Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tyskland dras med svår torka – på väg mot en tredje mycket torr sommar i följd?

Från 2020
En hög döda träd vid en tysk skogsväg
Bildtext Man jobbar fortfarande med att få bort träd som dött av uttorkning.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Samtidigt som det tyska jordbruket kämpar med en brist på utländska säsongsarbetare på grund av coronaviruset dras man också med en ihållande torka. Som det nu ser ut är Tyskland på väg mot en tredje exceptionellt torr sommar.

Det börjar igen bli kruttorrt i de tyska skogarna och på åkrarna. På många håll har det knappt regnat alls under hela april.

I synnerhet gäller det här för de södra och östra delarna av landet. I många av de här regionerna dras man dessutom fortfarande med sviterna av de senaste årens torka.

– I april har vi hittills mätt bara omkring tio procent av den normala regnmängden för månaden, säger Tobias Fuchs från det tyska meteorologiska institutet till rundradiobolaget ARD.

Redan ifjol somras och höstas kom det till en utbredd skogsdöd på grund av torkan. Synnerligen utsatta var också då de östra delarna av landet.

Man jämförde till och med situationen med den på 1980-talet, då sura regn dödade stora mängder skog i Tyskland.

En död gran vars bark faller av
Bildtext I synnerhet granarna har lidit massivt under de senaste åren
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

– De senaste årens torka förändrar våra skogar i snabb takt och många frågar sig hur det ska gå vidare. Så gott som alla trädslag har redan problem med torkan, konstaterade Manfred Grossman, chef för nationalparken Hainich i en intervju för svenska Yle i september.

Blockering bakom torkan

På många håll klagar jordbrukarna nu över att hårda vindar ytterligare har förvärrat avdunstningen och man hoppas på rikliga regn under de kommande veckorna.

Den enda trösten i det här läget är att vintern, åtminstone på vissa håll, var relativt blöt och att det än så länge i marken finns en del reserver som växterna kan ty sig till.

Granbarkborrar har borrat hål i ett träd
Bildtext Barkborrar angriper de döda träden
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Att det inte har kommit några regn på sista tiden hänger ihop med ett strömningsfenomen som kallas för omegablockering.

Ovanför Centraleuropa ligger ett stabilt högtrycksområde, som hålls på plats av lågtrycksområden i öst och väst.

Liknande blockeringar låg åtminstone delvis bakom de mycket heta och torra somrarna 2018 och 2019.