Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Folkhälsan slår larm om ministeriets förslag till beslut om skyddsutrustning

Från 2020
Uppdaterad 28.04.2020 16:31.
Folkhälsans huvudbyggnad i Helsingfors.
Bildtext Bolaget Folkhälsan Välfärd har hand om Samfundet Folkhälsans serviceproduktion.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Folkhälsan Välfärds vd Gun Eklund uttrycker sin oro över att Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för vilken skyddsutrustning som ska användas på till exempel äldreboenden är i färd med att bli urvattnade.

Social- och hälsovårdsministeriet ska fatta beslut om skyddsutrustning som ska användas för att hindra att covid-19 sprids på vårdenheter för dygnet runt-boenden.

Beslutet ska ersätta de tidigare anvisningarna och blir därmed mer bindande till sin karaktär.

Folkhälsan Välfärds vd Gun Eklund tycker i sig att det är en bra sak att ändra anvisningarna till ett mer bindande beslut, men är oroad för vilka konsekvenser beslutet kan medföra.

- Det som bekymrar oss är att beslutet endast omfattar hälften av de utrustningskrav som nämns i det tidigare regelverket.

Hon upplever att beslutet blir missvisande och medför en uppenbar risk för att tillräcklig skyddsutrustning inte kommer att användas på alla vårdenheter.

Om beslutet fattas som sådant kommer det att kunna tolkas som om ministeriets krav inte direkt innefattar de tillämpningsdirektiv som Institutet för hälsa och välfärd, THL, utfärdat.

Mindre strikta krav

I beslutsförslaget står det nu att man i arbetet med klienter som insjuknat eller som uppvisar symptom ska använda kirurgiskt näs- och munskydd och skyddshandskar.

I länken till THL:s tillämpningsdirektiv som funnits i tidigare anvisningar sägs däremot att skyddsglasögon eller visir samt skyddsdräkt också ska användas.

Gun Eklund är vd för Folkhälsan Syd Ab
Bildtext Gun Eklund
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Nu saknas länken till THL:s direktiv i texten och det här är inte endast en teknisk detalj, säger Eklund.

- Nu finns inte längre länken med utan THL hänvisas endast till som källa och som vi uppfattar det är det inte samma sak då.

Svårt att få tag på skyddsrockar

I sitt utlåtande till ministeriet säger Folkhälsan Välfärd att om avsikten är att minska på den skyddsutrustning som används så motsätter de sig detta kraftigt eftersom det skulle leda till utbredd kontamination.

I det praktiska arbetet är det ytterst viktigt att använda adekvat skyddsutrustning, betonar Eklund.

- I basvården har man ju en väldigt nära kontakt med klienterna när man vänder och lyfter dem. Är man inte klädd i en skyddsrock så kontamineras kläderna vilket innebär att man kan sprida smittan.

Skyddsrockar hör till den utrustning som det varit svårast att få tag på.

I en medlemsenkät utförd av vårdfacket Tehy uppgav 72 procent av alla som svarade att det finns brister i skyddsutrustningskapaciteten.

Ministeriet har inte som avsikt att mildra bestämmelserna

Satu Karppanen som är ansvarig tjänsteman på ministeriet säger att anvisningarna är samma som tidigare.

- Det finns nog ingen avsikt att mildra på anvisningarna, oberoende om där finns en länk eller ej.

Karppanen tror att oklarheterna har att göra med att anvisningarna har ändrat i och med att situationen ändrat och det gör att det kan bli svårt att överblicka helheten.

Karppanen säger också att man i fall av coronasmitta ska man följa THL:s specifika corona-anvisningar.

Social- och hälsovårdsministeriet har inte nåtts för en kommentar. (Meningen tillagd 28.4.2020 kl 10.44)

Social- och hälsovårdsministeriets kommentarer har lagts till 28.4.2020 kl 16.15.

Diskussion om artikeln