Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Diskussion om coronalättnader i Tyskland – förbundskansler Merkel oroad över att delstaterna går för raskt fram

Från 2020
Uppdaterad 23.04.2020 12:26.
Angela Merkel talar framför ett talarpodium. Hennes reflektion syns på bildens högra sida.
Bildtext Redan i början av veckan myntade Tysklands förbundskansler Angela Merkel begreppet ”öppningsdiskussionsorgie”, med vilket hon partiinternt kritiserade vissa delstatschefer för att allt för högljutt kräva lättnader.
Bild: AFP / Lehtikuva

I ett tal i den tyska förbundsdagen kritiserade förbundskansler Angela Merkel i dag på torsdag de tyska delstaterna för allt för snabba coronalättnader. Enligt Merkel riskerar man på det här sättet ett bakslag i kampen mot viruset.

I sitt tal betonade förbundskansler Angela Merkel visserligen att hon ställer sig bakom beslutet att gå in för försiktiga lättnader i de gällande restriktionerna, men samtidigt sade hon sig vara bekymrad över hur de här lättnaderna nu genomförs.

– För mig verkar det här gå mycket raskt, ja till och med för raskt, konstaterade Merkel.

Det var i förra veckan som regeringen och de tyska delstaterna kom överens om att lätta på en del av de nu gällande coronarestriktionerna. Till beslutet hörde bland annat att fler butiker ska kunna hålla öppet och att skolorna i mycket begränsad skala ska kunna ta in avgångsklasser för att genomföra sina prov.

Hur lättnaderna i praktiken omsätts hänger ändå på de enskilda delstaterna och medan vissa delstater går mycket försiktigt fram har andra delstater betydligt mindre strikta riktlinjer. Så har till exempel djurparker redan öppnats på flera håll.

Redan i början av veckan myntade Merkel begreppet ”öppningsdiskussionsorgie”, med vilket hon partiinternt kritiserade vissa delstatschefer för att alltför högljutt kräva lättnader.

Diskussionen kan enligt Merkel leda till att folk inte längre tar restriktionerna på allvar och att man på så sätt riskerar att spridningen av viruset igen tar ny fart.

Inga gemensamma skulder

I sitt tal konstaterade Merkel vidare att de tyska restriktionerna begär mycket ur en demokratisk synvinkel. De beslut som har fattats gällande restriktionerna är ändå enligt henne nödvändiga.

Merkel påminde dessutom om att man än slå länge bara är i början av pandemin.

– Ju mer uthållighet och disciplin vi har nu i början, desto bättre kommer vi att klara av det här både ekonomiskt och med tanke på vår allas hälsa, sade Merkel.

Hon betonade att Tyskland och det tyska sjukvårdssystemet hittills har klarat krisen relativt bra, men kom samtidigt också med en ny varning.

– Vi rör oss på mycket tunn is, konstaterade förbundskanslern.

Merkel gick också in på ekonomiska frågor och betonade att EU:s hjälppaket till de hårdast drabbade länderna ska stå till förfogande så snabbt som möjligt.

Så kallade coronaobligationer, som skulle innebära en gemensam skuldsättning bland euroländerna, ser Merkel vidare inte som någon lösning.

Diskussion om artikeln