Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Priset för ett kvartersrally är 100 euro – den nya trafiklagen förbjuder onödig och störande körning i hela Finland

Från 2020
Ungdomar står med mopeder och fyrhjulingar på en parkering i kvällsljus.
Bildtext Onödigt körande kan leda till böter. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.
Bild: Merja Siirilä / Yle

Nöjeskörning är enligt lagen onödig körning. Att bränna gummi och låta bilstereon ryta ut musik är störande körning. I juni kommer en ny lag som tar tag i det här.

Bilar, motorcyklar, mopeder, mopedbilar och traktorer är kanske inte uppfunna för vårt nöjes skull – men ofta används fordonen ändå i just det syftet.

Vägtrafiklagen ser på motorfordon som verktyg för att transportera folk eller för arbete. Allt övrigt körande är enligt lagen mer eller mindre onödigt.

Paragraf 54 i den nya trafiklagen konstaterar helt kort att ”Onödig och störande körning med fordon är förbjuden”.

Den korta paragrafen innehåller inte många ord men desto större betydelse.

Det som kännetecknar sådan körning är att man inte är på väg någonstans, man fördriver snarare tid genom att sakta köra runt på samma gator

― Överkommissarie Tuomo Katajisto

Den mest konkreta förändringen från den nuvarande lagen är att onödig och störande körning hittills bara har varit förbjuden i tätorter. Från och med juni gäller förbudet i hela landet.

För polisen innebär det här att de på ett nytt sätt måste bedöma när körande räknas som onödigt, planlöst eller störande på grund av oljud eller avgas.

Överkommissarie Tuomo Katajisto, som ansvarar för utbildningen i den nya trafiklagen vid polisyrkeshögskolan, tycker att uttrycket ”onödig och störande körning” är för vagt.

– Det som kännetecknar sådan körning är att man inte är på väg någonstans, man fördriver snarare tid genom att sakta köra runt på samma gator.

Katajisto berättar att polisen till exempel kan hålla koll på den här så kallade kvartersrallyn genom att följa med hur många gånger samma bil kör förbi någon av polisernas övervakningspunkter under en kväll.

Om en bil kört förbi tillräckligt många gånger anses det fylla kriterierna för onödigt körande. I typiska fall är det magiska antalet tre.

– Grundlagen tryggar rörelsefriheten men samtidigt är också medborgarnas hemfrid skyddad i lagen.

Polisen får fungera som domare

Såväl den nya som den gamla trafiklagen förhåller sig relativt välvilligt till störande körning.

I till exempel Tyskland kan gasande bilister stoppas så att polisen med en decibelmätare kan mäta hur högt ljud som kommer från avgasröret. Om ljudet överskrider decibelgränsen som fastställs i registreringsbeviset är det slut på körandet.

En polis lossar en registerskylt från en moped.
Bildtext På varma sommarnätter får polisen många samtal om högljudda fordon.
Bild: Toni Pitkänen / Yle

I Finland är bedömningen mera subjektiv. Det är polisen som måste bedöma hur störande körandet eller musikspelandet är. När en medborgare ringer och klagar är polisens uppgift i första hand att komma till platsen och fungera som domare.

– Ofta har folk gjort ändringar i motorns ljuddämpare och startljuden har gjorts sportigare. Å andra sidan kan repetitiv körning utan några värre effekter räcka för att ljudet ska upplevas som störande i ett annars lugnt kvarter, konstaterar Katajisto.

Med elmotor kan man utnyttja kryphål

Polisstyrelsens polisinspektör Konsta Arvelin påminner om att syftet med den nya vägtrafiklagen också är att ta hand om miljön, i enlighet med grundlagens 20:e paragraf.

Polisen kommer att beakta onödiga avgaser och oljud när de bedömer vad som är onödig körning.

Att sladda med en fyrhjuling eller göra konster med mopeden kan leda till dagsböter

― Polisinspektör Konsta Arvelin

Allt kan förstås inte förbjudas och alla trafikutsläpp råder man inte bot på. Det återstår att se hur polisen kommer att förhålla sig till nöjesåkning med elfordon som inte låter så mycket.

Polisinspektör Arvelin tror att hybrid- och elbilsförare med rätta kan försvara sig med att hen varken för oljud eller förorenar med sitt körande.

– Till hybrid- och elbilsförarnas glädje kommer det en lagändring rörande tomgång senare i år. Den behandlas för tillfället i riksdagen. Enligt den här ändringen berör bestämmelserna om tomgång, alltså reglerna om två och fyra minuter, inte den typen av fordon.

Är kvartersrally med elsparkcykel lagligt?

Polisen kan i lindrigare fall dela ut anmärkningar till personer som bryter mot reglerna om onödig och störande körning. Men i allmänhet blir följden en bot på 100 euro.

En högljudd accelerering vid ett trafikljus kan alltså bli en dyr affär även om den sker på vägen till jobbet.

Den som gör sig skyldig till onödigt och störande körande gör sig ofta också skyldiga till andra olagligheter.

– Att sladda med en fyrhjuling eller göra konster med mopeden kan leda till dagsböter. Ofta utfärdar polisen tillfälligt körförbud för sådana handlingar, säger Arvelin.

automiitti Vaasassa
Bildtext Bilmöten har sysselsatt polisen i Österbotten de senaste veckorna.
Bild: Merja Siirilä / Yle

Han lyfter också fram att olika moped- och bilmöten kan räknas som allmänna evenemang och lyder då under möteslagen.

– Om man då inte uppfyller skyldigheterna gällande arrangemang och säkerhet kan det hända att man bryter mot möteslagen.

Enligt Arvelin gäller reglerna om onödigt körande alla typer av fordon. Han säger ändå att det sällan är cyklister som åker fast, även om det inte är omöjligt.

– Lätta elfordon kan däremot anses användas i onödan om föraren inte har något tydligt mål. Här handlar det dessutom om en central trafiksäkerhetsfråga eftersom användning av fordon alltid hör ihop med tryggheten i hela trafikmiljön överlag. De svagaste parterna, alltså fotgängarna, måste tas i beaktande.

Den här artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Korttelirallin hinnaksi 100 euroa – uusi tieliikennelaki kieltää tarpeettoman ja metelöivän ajon koko Suomessa skriven av Marcus Ziemann.

Diskussion om artikeln