Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Det blir knappast beslut om stöd till restaurangerna i dag – regeringen oenig om stödets storlek

Från 2020
Lintilä utanför Ständerhuset i slips och svart ytterrock.
Bildtext Näringsminister Mika Lintilä ansvarar för stöden från Business Finland.
Bild: Lehtikuva

Regeringen sitter fortfarande samlad i Ständerhuset för att fatta beslut om företagsstöd till företag som lider på grund av coronaepidemin. Modellen för stödet bör vara rättvis och nå dem som behöver det mest - det verkar alla vara eniga om.

Enligt uppgifter som Yle har får ta del av kommer de stöd som redan getts inte att återkrävas. En del av de stöd som Business Finland har gett har väckt polemik, eftersom alla inte gått till företag som drabbats särskilt hårt av krisen.

Näringsminister Mika Lintilä (C), som ansvarar för Business Finland, har medgett att stöden bättre borde nå de företag som lider av kassakris på grund av coronan.

Vidare funderar regeringen på om företagen kunde få tillbaka den mervärdesskatt de betalat under börjar av året. En eventuell moms-återbetalning skulle betraktas som ett lån till företagen, som senare skulle avbetalas.

Det torde vara möjligt för regeringen att nå samförstånd om både momsen och om att ändra kriterierna för företagsstöden. Däremot verkar det inom regeringen finnas oenighet om stöden för restaurangerna, som ju tvingats stänga på grund av coronan.

Knappast enighet om restaurangerna

Enligt ett förslag som Arbets- och näringsministeriet arbetat fram skulle restaurangerna ersättas med 150 miljoner euro totalt. Stödet skulle betalas i två omgångar.

Finansministeriet med centerministern Katri Kulmuni i ledningen tycker enligt uppgifter i medierna att summan är alldeles för stor. Stödet skulle vara orättvist med tanke på andra branscher, heter det.

Ett beslut i fråga om restaurangerna är inte att vänta i dag.

Professor Vesa Vihriälä, som leder en ekonomisk expertgrupp, har för regeringen föreslagit att företag som lider av coronakrisen skulle få direkt stöd för sina fasta kostnader som löper oavsett och för personalkostnader. Inte heller om den modellen väntas några beslut under den presskonferens som eventuellt går av stapeln i kväll.

Ministrarna var förtegna då förhandlingarna skulle inledas på eftermiddagen. Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) skulle vid mötet lägga fram ett förslag om hur företag i restaurangbranschen ska stödas.

Näringsminister Mika Lintilä (C) var likaså kortfattad. Vi drar upp riktlinjerna nu, sa han.

Avsikten med regeringens förhandlingar är att trygga att understöden verkligen går till företag som behöver dem.

Cirka 80 000 företag har ansökt om stöd i nuläget.

Vi följer regeringens eventuella presskonferens både i text och i bild senare i kväll. Ifall det blir en presskonferens är ännu öppet, och således är tidpunkten för den fortfarande oklar.

Diskussion om artikeln