Vasa hovrätt fastställde tingsrättens dom från i höstas.

År 2015 blev läraren uppsagd i samband med Novias samarbetsförhandlingar. Läraren hade jobbat vid yrkeshögskolan sedan år 2009 och vid tidpunkten för samarbetsförhandlingarna var han sjukskriven.

Vasabladet skriver att mannen fick information om uppsägningen när han skulle återvända till jobbet efter sjukskrivningen.

Sökte andra tjänster

Strax efter uppsägningen blev en tjänst som timlärare vid lärarens tidigare enhet ledig och läraren sökte tjänsten, men fick den inte.

Läraren sökte också andra jobb vid Novia utan att få dem.

Enligt Vasabladet får en anställd enligt arbetsavtalslagen inte sägas upp om den anställda kan skolas om eller omplaceras.

Hösten 2019 dömde Österbottens tingsrätt Novia att betala drygt 88 000 euro i skadestånd till läraren för uteblivna löner och rättegångskostnader.

Hovrätten tar inte upp ärdendet

Novia överklagade domen till hovrätten. På onsdagen meddelade Vasa hovrätt att de inte tar upp ärendet till behandling.

Hovrätten konstaterar att det på basen av tingsrättens avgörande och besvären och det övriga rättegångsmaterialet inte har framkommit någon anledning till att betvivla att tingsrättens domslut är riktigt.

Därför står tingsrättens dom fast. Enligt Vasabladet ligger skadeståndet inklusive räntor nu på närmare 100 000 euro.

Diskussion om artikeln