Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statlig corona-app väntas bli klar på sommaren – insjuknade ska anonymt kunna meddela personer de kan ha smittat

Från 2020
En kvinna använder sin mobiltelefon på stan.
Bildtext En frivillig mobilapp kan hjälpa till med att bryta smittkedjorna.
Bild: Mostphotos

Staten planerar en mobilapp som man frivilligt får ladda ned. Den ska hjälpa till med att spåra smittkedjor och med att få bukt med coronaviruset i Finland.

Du ska så småningom kunna ladda ned en särskild app till exempel till din mobiltelefon. Den följer trådlöst med, med hjälp av bluetooth-teknik, vilka andra apparater som befinner sig närmare än två meter från din apparat i mer än 15 minuter.

En testversion av en möjlig corona-app börjar användas i maj i Vasa sjukvårdsdistrikt, men inte med riktiga sjukvårdsuppgifter.

– Då en annan användare kommer i närheten av personen så sparas en viss identifieringskod som är helt anonym, berättar Sampo Pasanen som är företaget Reaktors landschef i Finland – ett av de företag som utvecklar testappen.

Porträtt på Sampo Pasanen.
Bildtext Sampo Pasanen på Reaktor.
Bild: Reaktor

Det gör det möjligt att insjuknade via appen låter personer de har varit i närheten av få veta det, förutsatt att de också använder samma app. Det här sker utan att man avslöjar vem man är.

Appen i Vasa har inte i det här skedet någon koppling till den nationella app som planeras men det lokala testet kan ge nyttiga erfarenheter.

Det går inte så snabbt som många tror

Regeringen har talat om en corona-app redan i några veckor och i offentligheten har många fått den uppfattningen att den nationella appen skulle vara klar i maj månad.

Men Minna Saario som jobbar med digitaliseringsfrågor på Social- och hälsovårdsministeriet och leder planeringsarbetet med appen berättar att det inte går så snabbt.

– Det finns ingen färdig app för medborgarna i maj och knappast heller i juni, säger hon.

Appen är inte beställd än och att processen tar tid har inte varit någon överraskning för ministeriet.

– Det här är ett tema som folk lätt blir ivriga över utan att de har full förståelse för vilken helhet det handlar om och vad som krävs, säger hon.

Regeringen behandlade app-planerna för en vecka sedan och en proposition – alltså ett förslag till beslut – om corona-mobilappen är från och med i tisdags på utlåtanderunda fram till den 5 maj. Flera myndigheter har ombetts komma med kommentarer, och också instanser som inte har tillfrågats får kommentera.

Staten siktar på att appen ska vara klar någon gång på sommaren.

Innan det här kan ske så måste man komma fram till hurdan app man vill ha och också göra nödvändiga lagförändringar, åtminstone i smittskyddslagen.

Utan att det uttryckligen står i lagen får myndigheter nämligen inte ta del av hälsodata så här.

– Det måste finnas en sådan klar myndighetsuppgift. Vem får använda informationen, till vad och hur då, påpekar Saario.

Dessutom måste insamlingen vara tidsbegränsad.

Coronavirusapp
Bildtext Så här ser en coronavirusapp i Israel ut. Den lanserades redan den 29 mars i år.
Bild: AFP / Lehtikuva

Decentraliserad modell med myndighetsuppföljning

Såsom det nu ser ut så lutar staten åt en modell som är decentraliserad, och främst sparar data lokalt på telefonen.

Men användaren kommer också att kunna ge myndigheter sitt telefonnummer direkt via appen så att myndigheterna kan följa upp smittkedjor.

– Appen måste vara till nytta för att kunna bryta smittkedjor och det innebär att det lönar sig att bygga appen så att också myndigheter kan få information via den, säger Saario.

Tanken är att om det konstateras att du har coronaviruset så får du en kod du kan skriva in i corona-appen.

