Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Oönskade graviditeter och otrygga aborter ökar - preventivmedel mycket viktiga för de sårbaraste i kristider

Från 2020
Klinik i Sanaa, Jemen 9.9.2019
Bildtext Klinik i Sanaa, Jemen 9.9.2019.

Då samhället inte fungerar normalt finns det en rad utsatta grupper som är extra sårbara. En grupp som inte är så synlig är de kvinnor som i pandemiläget tvingas kämpa hårt för att få tillgång till preventivmedel.

Coronakrisen kan leda till att miljontals kvinnor och flickor nekas tillgång till preventivmedel, rådgivning och service - och därmed till stora mängder oönskade graviditeter och otrygga aborter.

Ebolaepidemin gav lärdomar

De som jobbade på kliniker som var verksamma under ebolaepidemin i Sierra Leone år 2014 fick erfarenhet av hur viktigt det är med preventivmedelsservice.

I Sierra Leone ledde stängda kliniker och minskad preventivvårdsservice till 3 600-4 900 indirekta dödsfall som kunde kopplas till förlossningar, förtida förlossningar och dödfödda barn under perioden 2014-2015 - i jämförelse med 4 000 döda i själva sjukdomen ebola under hela epidemin.

Många var rädda för att söka sig till sjukhus eller offentliga inrättningar. Ebolakrisen uppges bland annat ha lett till en skarp uppgång i antalet tonårsgraviditeter.

Graviditet, malaria och covid-19 - en kombination som ger extrem sårbarhet

Ett stort problem för gravida kvinnor finns i områden där malaria grasserar, framför allt nu då bekämpningsåtgärderna mot malariaspridande myggor har minskat i och med att samhällen stängs ned under coronakrisen.

Kvinnors immunsystem är nedsatt och förändrat under graviditeten vilket innebär att de löper risk att insjukna i malaria - och nu ytterligare i covid-19. Sjukdomarna kan dessutom diagnosticeras fel eftersom vardera sjukdomen kan ha liknande symptom.

Richard Allen, som leder The Mentor Initiative, en humanitär organisation för bekämpning av tropiska sjukdomar, påpekar att de länder som redan nu bär den tyngsta malariabördan - främst länder i Afrika - nu också belastas av covid-19, vid sidan av undernäring, konflikter och tvångsförflyttningar.

Hälsovårdspersonal behövs nu för covid-19-patienter

Många kliniker håller i dag stängt eller upprätthåller en strikt avskalad service eftersom personal behövs på de avdelningar där covid-19-patienter vårdas. Att också hälsovårdare och läkare har insjuknat eller måste isoleras påverkar naturligtvis också läget.

Kondomförsäljning i Peking. Global kondombrist råder under covid-19-pandemin.
Bildtext Global kondombrist råder på grund av coronakrisen. Peking, Kina.
Bild: AFP / Lehtikuva

Enligt en brittisk studie som utfördes efter det att covid-19 bröt ut har 86 procent av klinikerna inte kunnat erbjuda effektiva preventivmedel på lång sikt för kvinnor; implantat, spiraler och injektioner, rapporterar The Independent.

Många säger att de har mera sex nu då de har mera tid för det, men samtidigt ökar frustrationen i takt med rädslan för oönskad graviditet,
speciellt då den ekonomiska osäkerheten är stor; det är oklart om jobbet finns kvar och oklart om räkningarna kan betalas. Att inte få preventivmedel ökar pressen.

De preventiva metoder som många kvinnor använder sig av är ofta beroende av regelbundenhet och kontroller som inte ska avbrytas.

- Ju längre nedstängningen av samhällen fortsätter desto värre blir situationen för kvinnors sexuella hälsa. Och antalet aborter ökar, säger Peter Greenhouse, talesman för BASHH, en brittisk organisation för sexuell hälsa och hiv (British Association for Sexual Health and HIV) till The Independent.

Gravid kvinna på Sri Lanka
Bildtext Alla graviditeter är inte önskade
Bild: AFP / Lehtikuva

Abort eller inte?

Också frågan om abort har blivit aktuell runt om i världen under coronakrisen. På vissa håll frågar man sig huruvida aborter ska prioriteras då sjukvården har fullt upp med att vårda covid-19-patienter.

I regioner där tillgången på abort minskat måste ändå en del ofrivilligt gravida ges en möjlighet att utföra en säker abort .

Världshälsoorganisationen WHO har bett omvärlden att under den pågående pandemin inte tappa fokus på andra hälsoproblem i världen.

Att avbryta förebyggande åtgärder som har vidtagits mot till exempel malaria och malariavården vore mycket ödesdigert och skulle öka antalet dödsfall katastrofalt mycket, poängterar WHO.

Coronakrisen befaras få mycket negativa konsekvenser för kvinnors och flickors rättigheter och hälsa

Coronakrisen befaras få mycket negativa konsekvenser för kvinnors och flickors rättigheter och hälsa, bedömer FN:s befolkningsfond UNFPA (United Nations Population Fond).

UNFPA säger i en rapport att en över sex månader lång avstängning kan leda till att 47 miljoner kvinnor i länder med stor andel låg- och medelinkomsttagare inte får tillgång till moderna preventivmetoder.
Det här befaras leda till uppskattningsvis 7 miljoner oönskade graviditeter.

En sex månader lång nedstängning av samhällen befaras dessutom leda till ytterligare 31 miljoner fall av könsbaserat våld.

Pandemin riskerar också att orsaka betydande förseningar i de program som går ut på att få slut på könsstympning av kvinnor och barnäktenskap. Denna negativa utveckling leder till svåra följder för kvinnor och flickor.

FN-organisationen UNFPA pekar på vikten av preventivmedel och sexuell hälsa

I UNFPA:s rapport den 23 mars 2020 är huvudbudskapet följande:

  • Kvinnor och flickor är sårbara och riskerar att utsättas oproportionerligt mycket för pandemins följder

  • Tillgången på moderna kort- och långvariga preventivmedel, information, rådgivning och service sparar liv

  • Därför måste den här typens service vara tillgänglig och åtkomlig under covid-19-pandemin

  • Stängda gränser och restriktioner i varuleveranser inverkar negativt på distributionen av preventivmedel och andra livsviktiga läkemedel. Det här kan få livshotande följder och motarbeta tidigare insatser

  • Därför måste koordinering och konsultering underlättas bland annat via offentliga och privata initiativ gällande till exempel sanitära tillbehör, medicinsk utrustning och mänskliga resurse.

UNFPA är inriktat på sexuell och reproduktiv hälsa, och arbetar bland annat för att

  • säkerställa allas tillgång till familjeplanering

  • eliminera all mödradödlighet som går att förebygga

  • eliminera könsbaserat våld och skadliga traditioner som barnäktenskap och kvinnlig könsstympning

Källor: Reuters, The Independent, The Guardian,UNFPA

Diskussion om artikeln