Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Stäng Hangöby skola - för få elever och dyr att sanera

Från 2020
Hangöby skola.
Bildtext Byggnaden måste saneras om skolan ska fortsätta.
Bild: Yle/Malin Valtonen

För att reagera på Hangös sjunkande elevantal och undvika saneringskostnader på flera miljoner föreslås Hangöby skola stänga. Elevantalet i Hangö beräknas minska med ungefär 130 elever, 17 procent, på fyra år.

Eftersom både Halmstadsgårdens daghem och Hangöby skola behöver renoveras så anses det vara mest kosntnadseffektivt att sluta med verksamheten i vardera fastighet.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt därför på sitt möte i tisdags (21.4) föreslå att Hangöby skola upphör i augusti 2022.

Den finskspråkiga sektionen tog samtidigt ställning till att även stänga finska Hangonkylän koulu. Då skulle Halmstadsgården flytta in i den finska skolans byggnad.

Beige betonghus i fyra våningar.
Bildtext Halmstadsgården är i behov av renovering.
Bild: YLE/Malin Valtonen

I förslaget poängteras också pedagogiska fördelar med att koncentrera undervisningen till Hangö centralskola och Hangon keskuskoulu.

Ifall Hangöby skola och Hangonkylän koulu fortsätter räknar man däremot med saneringskostnader på 3,5 miljoner euro.

Ärendet går vidare till bildningsnämnden. Fullmäktige har sista ordet.

Diskussion om artikeln