Efter det frågar appen om du anonymt vill låta personer du har befunnit dig i närheten av, under en tillräckligt lång tid, få veta det här. Det sker sedan mer eller mindre omedelbart.

En person som får veta att han eller hon har varit i närheten av en smittad kan låta hälsovården få reda på om det och ge dem sina kontaktuppgifter. I kontakt med vården kan han eller hon sedan få en remiss till coronatestning.

Frivilligt men troligen ändå effektivt

Minna Saario på Social- och hälsovårdsministeriet betonar att det kommer att vara frivilligt att använda appen.

Institutet för hälsa och välfärd THL hann inte svara på Svenska Yles förfrågan gällande hur nyttig en corona-app faktiskt kunde vara för att få bukt med coronasmittan i Finland.

Men epidemiologen Marcel Salathé, som leder ett laboratorium för digital epidemiologi vid den tekniska högskolan EPFL i Schweiz, har uttalat sig i den här frågan.

Han sa i en intervju med tidningen Politico nyligen att redan om 40 procent av befolkningen använder en sådan här spårningsapp så skulle det ha en stor positiv betydelse.

Och om minst 60 procent av befolkningen använde appen, så kunde man avsevärt hålla nere antalet nya infekterade personer, kommenterade han.

Kortfattat om spårningsappen

  • stöder de strategiska principerna för Finlands covid-19-testning testa – spåra – vårda
  • är frivillig för personen och baseras på personens samtycke
  • data hanteras endast för att spåra smittor och för att kartlägga exponerade personer enligt användningsändamålet
  • innehåller inte platsinformation
  • insamlad information raderas då det inte längre är motiverat att spara den, och användningen avslutas då epidemin upphör
  • appen ska vara kompatibel med det nationella och internationella informationsutbytet

Källa: Justitieministeriets utlåtandetjänst lausuntopalvelu.fi

Internationellt samarbete ökar nyttan

Finland planerar att skapa en corona-app som ska kunna samarbeta väl också med liknande appar i andra länder.

Estland, Österrike och Tyskland nyligen gått inför en decentraliserad modell, alltså den modell som Finland nu också ser ut att välja.

Google och Apple har lovat att främja att appar som bygger på en sådan modell ska vara lättare att koda. Vissa funktioner ska byggas in direkt i operativsystemet.

– Konkret handlar det till exempel om att man får mer möjligheter att köra den trådlösa bluetooth-tekniken också i bakgrunden då när corona-appen inte är den som användaren aktivt använder. Det skulle kunna göra datamaterialet mer pålitligt, om vilka personer man har befunnit sig nära, berättar Sampo Pasanen på Reaktor.

En man håller fram sin mobiltelefon. På mobilskärmen syns en coronavirusapp.
Bildtext Norge lanserade en coronavirusapp den 17 april.
Bild: AFP / Lehtikuva

Öppen källkod och fokus på dataskydd

Appen ska använda öppen källkod så att det går att se hur den är uppbyggd. Det här antas öka säkerheten.

Dessutom ska det bli lätt att överföra uppgifter till europeiska hälsomyndigheter och att ta emot data från kommersiella coronaappar.

Samtidigt ska dataskyddet stå i fokus, berättar Tanja Jaatinen som är lagstiftningsråd på Justitieministeriet.

– När man börjar planera och utveckla en sådan här app så är det av yttersta vikt att man tar i betraktande grundläggande rättigheter, till exempel skydd av personuppgifter och integriteten, berättar Tanja Jaatinen som är lagstiftningsråd på Justitieministeriet.

Hon påpekar att EU:s dataskyddsregler ställer flera krav på hur datainsamlingen får ske.

Bland annat får man bara spara sådana data som är absolut nödvändiga för det här ändamålet, och under en begränsad tid, till exempel 14 dagar.

EU har dessutom kommit med riktlinjer för coronappar inom unionen. Riktlinjerna strävar till att trygga medborgarnas friheter och rättigheter – särskilt rätten till personlig integritet.

Diskussion om artikeln