Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Biblioteksfunktionär Calle Lindroos från Sibbo jobbar med företagstjänster i stället - många kommunalt anställda har nu helt nya arbetsuppgifter

Från 2020
En man som sitter vid ett bord utomhus.
Bildtext Tills coronakrisen är över jobbar Calle Lindroos i alla fall delvis på Sibbo kommuns företagstjänster.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Coronakrisen har vänt ut och in på en stor del av arbetsmarknaden. Behovet av vissa typer av jobb är stort medan andra har tappat i betydelse. Den kommunala sektorn är inget undantag.

Sammanlagt 38 personer vid Sibbo kommun har i skrivande stund omplacerats eller frigjorts från sina jobb till följd av coronakrisen. Snart utökas den skaran dessutom med fyra personer till.

Utöver det jobbar några tiotal också delvis med andra arbetsuppgifter än tidigare.

I Lovisa har tio anställda flyttat över från småbarnspedagogiken för att jobba inom vården och äldreomsorgen. Yle Östnyland har träffat två personer som nu har helt nya arbetsuppgifter.

Biblioteken stängde men nya dörrar öppnades

En av dem som delvis nu jobbar med nya arbetsuppgifter är Söderkullabon Calle Lindroos.

Från och med den 27 april jobbar han halva arbetstiden som biblioteksfunktionär och den andra halvan som informationsbehandlare.

I tre veckor innan det fick han dessutom helt och hållet lämna de gamla arbetsuppgifterna som biblioteksfunktionär och axla rollen som informationsbehandlare.

- Coronakrisen stängde biblioteken och återlämningsluckorna samt avbröt den traditionella kundbetjäningen, berättar Lindroos.

I stället har personalen på Söderkulla bibliotek betjänat kunder på distans, bland annat genom att marknadsföra bibliotekets e-tjänster, e-böcker, e-tidningar och musik per telefon.

Söderkulla bibliotek
Bildtext Söderkulla bibliotek är stängt på grund av coronasituationen.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Från bibliotekstjänster till företagstjänster

Samtidigt som behovet av bibliotekstjänster minskade uppstod det behov av andra kommunala tjänster, däribland informationsbehandling som Lindroos nu har jobbat med.

Informationen han behandlar är stödansökningar som kommer från egenföretagare.

- Det var för ungefär tre veckor sedan som min chef frågade ifall jag är intresserad av att tillfälligt jobba på utvecklings- och planeringscentralens företagstjänster.

Jobbet går ut på att gå igenom ansökningarna, granska att de är okej och skicka dem vidare för ekonomisk kontroll.

- Jag blev intresserad och sa att jag absolut vill prova på det. Jag tänkte också att jag på det här sättet kan hjälpa till i coronakrisen.

Jag blev intresserad och sa att jag absolut vill prova på det. Jag tänkte också att jag på det här sättet kan hjälpa till i coronakrisen

― Calle Lindroos

Noggrannheten kom väl till pass

Det var heller ingen slump att just bibliotekspersonal anställdes på företagstjänsterna.

- Min chef letade efter någon som är noggrann och rentav lite pedant och tänkte därför genast på oss. Jag var en av de första hon frågade och tackade ja.

Och visst har Lindroos klarat av de nya arbetsuppgifterna.

- Jag är nog tillräckligt pedant för dem, säger han leende.

Jobbet har också känts bra.

- Det har gett omväxling. Jag fått jobba med nya kolleger och vara i direktkontakt med företagare.

Hur länge Lindroos kommer fortsätta jobba så här är däremot rätt så ovisst.

- Ökar mängden ansökningar från företagare jobbar jag heltid med företagstjänster. Annars jobbar jag halva tiden med dem och återgår till mina gamla arbetsuppgifter när coronakrisen är över.

Ingång till äldreboende.
Bildtext På Rosenkulla i Liljendal finns det plats för fjorton äldre med minnessjukdom samt fem intervallplatser.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Från barnskötare till vårdare

Utanför Rosenkulla serviceboende i Liljendal står barnskötaren Martina Simosas med ett ansiktsskydd halvt nerdraget.

Hon har bytt arbetet med småbarnen på Ruukin päiväkoti i Strömfors mot att jobba på stadens serviceboendet för minnessjuka personer.

- Tidigare jobbade jag med livets början och det här är då livets slutskede som jag jobbar med nu så det är annorlunda men jag trivs väldigt bra, säger hon.

En annan skillnad upplever Martina Simosas också.

- Tempot här är ett helt annat. När man jobbar med ett- till treåringar ska man helst vara ett om inte två steg före. Här är tempot så mycket långsammare.

Inom småbarnspedagogiken i Lovisa har tio personer frivilligt sökt andra arbetsuppgifter, främst inom vården.

Fint att prova på något nytt

- När undantagstillståndet började och våra barnmängder på daghemmet minskade rätt så radikalt så sa jag åt min förman att jag är frivillig om det behövs insatser någon annanstans, säger Martina Simosas.

Hennes första nya jobb blev att ringa runt till Lovisabor som är över 70 och som bor hemma för att höra efter hur de klarar sig. Sedan blev det Rosenkulla.

- Jag är tacksam över att jag har fått komma och prova på något annat. Närvårdarutbildningen möjliggör det att man kan hoppa in och hjälpa till på olika ställen.

Diskussion om artikeln