Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Servicecentrum i Pojo och social- och hälsovårdscentral i Ekenäs - stora förändringar planeras i Raseborg

Från 2020
Uppdaterad 29.04.2020 07:55.
Pojo hvc-byggnad, låg träbyggnad, invaparkeringsplats.
Bildtext Tanken är att den nuvarande hälsovårsdscentralen i Pojo rivs och ersätts med en ny byggnad på samma tomt.
Bild: Yle / Pia Santonen

Det finns nu konkreta förslag för var social- och hälsovårdens service i Raseborg kunde finnas i framtiden. En förändring behövs eftersom det ser ut som att invånarna blir allt färre och äldre.

Befolkningen blir äldre och det föds framöver färre barn. En rapport från konsultföretaget MDI, som sysslar med områdesutveckling, visar en drastisk nedgång i antalet invånare i Raseborg, Hangö och Ingå.

Prognoser visar olika

Prognosen visar på att det sammanlagda invånarantalet i dessa tre kommuner kommer att minska med en fjärdedel från år 2018 till år 2040. Det betyder 11 000 färre invånare.

En prognos från Nylands förbund förutspår en aningen lägre minskning av antal invånare, medan Statistikcentralens prognos från 2015 visar på bara en liten minskning av invånarantalet.

Staden har haft verkstäder och möten

Raseborgs stad ska nu dra slutsater av servicenätutredningarna och av de behov som staden har att utvecklas. Konsultbolaget Tilakonsultit har nu kommit med en andra rapport.

Servicenätsarbetet har letts av en styrgrupp med ledande tjänstemän och stadsdirektör Ragnar Lundqvist som ordförande. Konsulterna har också diskuterat med berörda tjänstemän i staden och 13 möten och verkstäder har hållits.

Nu kommer social- och hälsovårdsnämnden med en lång lista på var olika verksamheter kunde finnas i framtiden. Saken ska vidare till både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige så det är i det här skedet frågan om förslag, inte beslut.

Åtgärderna är indelade i två skeden. Det gäller också att komma ihåg att det hela kan förändras, beroende på hur verksamheten vid Raseborgs sjukhus ser ut i framtiden och beroende på vad den eventuella vårdreformen kommer att betyda. Den verksamhet som inte finns med i förslaget föreslås fortsätta som tidigare.

Förslaget ser ut så här:

Skede 1 (2020-2022)

1. Barn- och familjearbetet i Ekenäsområdet flyttar tillsammans in i stenbyggnaden vid Raseborgsvägen 5, som saneras för omkring 1 miljon euro.

2. Rehabiliterande dagverksamhet ordnas för äldre i Ekenäs och Pojo. Dagverksamheten i Karis flyttar alltså till Lyckebo i Pojo.

3. Vård i hemmet i Karisområdet flyttar till de så kallade läkarbostäderna, en fastighet som staden äger invid hälsostationen i Karis.

4. Vård i hemmet i Pojoområdet flyttar till Lyckebo eller hyresbostäder invid Lyckebo.

5. Resurserat serviceboende i Lyckebo flyttar för sin del till Sophiehemmet.

6. Mariahemmet i Pojo ändras till resurserat serviceboende, alltså för klienter med stort vårdbehov.

7. Sophiehemmet i Pojo ändras från hyresbostäder till resurserat serviceboende.

8. Som hyresbostäder använder staden sina egna bostäder. Flera möjligheter finns både i Pojo och i Karis.

Skede 2 (2022-2025)

9. Vuxensocialarbete, service för personer med funktionsnedsättning och invandrarbyrån flyttas till en gemensam social- och hälsovårdscentral, som staden kallar sotecentral.

10. Missbrukarvården ska också finnas i sotecentralen.

11. Vårdavdelningen, eller bädden, flyttar till Raseborgs sjukhus, om möjligt. Det här skulle frigöra mer plats för sotecentralen.

12. Ekenäs dagverksamhet för äldre flyttar till planerade nya fastigheter vid Liljedahlsgatan, där det ska finnas hinderfria bostäder och resurserat äldreboende som ska vara klara sommaren 2024.

13. Vård i hemmet i Ekenäs flyttar likaså till Liljedahlsgatan.

Servicecentrum i Svartå och Pojo

Dessutom föreslås servicecentrum med många funktioner som skolorna, daghemmen och vården ska samsas om.

I det första skedet gäller det Svartå. Där har staden redan beslutat att Svartå skola och Mustion koulu ersätts med ett nybygge för kommunal service. I Svartå ska alltså den förebyggande hälsovården finnas i servicecentrum.

I det andra skedet skulle Pojo få ett servicecentrum med bland annat skolor, daghem, förebyggande hälsovård, tandvård och kanske också dagverksamhet och vård i hemmet.

Tanken är att den nuvarande hälsostationsfastigheten i Pojo rivs och ersätts med en ny byggnad på samma tomt.

Artikeln bygger på uppgifter i föredragningslistan till social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg i april 2020.

Diskussion om artikeln