Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

En tunnel från Fiskehamnen till Östersundom och en annan rakt ut i havet - så här ser Helsingfors underjordiska planer ut

Från 2020
bild på var rulltrapporna skall vara på i Finnos metro station de håller på att bygga
Bildtext En stor del av Helsingfors tekniska infrastruktur finns underjorden. Bilden är från Finnos halvfärdiga metrostation i Esbo.
Bild: yle/Vincent

En tunnel som rymmer biltrafik och vattenledningar från Fiskehamnen till Östersundom, Helsingfors tredje vattenreningsverk och ett nytt sjukhuscampus. Allt det rymmer Helsingfors nya underjordiska generalplan. Underjordiska promenadstråk och affärsgator hör också till framtidens Helsingfors.

En lång lila rand sträcker sig ända från Fiskehamnen till Östersundom. Framför mig har jag utkastet till Helsingfors underjordiska generalplan 2021, som ska behandlas i stadsmiljönämnden på tisdag.

- Det är en en servicetunnel för bland annat vatten och energi. Man ska kunna röra sig i den med bil, säger Eija Kivilaakso, enhetschef vid Helsingfors stadsmiljösektor.

Mitt under Helsingfors centrum finns också en streckad linje med flera större svarta rektanglar.

Det är "Tölömetron" - en riktgivande reservation för spårtrafik under centrala Helsingfors. Rektanglarna är stationer.

- Den är en av våra äldsta reservationer. Den går från Tölö till Kampen, ända ut till Högholmen via Skatudden, säger Kivilaakso.

Projektet har inte alls planlagts.

- Det har inte hörts något om det på en stund. Bland annat har det pratats om man borde bygga en spårvagnslinje där i stället för en metrolinje.

Artikeln fortsätter efter kartorna.

Här kan du se ett axplock av intressanta reservationer

Existerande underjordiska utrymmen syns inte på kartorna.

Om du vill se var annanstans det finns reservationer och var det redan finns utrymmen kan du bekanta dig med generalplansutkastet.

Grafik över reservationer i Helsingfors underjordiska generalplan 2020.
Bildtext Ett urval reservationer under Helsingfors centrum.
Bild: Google Maps, Yle/ Lukas Rusk
Grafik över reservationer i Helsingfors underjordiska generalplan 2020.
Bildtext Ett urval reservationer under östra Helsingfors.
Bild: Google Maps, Yle/ Lukas Rusk

Ingen annan har en underjordisk generalplan

Om du är en tunnelnörd såsom undertecknad kanske du redan vet det här - men Helsingfors har sedan 2011 varit den enda staden i världen med en underjordisk generalplan.

- Helsingfors tekniska service finns till stor del under markytan, säger Kivilaakso.

Den första planen från 2011 kom till då det behövdes en juridisk lathund för vad som ska byggas under jorden.

- I något skede började många olika projekt tävla om samma berggrund. Vi kunde inte välja mellan dem på basis av de reservationskartor vi hade, så vi beslöt oss för att skapa en generalplan, för att få en juridisk grund för det hela, säger Kivilaakso.

Helens servicetunnel för fjärrkyla.
Bildtext Så här ser servicetunnlarna under Helsingfors ut. Den här finns under Katri Valas park.
Bild: Yle/Petter West

Nästa vår ska Helsingfors andra underjordiska generalplan tas i bruk.

Då man jämför utkastet för den nya planen med planen från 2011 är det fler reservationer som fallit bort än som har lagts till.

- Redan i den senaste generalplanen, den ovanjordiska alltså, så tog vi bort flera urgamla reservationer. Vi har också tagit bort många små projekt, som vi identifierat att inte är på generalplansnivå och som är rätt okontroversiella.

De tomma områdena i generalplanen kan fortfarande fyllas av underjordiska utrymmen på detaljplanenivå.

Tunnelnät från Helsingfors centrum till Borgå

Invid Nordenskiöldsgatan, kring Tölö tull, finns två stora nya reservationer.

- Den ena är förstås Helsinki Garden. Där ska finnas sporthallar och parkeringsplatser under marken. Man kan också se att en tunnel ska gå från Fartvägen till parkeringsgrottan, säger Kivilaakso.

Reservationen på gatans norra sida är för ett nytt sjukhuscampus, som ska byggas kring Dals sjukhus.

- Sjukhusets underhållstjänster ska finnas under jorden. Utrymmena ska kopplas till de stora grottorna under Mejlans sjukhusområde genom en tunnel, säger Kivilaakso.

Under Gräsviken och Busholmen finns också en tunnelreservation som fortsätter ut i havet.

- Helen vill leda in havsvatten i kraftverket på Sundholmen för att producera värme, om jag förstått rätt, säger Kivilaakso.

Flygbild på havet mellan Sundholmen och Drumsö i Helsingfors. Det ser ut att vara en sommardag.
Bildtext En ny tunnel ska ta in vatten i Sundholmens kraftverk. Tunneln ska leda ut i havet söder om Busholmen.
Bild: Yle/ Vesa Marttinen

I den nya generalplanen finns Östersundom med. Reservationerna där är ändå lite mer osäkra, på grund av att Östersundom saknar en stark generalplan ovan jorden.

- Men där finns en reservation för Östersundoms vattenreningsverk och två riktgivande reservationer - en för en servicetunnel, och en för en energitunnel, bägge till Sköldvik, säger Kivilaakso.

Vem vill dröja kvar i en grotta? Uppenbarligen många

Ett nytt tema i planen är promenadstråk samt offentliga och kommersiella tjänster under jorden.

- Vi funderar hurdana underjordiska utrymmen där människor rör sig och jobbar ska vara - hur ska vi göra för att de inte ska vara skrämmande, utan trivsamma och säkra? säger Kivilaakso.

Staden har identifierat nio ställen där de speciellt kommer att fundera på de underjordiska offentliga och kommersiella tjänsterna i framtiden.

Ingången till Helsingfors universitets metrostation.
Bildtext En av punkterna där tjänsterna under jorden kommer att utvecklas är vid Helsingfors universitets metrostation.
Bild: Yle/Fanny Fröman

I praktiken handlar det om hur det är att promenera i utrymmena, hur butiker klarar sig där och hur bra de är kopplade till den underjordiska kollektivtrafiken.

- Ställena är så gott som alla nära någon station.

Kivilaakso berättar att de undersökt om människor vill dröja kvar i offentliga underjordiska utrymmen.

- Vi placerade ut bänkar och följde med hur folk använde sig av dem. Resultaten var väldigt positiva.

Diskussion om artikeln